UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Dzieje sportu w Krośnie

Kiedy Krosno Odrzańskie mogło po raz pierwszy zetknąć się ze sportową rywalizacją? Zapewne w XIII wieku, gdy kwitła kultura rycerska, a władcą krośnieńskiej ziemi był wielki miłośnik turniejowych potyczek – Henryk Probus. Być może już wówczas mieszkańcy grodu mogli podziwiać sprawność książęcych wojów.

Przez wieki ludziom towarzyszyły różne formy ruchu i zajęć, które dzisiaj nazwalibyśmy rekreacyjnymi. Do takich należałoby zaliczyć turnieje strzeleckie (najpierw z łuku, później z broni palnej), być może również pływackie i „wędkarskie”. Sprzyjało temu wybitnie położenie Krosna, wokół którego znajdują się rozległe lasy i akweny wodne. Fascynację bronią palną przypłacił życiem jeden z ostatnich piastowskich władców utworzonego w 1417/1418 r. Księstwa Krośnieńskiego książę Wacław. Zgodnie z zapisem zawartym w jednej ze śląskich kronik „Książę Wacław, który przebywał w Krośnie i stał blisko hakownicy (pistoletu) i złamanie (przewrócenie, wybuch) tej broni spowodowało jego śmierć”. Warto nadmienić, że proch strzelniczy trafił do nadodrzańskiego zamku dzięki wujowi Wacława – Henrykowi VIII.

W roku 1482 miasto w wyniku nieudolnych działań politycznych podejmowanych przez kolejnych piastowskich władców znalazło się pod panowaniem Brandenburgii. Podobnie jak w średniowieczu, tak i później było miastem, w którym stacjonowały oddziały wojska. Znaczne zwiększenie ilości żołnierzy i oficerów odnotowano w XVIII w., w epoce fryderycjańskiej. Duży nacisk położono na dobre, wręcz sadystyczne szkolenie. Nacisk kładziono nie tylko na dyscyplinę, ale i takie umiejętności jak: musztra, posługiwanie się bronią palną, jazda konna. Rozrywką kadry oficerskiej oraz kręgów junkierstwa były polowania, ale i gra w szachy. Niewątpliwie działania związane z procesem szkolenia wojsk miały swoje przełożenie na zainteresowania mieszkańców Krosna nad Odrą. Władze pruskie zdawały sobie sprawę z wielkiej roli, jaką odgrywa sprawność. Oczywiście w państwie zmilitaryzowanym zwracano uwagę na ten element w perspektywie budowy nowoczesnej armii. W rezultacie w roku 1862 wprowadzono w pruskich szkołach obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego. Dwa lata wcześniej, w roku 1860 powstał pierwszy krośnieński klub – MTV Crossen.

 

W tym samym czasie na obszarze królestwa powstawało coraz więcej towarzystw strzeleckich. Pełniły one rolę nie tylko organizacji zrzeszających miłośników strzelectwa, ale również związków kulturotwórczych. W XX w. siedziba towarzystwa zlokalizowana była przy ul. Pocztowej w miejscu gdzie obecnie stoi biurowiec fabryki Kromet (ul. Pocztowa).

Kontakty na linii oficerowie armii niemieckiej – dziewczęta z tzw „dobrych domów” zaowocowały m.in. powstaniem pod koniec XIX w. towarzystwo tenisa ziemnego - Practic Tennis Klub. Korty usytuowane były w dolnej części miasta przy Schemmstr. Bliskość rzeki szybko na plan pierwszy wysunęła Towarzystwa Wioślarskie. Pierwsze z nich, RRCr., powstało w styczniu 1885 r., a wśród założycieli był przedsiębiorca P. Seler oraz aptekarz Ludwig. Funkcję prezesa objął sekretarz Związku Strzeleckiego – Casparius, który sprawował tę funkcję dwukrotnie w latach 1895 – 1900 i 1905 – 1909. Towarzystwo Wioślarskie w Krośnie nad Odrą miało w posiadaniu około 20 łodzi. Pierwsze z nich zakupiono już w lutym 1885 r. W 1935 r. na stanie Towarzystwa były m.in.: dwie wyścigowe czwórki („Odra” i „Richard Zeidler”), dwie dwójki poczwórne („Naprzód” i „Saar”), trzy czwórki („Krosno”, „Neptun”, „Ostmark”).

Tuż przed wybuchem I wojny światowej w 1913 r. powstało drugie Towarzystwo Wioślarskie, co z pewnością było spowodowane dużym zainteresowaniem tym sportem. W zarządach klubów zasiadała finansowa i ekonomiczna elita Krosna. Przystań usytuowana była przy dzisiejszym placu Bolesława Prusa w tym samym miejscu gdzie kilkadziesiąt lat później swoją przystań ulokowała Liga Obrony Kraju.

Obok towarzystw: tenisowego i wioślarskich powstawały kluby, które propagowały nowopowstałe dyscypliny sportu. Po wojnie utworzono ze związku byłych krośnieńskich gimnazjalistów VECG, klub pod nazwą SCC (Den Sport – Club Crossen). Ten założony w 1919 r. związek propagował głównie lekką atletykę, ale istniały również sekcje piłki nożnej i hokeja. Inny ówczesny klub – MTV trenował piłkarzy ręcznych. W roku 1934 przeprowadzono fuzję MTV i SCC, zlikwidowano sekcje piłki nożnej i hokeja, a kontynuowano pracę w sekcjach: piłki ręcznej, gimnastyki i lekkiej atletyki. W okresie międzywojennym istniały ponadto w Krośnie nad Odrą kluby: Vfb i Hertha, które szkoliły młodych adeptów futbolu. Najpoważniejszymi przeciwnikami na lokalnej arenie były: S.C. Sommerfeld (Lubsko) i 1 FC Guben. Trenowano głównie w hali i na boiskach przy Steinstr. (w tym samym miejscu gdzie znajduje się obecnie OSiR). Warto nadmienić, ze ówczesne kluby miały także swoje barwy i znaki firmowe. Prawdopodobnie pierwszym klubem posiadającym własne logo był klub tenisa ziemnego.

Na tężyznę fizyczną nacisk kładli hitlerowcy. Nowe wzorce ideologiczne wpajano w totalitarnej organizacji młodzieżowej, Hitlerjugend. Krośnieńska organizacja była dobrze wyposażona, posiadała m.in. łodzie i motocykl. Rozwijano zainteresowania modelarskie, turystyczne i żeglarskie. Wielu młodych krośnian znalazło później śmierć na wojennych frontach jako żołnierze i oficerowie Kriegsmarine, Wehrmachtu i Luftwaffe.

 

W roku 1945 w wyniku podziałów dokonanych przez „Wielką Trójkę” Krosno Odrzańskie znalazło się w granicach Polski. Powojenne zniszczenia zepchnęły na plan drugi działania kulturalne i sportowe. Nie brakowało jednak pasjonatów. Pierwszym klubem była „Tęcza” Krosno. Idea powstanie klubu zrodziła się w trakcie gry w koszykówkę na boisku przy Zespole Szkół Zawodowych. Jej głównym inicjatorem był Zygmunt Kwapisiewicz. Jako pierwsze powstały sekcje: piłki siatkowej i koszykówki. W lutym 1946 r. zawodnicy brali udział w finale Mistrzostw Polski w koszykówce, które odbyły się Warszawie. W 1956 połączono klub z LZS Połupin i powstał LZS „Tęcza” Krosno Odrzańskie. Powstała również nowa sekcja – tenisa ziemnego. W 1957 r. klub wchłonęły struktury konkurencyjnego Wojskowego Klubu Sportowego „Wiarus”. Na nowo „Tęcza” została reaktywowana w 1961 r., a kilka lat później wchłonęła innego lokalnego konkurenta „Odrę”. W sekcjach klubu trenowały siatkarki, piłkarze, lekkoatleci, tenisiści stołowi. Później doszły takie dyscypliny jak: podnoszenie ciężarów, piłka ręczna, koszykówka, a nawet żeglarstwo. W 1966 r. to prężny Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” wchłonął WKS „Wiarusa”. Wówczas klub stał się jedynym sportowym stowarzyszeniem w Krośnie i jednym z najsilniejszych w województwie. Kryzys nastał w latach 70 – tych. W 1977 r. pozostała tylko sekcja piłki nożnej. W 1978 r. doszło do kolejnego przekazania – tym razem tradycje MLKS „Tęcza” przejął klub o nazwie „Nadodrze”. W 1987 reaktywowano ten zasłużony klub, jednak półtora roku później działalność zamarła. Kolejną próbę podjęto w roku 1992 przy skutecznym wsparciu wojska (płk Jerzy Gaudyn), władz miejskich (Andrzej Chinalski) i Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (Zygmunt Orzeszko) zarejestrowano klub, który funkcjonuje do dzisiaj. Obecnie istnieją sekcje: piłki nożnej i tenisa stołowego. W listopadzie 2009 r. utworzono Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” Krosno Odrzańskie, które koncentruje się przede wszystkim szkoleniom młodzieży. W 2011 r. kadeci SKS „Tęcza” dotarli do półfinału Mistrzostw Polski, w którym ulegli ekipom z Bełchatowa, Rzeszowa i Gdańska.

W okresie po II wojnie światowej przewinęło się wielu działaczy, zawodników i pojawiło wiele klubów. Większość już zapomnianych. Były także dyscypliny sportu, których istnienie w tak małym mieście wydaje się nieprawdopodobne: podnoszenia ciężarów, boksu, żeglarstwa. Duży wkład w rozwój krośnieńskiego sportu, podobnie jak przed wojną miał fakt stacjonowania w mieście jednostek Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Pogranicza (obecnie Straży Granicznej). Wspierały kluby finansowo i kadrowo. W pewnym okresie nawet tworzyły kluby sportowe – jak wspomniany „Wiarus”. Oprócz najbardziej tradycyjnego w historii miasta klubu – „Tęczy” istniały również:

1. W 1946 r. powstał zainicjowany przez Komendę MO klub „Gwardia”. Trenowali w nim piłkarze (głównie z przedwojennej „Warty” Poznań) oraz bokserzy. Później klub przejął garnizon Wojsk Ochrony Pogranicza. „Gwardia” Krosno Odrzańskie zakończyła funkcjonowanie w roku 1957 r., a jej tradycję przejęła WKS „Odra”, która także podlegała strukturom MSW.

2. WKS „Odra”, który został spadkobiercą „Gwardii” zrzeszał w swych szeregach niemal wyłącznie wojskowych. Prowadzono szkolenie piłkarzy, siatkarzy, tenisistów stołowych i bokserów. W latach 50 – tych „Odra” była jednym z najlepszych teamów w województwie. W roku 1965 klub upadł.

3. Bazując na pomocy kół spółdzielczych powstał w 1949 r. klub o nazwie „Spójnia”. Głównym „sponsorem” była „Samopomoc Chłopska”. Trenowali w niej głównie cywile. Początkowo funkcjonowało wiele sekcji, które jednak rychło podupadły i ostatecznie w 1954 r. klub upadł nie odnosząc większych sukcesów.

4. Tradycje słabej „Spójni” przejął powstała na jej gruzach „Sparta”. Podobnie jak poprzedniczka, szybko zakończyła swój żywot (1955 r.). Prowadzono tylko szkolenie futbolistów. Działacze i zawodnicy przeszli później do LZS „Tęcza”.

5. Obok „Tęczy” dużą renomę wyrobił sobie klub „Wiarus”. W swoim działaniu i strukturach opierał się na żołnierzach IV Dywizji Piechoty. Bazował również na działaczach i zawodnikach cywilnych. Obok dyscyplin „tradycyjnych” uprawiano także lekką atletykę i kolarstwo. Mocna była drużyna bokserska, dzięki której w Krośnie gościli tacy bokserzy jak Kulej i Walasek. Klub propagował także strzelectwo, organizując turniej z reprezentantami „bratnich” armii (NRD i ZSRR). Kryzys z początku lat 60 – tych spowodował, że tuż przed 10 rocznicą istnienia, „Wiarus” został wchłonięty przez „Tęczę”.

6. Klub Sportowy „Nadodrze” działał w oparciu o Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowlane o tej samej nazwie. Założono go w roku 1971. Ważnym faktem było, że posiadał swój własny środek transportu. Sportowcy skupieni wokół klubu zajmowali się tylko piłką nożną. Z powodu braku zainteresowania władz miasta, rozwiązanie stowarzyszenia nastąpiło w roku 1987.

7. W Krośnie Odrzańskim funkcjonował również klub sportowy o nazwie „Legia”. Założony został w roku 1980 z inicjatywy jednego z wielkich miłośników szachów – Franciszka Budzińskiego. Zawodnicy występowali w Klubie Garnizonowym i w ciągu 10 lat, aż 5 – krotnie udało im się zdobyć tytuł Mistrza Województwa. „Legia” działała w strukturach MON – u. Krośnieńskie szachy upadły pod koniec lat 90 – tych, ale na początku XXI w. próbuje je reaktywować krośnieński mistrz kominiarski, zakładając klub o nazwie „Kominiarz”.

8. Na lata 2009-2019 przypada kolejny rozwój nowych dyscyplin sportu w Krośnie Odrzańskim. W 2009 r. powstał Siatkarski Klub Sportowy Tęcza Krosno Odrzańskie. Część działaczy siatkarskich odeszła od KS Tęczy i stworzyła własny klub. Zajmuje się on głównie szkoleniem młodzieży. W roku 2014 również z Tęczy wyodrębniło się Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych, które zajmuje się udziałem w rozgrywkach ligowych oraz szkoleniem młodzieży w szachach i brydżu sportowym. W roku 2015 powstał Rugby Club Krosno Odrzańskie, który przez dwa lata prowadził szkolenie zawodników rugby 7-osobowego. Krośnieńscy biegacze skupieni są w nieformalnych strukturach Krośnieńskich Miłośników Biegania, a miłośnicy kolarstwa zgrupowani w KO Team Krosno Odrzańskie.

W mieście funkcjonowały także kluby efemerydy: „Kolejarz”, „Budowlani”, „Tornado”, „Junak”. Istniało także wiele klubów brydżowych.

Warto wspomnieć także o obiektach. Pierwsze z nich budowano jeszcze w XIX w. Być może powstały w tym czasie plany usytuowania obiektów sportowych w miejscu gdzie do roku 2012 znajdowała się siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na przełomie wieków zbudowano przy ul. Pocztowej boisko do gier zespołowych, salę do gimnastyki szwedzkiej, dwa korty tenisowe. Tuż obok mieściła się siedziba Związku Strzeleckiego i plac ćwiczeń dla strażaków i wojska. W górnej części miasta jeszcze przed wybuchem II wojny światowej powstały na potrzeby wojska: pływalnia i stadion z boiskiem do gier zespołowych. Po wojnie obiekty te zostały zniszczone. Ponadto zbudowano korty w górnej części miasta, dzisiaj będące w fatalnym stanie technicznym.

Po II wojnie światowej użytkowano stadion będący spadkiem po poprzednich mieszkańcach. W wyniku remontów – w latach 50 – tych i później w latach 90 – tych cały obiekt gruntownie odremontowano, unowocześniono i zmodernizowano. Stadion który jest własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji posiada trzy boiska, bieżnię, boisko do siatkówki plażowej. Ponadto znajduje się przy nim Centrum Rekreacyjne z kręgielnią i kortem do squasha. Przy obiekcie zlokalizowana są także obiekty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – hala sportowa z siłownią i ścianą wspinaczkową, boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni oraz kort do tenisa ziemnego.

W latach 70 – tych wybudowano niewielkie sale sportowe przy szkołach podstawowych – nr 2 i 3, a w 2002 r. oddano do użytku piękny obiekt przy ul. Pułaskiego – Halę Sportowo – Widowiskową. Obiekt, na który Krosno czekało wiele lat. W 2012 przeniesiono i doposażono skatepark przy HSW. W roku 2013 dokonano modernizacji boisk wielofunkcyjnych: do koszykówki i siatkówki. Uruchomiono pole namiotowe i wypożyczalnie rowerów przy stadionie. W 2019 r. oddano do użytku przy ul. Parkowej pumptrack.

Warto jeszcze nadmienić, że w mieście, w miejscu stacjonowania oddziałów wojskowych znajdowało się pięć hal, głównie zmodernizowanych przez wojsko po dawnych ujeżdżalniach.

Crossen an der Oder i Krosno Odrzańskie potęgą sportową nigdy nie było, bo być nie mogło. Miało natomiast bogatą historię i wielu ludzi głęboko zaangażowanych w rozwój szeroko pojętej kultury fizycznej. Było tak zarówno wtedy, gdy w mieście mieszkali Niemcy, jak i później, gdy osiedlili się tutaj Polacy.

 Artykuł opracowano na podstawie:

Czapliński M., Kaszuba E., Wąs G., Żerelik R., Historia Śląska, Wrocław 2002;

Magda – Nawrocka M., Struk T., Territorio de Crosone. Krosno Odrzańskie przez wieki, Krosno Odrzańskie 2005;

Miś J., Rozwój sportu wyczynowego w Krośnie Odrzańskim w latach 1945 – 1999, Gorzów Wlkp. 1999 (maszynopis pracy magisterskiej);

Salmonowicz S., Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987;

„Crossener Heimatgrüße” 1949 – 1994.