UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Nasi w Półfinale!

Mistrzowie. Lubuskie. Wygrali. Któż by się spodziewał. Małe, znaczy słabe. A jednak...,forum siatka.org – faworyci – Kędzierzyn-Koźle, Będzin, Wrocław. Czarnych koni nie przewidziano. Gubińsko-Krośnieńska Akademia Siatkówki Tęcza Volley w przedziale „kopciuszek” lub jak kto woli Dawid. Ćwierćfinał Mistrzostw Polski to nie zawody małego sortu. Przyjechały solidne drużyny. Wszystkie. Gospodarzem – GKAS Tęcza Volley Gubin-Krosno Odrzańskie. Chociaż tak naprawdę Nasze – Lubuskie.

Autorami projektu byli: Wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej Ryszard Zakrzewski i Tomasz Paluch przy wsparciu Prezesa – Stanisława Szablewskiego. Wcześniej dobrym duchem tego pomysłu i orędownikiem był także nieżyjący Prezes LZPS - Józef Bartkowiak. Ten Zespół przez duże Z, to wspólna inicjatywa klubów: MLKS Volley Gubin – Prezes Robert Siegel, SKS Tęcza Krosno Odrzańskie – Prezes Danuta Statkiewicz, UKS Trzy-nastka Zielona Góra – Prezes Zbigniew Zarzeczny, MKST Astra Nowa Sól – Prezes Zdzisław Rola, KS Orzeł Międzyrzecz – Prezes Waldemar Czyż. Fantastycznie czuć ducha ludzi kochających siatkówkę. To Oni są Autorami Sukcesu. Naszego. Lubuskiego. Nie małego, a w idei wielkiego!

Reżyseria znana, scenografia…, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przy aktywnym wsparciu SKS Tęczy Krosno Odrzańskie i MLKS Volley Gubin. SKS zapewnił obsługę tablicy i wsparcie przy relacjach (Tomasz Browarczyk), nagrody (Danuta Statkiewicz), wsparcie techniczne i organizacyjne - MLKS Volley Gubin (Robert Siegel). Magikiem relacji live był niezastąpiony kierownik Hali Sportowo-Widowiskowej – Krzysztof Kamiński. „Czytaczem” składów Tomasz Browarczyk. Organizatorów wsparli także: Akademia Siatkówki Skra Bełchatów, MediaExpert Krosno Odrzańskie, Kantor Wymiany Walut cinkciarz.pl, Studio Tańca Nowoczesnego ETNA, Urząd Miasta Krosna Odrzańskiego.

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski to wyjątkowy turniej. Sześć drużyn, dwie grupy.  Solidne teamy: w grupie A: GKAS Tęcza Volley Gubin/Krosno Odrzańskie, Progress Września, Gwardia Wrocław. W grupie B: Victoria Wałbrzych, MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, MKS Będzin. Jedenaście spotkań, mnóstwo emocji. W Hali Sportowo-Widowiskowej pojawili się w największej liczbie Kibice Progressu Września (z bębnem) i Victorii Wałbrzych (dopingiem). Uroczystego otwarcia dokonali: Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gubina, Mirosław Glaz – Starosta Krośnieński. Podczas ceremonii otwarcia włodarze wręczyli medale Mistrzom Województwa Kadetów. Zaprezentowało się także Studio Tańca Nowoczesnego ETNA.

Organizacja staraniem gospodarzy: Ośrodka Sportu i Rekreacji, Siatkarskiego Klubu Sportowego Tęcza Krosno Odrzańskie, MLKS Volley Gubin wypadła bardzo dobrze. Promocja sportowego święta w Gubinie i Krośnie (banery, plakaty, informacje na stronach internetowych Volley Gubin, Tęczy Krosno, Tęczy-Volley i serwisach miejskich Gubina i Krosna Odrzańskiego, sprawiły, że do Hali Sportowo-Widowiskowo – Sportowej zawitali goście z całego Województwa Lubuskiego. Zanim zaczniemy analizę meczów naszego zespołu, kilka informacji ogólno-statystycznych. Średnio mecz oglądało ok. 100 osób. Gospodarzy, 350 osób. W sieci na kanale YouTube, który udostępnił Ośrodek Sportu i Rekreacji, ok. 100. Największą oglądalnością cieszyły się mecze ZAKSY – średnio 200 do 240 osób.

Początek turnieju i jak u Hitchcocka…, akcja zaczyna się od trzęsienia ziemi i napięcia wzrasta. Drużyna pod okiem trenerów Macieja Uderjana i Tomasza Palucha przystąpiła do gry z respektem dla Wicemistrza Wielkopolski i to okazało się skuteczne. Zespół Progressu postawił niezwykle trudne warunki. Obrona niemal „japońska”. Być może trenerowi pomógł fakt, że dwa lata wcześniej gościł w Krośnie Odrzańskim na Turnieju Siatkówki o Puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego. Publiczność gospodarzy zmuszona była do spożycia dużej ilości melisy, ale po zaciętym boju, gospodarze zwyciężyli. Jakże to bezcenne zwycięstwo. To właśnie Progress Września, trenowany przez Grzegorza Walkowskiego okazał się bardzo wymagającym rywalem. Rezultat – awans do półfinału Mistrzostw Polski. W drugim i kolejnym spotkaniu GKAS łatwo pokonał Gwardię Wrocław i MKS Będzin. Jednak kluczem do zwycięstwa był mecz z najmocniejszą MMKS ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Bardzo dobra ekipa pod okiem Dominika Żmudy, była przeciwnikiem wagi ciężkiej. Przed ostatnim meczem, w którym Progress pokonał MKS Będzin 3:0 wszystko było jasne. Gospodarze musieli wygrać jednego seta by awansować do półfinału. Stawka znana wszystkim. Zespół MMKS rozpoczął świetnie wygrywając pierwszą odsłonę. Bardzo dobrze funkcjonował każdy element siatkarskiego rzemiosła. Dla znawców tematu jasnym się stało, że wygrana w drugim secie nic nie zatrzyma lokomotywy pod nazwą ZAKSA. Gospodarze wytrzymali presję wygrywając drugiego seta, co oznaczało, że uzyskali awans do mistrzowskiej szesnastki. Mimo tego Kędzierzynianie nie zamierzali poddać się bez walki. Przegrany set mimo wszystko podciął skrzydła gościom, co sprawiło, że ZAKSA po walce przegrała 1:3. Gospodarze z czterema wygranymi zajęli pierwsze miejsce.   

Na zakończenie Turnieju przyznano nagrody indywidualne dla MVP zespołów. Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, Prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej Stanisław Szablewski, Prezesi: SKS Tęcza Krosno Odrzańskie i MLKS Volley Gubin – Danuta Statkiewicz i Robert Siegel wręczyli nagrody:

Victoria Wałbrzych                                        – Wojciech Stawiany

Gwardia Wrocław                                          – Maciej Cierniak

MKS Będzin                                                   – Dawid Żłobecki

MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle                 – Szymon Mrozek

Progress Września                                       – Jędrzej Gruszczyński

GKAS Tęcza Volley                                        – Michał Lasota

Jedenaście meczów wzbudzało wiele emocji. Sędziowie sprawiedliwie przyznali wiele kartek, ale warto wspomnieć szkoleniowców. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu młodzi siatkarze próbowali zmiękczyć rywala…

Trener Victorii – doświadczenie, spokój i asertywność

Trener Gwardii – optymizm, konsekwencja, życzliwość

Trener Będzina – opanowanie, spokój, pragmatyzm

Trener ZAKSY – temperament, dynamika, asertywność

Trener Progressu – spokój, życzliwość, konsekwencja

Trener GKAS – konsekwencja, opanowanie, plus

Po Turnieju słów kilka…, subiektywnych, okiem sprawozdawców:

Komentatorów zachwyciło (absolutnie subiektywnie): swojska postawa trenera Piotra Lebiody, którego nie uwierało ziarnko grochu, doświadczenie i wiedza Janusza Ignaczaka (także anegdoty), spokój i buddyjskie opanowanie trenerów Grzegorza Walkowskiego i Zbigniewa Syguły. Szybkie decyzje Macieja Uderjana. Trener MMKS ZAKSY był najtrudniejszy…, wybuchowy, ale asertywny. Za swoją drużynę (podobnie jak inni trenerzy) gotów złożyć życie. Jednak przy podsumowaniu Turnieju podziękował publiczności, czym wzbudził aplauz. Złość, zdenerwowanie, frustracja, ale gdy walka. Publiczność była sprawiedliwa i gdy trener, MMKS ZAKSY – Dominik Żmuda wyszedł na boisko i ukłonem podziękował publiczności, spotkał się z gromkimi brawami. Złość to jedno, szacunek to drugie.

Sędziowie to odrębny rozdział. Nie nam oceniać. Może oprócz Sędziego głównego – Bartosza Słowika, który swoje zadania wykonał wzorowo. Podobnie jak opieka medyczna (mamy nadzieję, że także organizatorzy).

Czas na zupełnie subiektywne oceny zawodników Gubińsko – Krośnieńskiej Akademii Siatkówki. Trenerami naszego zespołu byli: Maciej Uderjan i Tomasz Paluch (Panowie klasa!).

Michał Tarnowski – bił mocno i celnie. Zabił ZAKSĘ ze skrzydła.

Fabian Baliński – Przy siatce rywale poznawali nowe znaczenia pojęcia „ściana”.

Oskar Wiśniewski – w krytycznych momentach uderzeniem wbijał rywali w parkiet, wybijając nadzieję.

Sebastian Strzałkowski, – gdy wydawało się, że rywal przejmie inicjatywę…, dostawał strzał…ę.

Kamil Chojnacki – niby go nie było, ale w decydujących momentach wynurzał się z mgły. Na chwałę drużyny.

Kamil Dobrowolski – W cieniu, ale dobra piłka oznaczała gwóźdź. I ta zagrywka…

Michał Majewski – W najważniejszych momentach wiedział jak zniszczyć rywali.

Michał Lasota – Michał niemal zawsze jak bił to z siniakami.

Michał Pawełczyk – może niewiele, ale ważnie i skutecznie!

Adrian Zakrzewski – początkowo niewiele, ale z plusem niemal nie mylił się w ataku.

Filip Siegel – to nie ten z konopi…, prawa, lewa, druga, niemal zawsze skutecznie.

Adam Wawrzyniak – piłka w polu…, nic bardziej błędnego.

Krzysztof Zalewski - jak na pierwszej randce..., na początku nieśmiało, ale po chwili booom!

Wojciech Zalewski – woda wylała się na parkiet..? Nie proszę Państwa…, przy Wojtku wszystko zebrane. Co do kropli!

To chyba podsumowanie Ćwierćfinału. Pewnie większości nie będzie chciało się czytać, ale może ktoś pochyli się nad tymi wypocinami…, Krosno Odrzańskie dziękuje i pozdrawia :-)