UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Puchar Polski - Tęcza vs. Stilon

W najbliższą środę na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim o godz. 17.00 rozpocznie się bój o finał Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Lider zielonogórskiej klasy okręgowej Tęcza Krosno Odrzańskie zagra z szóstą ekipą III ligi dolnośląsko - lubuskiej Stilonem Gorzów Wlkp. Krośnianie już kilkakrotnie pokazali, że potrafią toczyć zażarty bój z wyżej notowanymi przeciwnikami. Atutem będzie bez wątpienia własny stadion i kibice. Okazja jest wyjątkowa, dlatego już dziś serdecznie zapraszamy! Poniżej przedstawiamy rys historyczny wcześniejszych sukcesów pucharowych Tęczy/Wiarusa oraz drogę obu zespołów do półfinału. Na naszym profilu facebook znajdą Państwo wycinki prasowe z lat 1963, 1966 i 1977 kiedy to Tęcza grała w finałach PP.

Półfinał jest wielkim sukcesem piłkarzy Tęczy Krosno Odrzańskie. Warto jednak przypomnieć, że krośnianie już trzykrotnie grali w finale. Tylko raz sięgnęli po to trofeum na szczeblu Zielonogórskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W połowie lat 60-tych prym wiódł Wiarus i krótko Odra.

1963
W sezonie 1962/1963 system rozgrywania był dość nietypowy. Odbyły się trzy finały i do szczebla centralnego awans uzyskali zwycięzcy, wśród nich Wiarus Krosno Odrzańskie. W drodze po trofeum wyeliminował w półfinale m.in. lokalnego rywala Odrę (3:2). Z trzech finałów awans do szczebla centralnego oprócz Wiarusa, który wygrał z Polonią Nowa Sól uzyskali także Czarni Żagań i Stilon Gorzów. Wiarus zmierzył się z Calisią Kalisz. Po ciężkim meczu krośnianie wygrali 2:1 (0:0). Bramki strzelili Jamroz i Hercog. Do dalszego etapu przeszedł również Stilon, który pokonał Sokoła Pyrzyce 4:1. Czarni odpadli ulegając II-ligowcowi Zawiszy Bydgoszcz 1:4. To właśnie bydgoszczanie zagrali w kolejnej rundzie z Wiarusem. Do 65 min. mecz był wyrównany, ale w wyniku ówczesnych przepisów związanych ze zmianami Wiarus musiał od tej minuty grać w dziesiątkę. To osłabienie sprawiło, że Zawisza w końcówce zdobył trzy bramki i wyeliminował walecznych krośnian. Stilon na tym samym etapie pożegnał się z Pucharem Polski. Został pokonany przez trzecioligowego wówczas Lecha Poznań 1:3. Bramki dla poznaniaków strzelili: Karbowiak (rzut karny), Kuczko i Dopierała.


1966

Bardzo dobra postawa Wiarusa zaowocowała w roku 1966. Zespół z Krosna Odrzańskiego sięgnął po Puchar Polski okręgu zielonogórskiego w tym właśnie roku. W pierwszym meczu krośnianie na wyjeździe wygrali z lokalnym przeciwnikiem – Gubinianką 3:2 (0:0). W kolejnych spotkaniach:

1/4 PP Stal Jasień – Wiarus Krosno Odrzańskie 3:5 (rzuty karne)
1/2 PP Sokół Gorzów – Wiarus Krosno Odrzańskie 0:1 (0:1)
Finał PP Polonia Nowa Sól – Wiarus Krosno Odrzańskie 0:4 (0:0)
Bramki zdobyli: Jakowlew 2, Gałuszka, Kwiatek.

Finał rozgrywany był w Zielonej Górze. Jak odnotowała Gazeta Zielonogórska „Stawką spotkania będzie piękny kryształowy puchar przewodniczącego Woj. Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki”. Zdobycie Pucharu sprawiło, że Wiarus po raz drugi zagrał w centralnym PP. Przeciwnikiem krośnian był Lech Poznań. Wynik spotkania 3:0 (2:0) dla poznaniaków. Bramki strzelili Karbowiak (rzut karny), Kuczko, Dopierała. Gazeta Zielonogórska wyróżniła za występ dwóch graczy Wiarusa: bramkarza Blatona i środkowego obrońcę Ziembę. Lech Poznań zagrał później z liderem ekstraklasy Zagłębiem Sosnowiec i minimalnie przegrał (0:1).


1977

W roku 1977 krośnieński zespół – Tęcza pod tą nazwą po raz pierwszy i jedyny zagrała w finale okręgowego Pucharu Polski. Po drodze wyeliminował:

1/16 PP Zorza Mostki – Tęcza Krosno Odrzańskie 0:3
1/8 PP Bizon Bieganów – Tęcza Krosno Odrzańskie 3:4
1/4 PP Tęcza Krosno Odrzańskie – Zastal Zielona Góra 4:3 (1:2)
1/2 PP Tęcza Krosno Odrzańskie – Dozamet Nowa Sól 3:2 (2:2, 2:1)
Finał PP Tęcza Krosno Odrzańskie – Czarni Żagań 0:1 (0:1)

Mecz finałowy rozegrany został w Nowym Miasteczku.

W 1/8 odpadł inny krośnieński zespół Nadodrze, przegrywając z Polmo Kożuchów 0:1.

Stilon był półfinalistą centralnego Pucharu Polski (1991/1992) i sześciokrotnie zdobywcą Pucharu na szczeblu Okręgu. Ostatni raz w sezonie 1999/2000. W drodze do centralnego półfinału Stilon wygrał kolejno z Włocłavią Włocławek 5:0, Zagłębiem Sosnowiec 4:0, Hutnikiem Warszawa 4:2, Stalą Stalowa Wola 0:0, 1:0, by w półfinale ulec późniejszemu zdobywcy tego Trofeum – Miedzi Legnica 3:0, 1:1.

Niemal pół wieku po wielkim sukcesie pojawia się kolejna szansa na grę w finale i zdobycie Pucharu. Jednak zanim to nastąpi warto przedstawić drogę obu teamów do półfinału.


2015
Droga Tęczy Krosno Odrzańskie do półfinału:

Relaks Grabice – Tęcza 1:6 (24 września 2014 r.)
Bramki: Karol Pędzioch 3, Tomasz Urbański, Damian Sadowski, Przemysław Maciąg

Tęcza – UKP II Zielona Góra 1:0 (15 października 2014 r.)
Bramka: Tomasz Urbański

Tęcza – Santos Świebodzin 3:0 (14 marca 2015 r.)
Bramki dla Tęczy: Bartosz Kucks 2, Dawid Butkiewicz

Tęcza – Formacja Port 200 Mostki 2:1 (15 kwietnia 2015 r.)
Bramki dla Tęczy: Przemysław Maciąg, Tomasz Urbański

Bilans 12:2
Najskuteczniejszy – Tomasz Urbański i Karol Pędzioch – 3 bramki


Droga Stilonu Gorzów Wlkp. do półfinału:

Łucznik Strzelce Krajeńskie – Stilon 1:5 (23 września 2014 r.)
Bramki dla Stilonu: Paweł Posmyk 3, Dawid Kwaśny, Tomasz Szwiec

Stal Sulęcin – Stilon 1:7 (8 października 2014 r.)
Bramki dla Stilonu: Paweł Posmyk 2, Patryk Nowaczewski 2, Alan Błajewski, Adam Suhowera, Łukasz Maliszewski

Iskra Małomice – Stilon 0:12 (18 marca 2015 r.)
Bramki dla Stilonu: Paweł Posmyk 5, Hubert Kotus 3, Miłosz Kubacki 2, Dawid Kucharski, Daniel Mrozek

Błękitni Olbrachtów – Stilon 1:4 (15 kwietnia 2015 r. )
Bramki dla Stilonu: Paweł Posmyk 2, Kordian Ziajka, Miłosz Kubacki

Bilans 28:3
Najskuteczniejszy – Paweł Posmyk – 12 bramek

W drugiej parze zagrają czwarta drużyna gorzowskiej klasy okręgowej – Spartak Deszczno z wiceliderem A klasy zielonogórskiej Mieszko Konotop.

Finał Pucharu Polski na szczeblu LZPN odbędzie się 17 czerwca 2015 r. w Słońsku.