UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Historia OSiR

_______________________________

W wyniku działań wojennych wiele budynków i urządzeń komunalnych Krosna Odrzańskiego uległo zniszczeniu. Z pożogi ocalała jednak niemal cała infrastruktura hala do gimnastyki szwedzkiej, korty tenisowe w górnej części i hale usytuowane w kompleksach wojskowych (przy jednej z nich także odkryty basen). Pewne prace związane z odbudową boiska na stadionie rozpoczęto na początku lat pięćdziesiątych. Prowizoryczną płytę otworzono w 1954 r., ale nie posiadała ona trybun. W kolejnych trzech latach trafiał tam gruz z rozbiórki starówki. Nadzór nad obiektem pełniły władze krośnieńskiego klubu „Gwardia”.

W grupie pierwszych przesiedleńców i osadników było także grono pasjonatów sportu. W początkowym okresie brakowało niemal wszystkiego, także wizji funkcjonowania sportu wyczynowego i masowego. Ze względu na swój specyficzny charakter kultura fizyczna znalazła się we władaniu Ministerstwa Obrony Narodowej, a od końca lat 40-tych zaczęto budować system w oparciu o radzieckie wzorce, czyli zrzeszenia sportowe, branżowe – „Kolejarz”, „Gwardia”, „Spójnia”, „Ogniwo”, „Budowlani” etc. Od roku 1949 zaczęto budować administrację sportową, która w regionie krośnieńskim była reprezentowana przez Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej. Jednak była ona spychana na dalszy plan w obliczu natłoku spraw bieżących. Często osoby odpowiedzialne za sport zajmowały się sprawami natury gospodarczej. Inicjatywa społeczna i chęć normalizacji życia przyczyniły się do powstania pierwszych krośnieńskich klubów – „Tęczy” i „Gwardii”. Pierwsze mecze piłkarskie rozgrywane były na łąkach przy kanale Ulgi. W roku 1950 z inicjatywy Romana Pietrażyckiego zamontowano kosze do gry w koszykówkę w sali przy ul. Pocztowej. Ponadto bliskość akwenów wodnych zachęcała do uprawiania sportów wodnych. Działający w mieście oddział Ligii Morskiej zgłosił w roku 1953 propozycję przeprowadzenia remontu przystani, co jednak spotkała się z kategoryczną odmową Miejskiej Rady Narodowej. Jakże aktualna okazała się informacja, która pojawiła się w jednym z wydań „Gazety Zielonogórskiej”, iż: „Krosno Odrzańskie leży nad Odrą i posiada wymarzone wprost warunki do uprawiania sportów wodnych”.

Zniszczenia dolnej części miasta utrudniały korzystanie z boiska. Ponadto występowały problemy z obiektami sportowymi. „Głos Krośnieński” z 1955 r. na swoich łamach pytał retorycznie:, „Dlaczego dyrekcja [LO] nie reaguje na to, że młodzież szkolna zdewastowała opłotowanie [sic!] boiska szkolnego (…)”, „Dlaczego młodzież szkolna uprawia [w-f] w nieopalanej sali gimnastycznej”. Pojawił się także zarzut skierowany do Miejskiej Rady Narodowej – „Prezydium [MRN] będąc prawnym właścicielem boiska sportowego, jedynego obiektu u nas w mieście, nie troszczy się o jego doprowadzenie do stanu używalności (…). Młodzież i społeczeństwo naszego miasta chce mieć miejsce i właściwy obiekt do uprawiania sportu”.

Pewnej dynamiki w funkcjonowaniu sportu i związanej z nią administracji nadał rok 1956 i krótki proces odwilży. Od 1957 zaczęto powoływać związki sportowe i kluby sportowe posiadające osobowość prawną. Mimo powołania PKKF ich rola była marginalna, a w Krośnie prawdopodobnie działał krótko. Większość zadań znajdowało się w gestii rad narodowych. To przy ich wsparciu oraz Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej z okazji „Dni Ziemi Krośnieńskiej” w 1958 r. dokonano uroczystego otwarcia Stadionu. Zatwierdzenia projektu i legalizacji boiska dokonano decyzją nr 110/58 Głównego Architekta Województwa Zielonogórskiego z dnia 16 czerwca 1958 roku. Co ciekawe już w dokumencie legalizacyjnym znalazła się adnotacja: „Źle wytyczone boisko w budowie należy poprawić zgodnie z dokumentacją /poprawki naniesione atramentem przy kasach/”. Zresztą niedoróbek było znacznie więcej: zalegający gruz, źle wytyczony kort, nierówna nawierzchnia bieżni. Wśród zaleceń znalazła się także informacja o konieczności wykonania szatni i natrysków przy sali gimnastycznej.

W trakcie budowy stadionu aż trzykrotnie zmieniali się kierownicy budowy. W pracach pomagali żołnierze, którzy jak skrupulatnie wyliczono przepracowali 40 000 roboczogodzin. Tempo prac najlepiej oceniali mieszkańcy Krosna: „… jeżeli tak dalej pójdzie, to na Dni Krosna (…) 1966 stadion nie będzie gotowy”. W końcu jednak obiekt zaczął funkcjonować. W pierwszym meczu na nowej arenie sportowej jedenastka „Odry” pokonała „Orła” Międzyrzecz. Jednak do tempa i jakości robót dostosowali się piłkarze, którzy według dziennikarza „Gazety Zielonogórskiej” wykazali się nadzwyczaj słabą kondycją fizyczną.

Kolejnym etapem budowania struktur sportowych był początek lat 60-tych. W roku 1964 powołano do życia Powiatowe Ośrodki Sportu, Turystyki i Wypoczynku, prekursorki dzisiejszych Ośrodków Sportu. Nieco wcześniej, w roku 1962, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołało do życia Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku (POSTiW) w Krośnie Odrzańskim. Kierownikiem został Ryszard Dziurla. Czasopismo „Ziemia Krośnieńsko-Gubińska” z 1965 r. roztaczało wizję kolejnych inwestycji: uruchomienie portu rzecznego i przebudowę sali gimnastycznej przy ul. Pocztowej, w której miały się znajdować nowoczesne urządzenia, pomieszczenia administracji sportowej i widownia na 300 miejsc. Jednak realia ekonomiczne pozostawiały wszystkie te plany w sferze planowania. Niemal od początku administracja sportowa miała swoją siedzibę przy ul. Pocztowej 27 (tel. 299). W 1970 r. funkcje kierownika POSTiW pełnił późniejszy dyrektor Zespołu Szkół w Bobrowicach – Jerzy Miś. Od roku 1968 zdecydowano się na pobieranie opłat za wynajem obiektów sportowych. W roku 1970 za użytkowanie boiska do piłki nożnej w lidze okręgowej płacono 150 zł (dla porównania zespoły I i II ligi płaciły 800 zł). Wynajem stadionu na zawody LA kosztował 400 zł, a gry zespołowe i tenis ziemny – 100 zł. Godzina korzystania z sali gimnastycznej kosztowała 30 zł.

Nowy impuls poczynaniom sportowym nadała zmiana na szczytach władzy. W styczniu 1973 r. przyjęto wytyczne „W sprawie programu kultury fizycznej”. Na szczeblu miast dotychczasowe Powiatowe Komitety Kultury Fizycznej i Turystyki zastąpiono w 1975 r. Wydziałami Oświaty i Wychowania, Kultury i Kultury Fizycznej. POSiT w Krośnie Odrzańskim zarządzeniem nr 4/75 Naczelnika Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 lipca 1975 roku przekształcono w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.

W październiku 1976 r. kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim został Erwin Susłowicz (1948-1993). Był absolwentem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracował m.in. w Szkole Podstawowej w Osiecznicy i Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Obowiązki kierownika pełnił do maja 1980 r. Później obowiązki stanowisko kierownika piastowali kolejno – Michał Krause (1941-2011), nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz były piłkarz „Tęczy” – Lech Jasiówka.

We wrześniu 1977 ponownie powrócił temat modernizacji bazy sportowej. E. Susłowicz na posiedzeniu (1 str., 2 str., 3 str.) Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury informował, że opracowano stosowną dokumentację. Dostrzegając potencjał turystyczny regionu kierownik OSiR sugerował, że „jest rozważana propozycja utworzenia campingu na stadionie w m. Krosno”. Z powodu fatalnej sytuacji gospodarczej kraju i późniejszego wprowadzenia stanu wojennego wszelkie plany modernizacji lub budowy obiektów upadały.

Pierwsze prace przy sali sportowej ruszyły w roku 1985. Jednak jeszcze w roku 1989 (1 str., 2 str.): „(…) rozbudowa hali sportowej OSiR w Krośnie Odrzańskim nie będzie w kilku najbliższych miesiącach sfinalizowana”. Dwa lata oczekiwano na bardzo deficytowy towar, jakim była „płyta obornicka” na pokrycie dachu. W ciągu pięciu lat przebudowa pochłonęła kwotę ponad 22 mln zł, z czego od władz miejskich pozyskano 14 mln zł. Przy remoncie pracowała ekipa budowlana RSP Kowanowo k. Obornik. Zakończenie zaplanowano na rok 1990. W tym czasie Ośrodek korzystał z hal sportowych należących do wojska. Pod koniec lat 80-tych Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał pięć osób: kierownika, dwóch konserwatorów i dwie sprzątaczki. Na problemy związane z obiektami nałożył się kryzys w krośnieńskim sporcie. W 1990 „Nasze Krosno” komentowało fatalny stan kultury fizycznej: „Nie działa TKKF ani inna organizacja (…) Nie ma żadnej sekcji sportu kwalifikowanego. Mamy w mieście cztery korty tenisowe, z czego jeden zdewastowany, drugi praktycznie nie nadający się do użytku. Pozostałe dwa (OSiR) coraz bardziej upodabniają się do klepiska. (…). Jedyna miejska hala sportowa od wielu lat jest nieczynna i nie wiadomo kiedy skończy się jej remont, choć na szczęście jakieś prace są prowadzone. (…). P.S. Wszystkie bramy i furtki prowadzące na stadion miejski są po południu zamykane na kłódki. Ludzie i tak wchodzą – ale przez płot. Cóż za dbałość o naszą sprawność”.
W lutym 1991 r. stanowisko kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji objął były podoficer WP – Mirosław Kamiński. Ukończył m.in. kurs instruktorów sportowych w Centrum Doskonalenia Oficerów w Rembertowie. W tym też czasie udało się w końcu ukończyć remont sali sportowej. W roku 1997 miasto nawiedził kataklizm, jakim była wielka powódź. Stadion, sala i pomieszczenia administracyjne uległy poważnemu zniszczeniu. Płyta boiska zapadła się. Straty oszacowano na kwotę 680 tys. zł. Do miasta przybyła komisja Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, która uznała za zasadne ubieganie się o wsparcie. Kierownik wraz z ówczesnym zastępcą burmistrza udali się do Warszawy i tam uzyskali akceptację na wsparcie w wysokości 1 400 000 zł. Tak duże nakłady umożliwiły przeprowadzenie remontu kapitalnego nie tylko boisk, ale również sali sportowej. Mankamentem sali były jej niewielkie wymiary i brak miejsca dla publiczności. Warto nadmienić, że środki finansowe na położenie nawierzchni („linoduru”) w wysokości 70 tys. zł przekazał Urząd Miasta w Kwidzynie. W obiekcie urządzono siłownię, magazyn sportowy i kawiarnię. W późniejszym czasie na widowni stadionu zamontowano plastikowe siedziska (na 800 miejsc) oraz wykonano w górnej części dwa boiska treningowe. W chwili obecnej krośnieński obiekt przy ul. Pocztowej 27 jest jednym z najbardziej malowniczo położonych i nowoczesnych.
Na początku lat dziewięćdziesiątych kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadził do użytku logotyp własnego autorstwa, który po ponad dwudziestu latach został zastąpiony nowym znakiem graficznym (od 21 marca 2019 r.), zaprojektowanym przez grafika Jakuba Malickiego.

Logo OSiR używane od początku lat 90-tych do 20 marca 2019 r.Logo OSiR obowiązujące od 21 marca 2019 r.

W roku 2002 oddano do użytku długo wyczekiwaną halę sportowo – widowiskową przy ul. Pułaskiego 3. W obiekcie mieści się hotel i kawiarnia, sauna, siłownia, sale konferencyjne i taneczne oraz magazyny sportowe. Ponadto przygotowano 400 miejsc siedzących i zadbano o przystosowanie dla osób niepełnosprawnych (winda, szatnie i toalety). Kierownikiem hali został były nauczyciel wychowania fizycznego, absolwent AWF - Bogusław Zaraza.

Obok stadionu z całą infrastrukturą i hali w administrowaniu Ośrodka znajdują się także: targowisko miejskie (1994 r.), port rzeczny (2007 r.), miejsce do kąpieli (w latach 2011-2013), a od 2014 r. kąpielisko w Łochowicach.

W dniu 19 stycznia 1982 roku  Ośrodek przekształcono z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. W roku 1999 nadano Statut (Uchwała Nr XI/79/99 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 1999 r.). W 2006 r. nadano nowy Statut (Uchwała Nr XXXVIII/254/06 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 lutego 2006 r.). W listopadzie po ponad pół wieku zmieniono miejsce siedziby Ośrodka z ul. Pocztowej 27 na Pułaskiego 3 (Uchwała Nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011 r.). W dniu 26 czerwca 2013 r. Uchwałą nr XXXVIII/284/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nadano nowy Statut. Opublikowany 3 lipca 2013 r. w "Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego" wszedł w życie 18 lipca 2013 r.

W 2011 r. w miejscu kortów tenisowych przy stadionie wybudowano halę sportową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (z siłownią i ścianką wspinaczkową), a obok kort tenisowy i boisko wielofunkcyjne.

Na przełomie 2011 i 2012 r. salę sportową OSiR przebudowano i uruchomiono dwutorową kręgielnię, bilard oraz kort do squasha. Tak duża koncentracja licznych obiektów sportowych dodatkowo zwiększyła atrakcyjność kompleksu. Ponadto przeniesiono elementy ze zlikwidowanego skate parku na dawny kort tenisowy przy Hali Sportowo-Widowiskowej. W dniu 25 września 2017 r. uruchomiono oświetlenie na boisku treningowym przy ul. Pocztowej.

W marcu 2011 r. Mirosława Kamińskiego zastąpił dotychczasowy kierownik Hali Sportowo-Widowiskowej Bogusław Zaraza. W dniu 1 lipca 2012 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego stanowisko kierownika (od 18 lipca 2013 r. dyrektora) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim objął Tomasz Struk.

Więcej w Wolnej Encyklopedii WIKIPEDIA

Artykuł opracowano na podstawie:

Jurek T., Woltmann B., Kultura fizyczna w województwie zielonogórskim 1950-1989, Zielona Góra 1990;
Majchrzak J.P., Brama II (Krosno Odrzańskie 1945-1989). Wzloty i upadki miasta, Krosno Odrzańskie 1997;
Miś J., Rozwój sportu wyczynowego w Krośnie Odrzańskim w latach 1945 – 1999, Gorzów Wlkp. 1999 (maszynopis pracy magisterskiej);

Ostrowski J., Najnowsze dzieje miasta i gminy Krosno Odrzańskie 1945-2011, Krosno Odrzańskie 2011;

„Głos Krośnieński” 1955;
„Gazeta Krośnieńska” 1958;
„Ziemia Krośnieńsko-Gubińska” 1965;
„Nasze Krosno” 1990;

„Gazeta Zielonogórska”;
Krośnieński Region Turystyczny (folder), bdimw.;
Dokumentów archiwalnych.