UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Kaczmarek Electric MTB 2021 - NIEZBĘDNIK

Kolarz na rowerze, a poniżej napis Kaczmarek elektrik MTB.GRAND PRIX KACZMAREK ELECTRIC MTB 2021, to jedna z niewielu imprez sportowych, które w czasie pandemii zachowała ciągłość organizacyjną. Na ubiegłoroczny etap, rozegrany 4 października 2020 r. zawitało nieco ponad 300 uczestników. W tym roku, 30 maja, Krosno Odrzańskie gościć będzie uczestników tego prestiżowego wyścigu po raz czwarty. Trasa, która w większości biegnie przez obszary udostępnione nam przez Nadleśnictwo Bytnica, po raz kolejny uległa zmianom, ale mamy nadzieję, że jej przebieg - posępnymi lasami w sąsiedztwie nieujarzmionych jezior, okraszona licznymi wzniesieniami zachwyci, a przynajmniej zmęczy zawodniczki i zawodników. W trakcie przygotowań przed organizatorami piętrzyły się liczne przeszkody: ograniczenia i morze przepisów spowodowanych pandemią koronawirusa, związane z tym "bany" kwarantannowe, niemal zapomniana, ale wciąż trwająca epidemia ASF, czyli Afrykański Pomór Świń, a na domiar złego wysoki poziom Odry, który sprawił, że część trasy dała nura w odmęty wód. Mamy nadzieję, że wiadro wylanych łez i kociołek potu sprawią, że na tym komplikacje i niedogodności się skończą.

Cykl Kaczmarek Electric MTB to nie tylko rywalizacja, krew i pot ale również pomoc i wzajemny szacunek. Poprzez akcję „Każdy Zawodnik Pomaga” wspierane są osoby potrzebujące, które liczą na wsparcie sportowców z wielkim sercem. Aby to spełnić, pięć złotych z każdej opłaty wpisowej zostanie przekazane na cele charytatywne. Obdarowani zawsze pochodzą z miejscowości w której odbywa się wyścig.

Serdecznie dziękujemy Władzom Samorządowym, Jednostkom, Służbom Mundurowym, Nadleśnictwom, Firmom, Przedsiębiorstwom, Stowarzyszeniom, Sołectwom i Osobom, które wsparły nas w organizacji! Sami z pewnością nie podołalibyśmy licznym wyzwaniom. Uczestników z pewnością ucieszy informacja, że w zabezpieczeniu trasy wspierać nas będą żołnierze Wojska Polskiego oraz junacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarnowa. Nic tak nie dodaje sił i nie uprzyjemnia lotu rowerem, jak uśmiech i życzliwy gest żołnierza i strażaka :)

Wszelkie informacje dotyczące zapisów do wyścigu znajdziecie na stronie www.mtb.ke.pl, a listę zapisanych uczestników TUTAJ. Biuro zawodów tradycyjnie już będzie do Waszej dyspozycji na Placu Unii Europejskiej przy Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim od godz. 8:00. Niestety nie będą organizowane wyścigi najmłodszych dzieci. Poniżej przedstawiamy wszelkie niezbędne informacje, które będą pomocne przy planowaniu wyjazdu na zawody. Postaramy się również, aby do miejsca startu prowadziły Was drogowskazy. Informujemy, że parkowanie na samym Placu będzie praktycznie niemożliwe, zwłaszcza, że od piątku, 28 maja do niedzieli, 30 maja na Placu odbywać się będzie impreza towarzysząca - Krośnieński Festiwal Smaków Świata. Wiadomo, stracone kalorie należy uzupełnić.
Największe parkingi znajdują się: przy Hali Sportowo - Widowiskowej, ul. Pułaskiego 3 oraz na terenie jednostki wojskowej - 5 Kresowego batalionu saperów (parkowania na terenie WP możliwe wyłącznie przez obywateli polskich za okazaniem dokumentu tożsamości).  

1. TRASY MTB KROSNO ODRZAŃSKIE - DYSTANSE: GIGA/ MEGA/ MINI/ MŁODZIK/ FUN

2. MIEJSCE STARTU NA GOOGLE MAPS

3. PLAN SYTUACYJNY PLACU STARTOWEGO (BIURO ZAWODÓW, PARKINGI, PUNKT MEDYCZNY, TOALETY, PUNKT MYCIA ROWERÓW, CATERING)

Wszyscy uczestnicy powinni bez problemu dojechać do biura, Placu Unii Europejskiej i znaleźć miejsce parkingowe (wypatrujcie tabliczek informacyjnych). Zawsze służymy pomocą! Poniżej przedstawiamy także kilka stron internetowych na których w trakcie i po wyścigu będzie można znaleźć wszelkie informacje:

1. Strona Organizatora Cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB

2. Strona Współorganizatora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

3. Profil Facebook Kaczmarek Electric MTB

4. Profil Facebook Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

Profile naszych Partnerów:

1. K.O. Team MTB Krosno Odrzańskie
2. Nadleśnictwo Bytnica
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowie
4. Oddział Wojskowy PTTK Krosno Odrzańskie

Na trasie przygotowaliśmy dwa bufety (po naszemu tradycyjnie już "bary" :). Trzeci zlokalizowany będzie na Placu Unii Europejskiej. Wyścig główny startuje o godz. 11:00. Wszyscy zainteresowani mogą także prześledzić nawierzchnię i profile tras. Wszelkie pozostałe informacje znajdziecie Państwo w REGULAMINIE.

Mieszkańców będziemy na bieżąco informować o utrudnieniach wynikających z zamknięcia dróg. Jednocześnie zapraszamy wszystkich kibiców na Plac Unii Europejskiej i trasę, by dopingować zawodniczki i zawodników. Mamy nadzieję, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem i bez zakłóceń. Życzymy wszystkim uczestnikom, by bez kontuzji ukończyli wyścig i osiągnęli swoje życiówki. Do zobaczenia!