UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Barszcz ukraiński

Z dużymi obawami oczekiwaliśmy na wieści z Witnicy, gdzie Tęcza Krosno Odrzańskie mierzyła się z Czarnymi Browar. Niestety, po zaciekłym boju, pełnym zwrotów akcji, to gospodarze ostatecznie schodzili z boiska z kompletem punktów. Bez wątpienia bohaterem tego meczu był zawodnik miejscowych, Ukrainiec Artyom Yakovenko. Dwudziestoośmioletni napastnik Czarnych zdobył trzy z czterech bramek. Imponująca skuteczność ze szkodą dla multicolores. Martwi przegrana i aż cztery stracone bramki. Z pewnością odczuwalny był brak naszego podstawowego obrońcy - Bartka Woźniaka. Na osłodę są trzy gole naszych piłkarzy.

Czarni Browar w 9 minucie po golu Artyoma Yakovenko objęli prowadzenie. Siedem minut później odpowiedź wicelidera - do siatki trafił Mateusz Hałambiec. Po pół godzinie gry nastroje wśród kibiców gości zdecydowanie poprawił Paweł Cierech, który wyprowadził swój team na prowadzenie. Wydawało się, że teraz goście zdominują gospodarzy i wszystko potoczy się według wyznaczanego wcześniej scenariusza. Nic bardziej błędnego. Witniczanie ruszyli do odrabiania skromnej straty. Udało im się to niemal natychmiast, co gorsza, to oni wyszli na prowadzenie. Do bramki Kamila Duchnowskiego trafiali Yakovenko (36 min.) i Piotr Przywitowski (40 min.). Do przerwy prowadzenie Czarnych 3:2. Po 45 minutach, nawet jak na realia IV ligi był to wysoki rezultat. Tuż po wznowieniu do remisu doprowadził niezawodny i regularny jak zegarek marki Rolex, Paweł Cierech (48 min.). Później gra nieco się uspokoiła, ale liczne sytuacje podbramkowe sprawiały, że kolejny gol "wisiał w powietrzu". I tak też się stało. Niestety z korzyścią dla gospodarzy. W 77 min. do siatki multicolores po raz trzeci trafił Yakovenko. Jak się później okazało była to bramka "za trzy". Czarni Browar Witnica pokonali Tęczę Krosno Odrzańskie 4:3.
Druga połowa rundy jesiennej jest w wykonaniu krośnian zdecydowanie gorsza. W pięciu ostatnich meczach nasz zespół zdołał ugrać zaledwie 4 punkty. Dla porównania w pięciu pierwszych kolejkach zebrał 12 oczek. Kryzys jest widoczny i składa się na niego wiele czynników. Trener Maciej Kulikowski potrafi analizować grę swoich podopiecznych i mamy nadzieję, że w dwóch ostatnich kolejkach wreszcie wywalczy komplet, tak potrzebnych punktów. O ile atak nie stanowi problemu, to jest nim na chwilę obecną gra obronna. We wspomnianych pięciu kolejkach multicolores stracili aż 10 goli (w całej rundzie 16). To musi niepokoić. Sezon jest długi i zdajemy sobie sprawę, że piłkarze mogą być już zmęczeni. Wciąż jednak powtarzamy, że mimo kryzysu ostatnich tygodni wyniki zespołu są zadowalające - wysoka pozycja w lidze i awans do wiosennych rozgrywek Pucharu Polski. Przed nami dwa ostatnie mecze - w sobotę przy Pocztowej Tęcza będzie podejmować Lubuszanina Drezdenko, a tydzień później zagra na wyjeździe z ostatnim zespołem, Piastem Karnin Gorzów Wlkp. "Szóstka" pozwoliłaby odzyskać nadzieję i poprawiłaby nastroje przed zimowymi "leżami". Najbliższy rywal, to kolejne wyzwanie. Lubuszanin plasuje się obecnie na 4 miejscu, tracąc do Tęczy tylko trzy punkty. W przypadku przegranej i wygranej zespołów będących za plecami krośnian, nasz team może mocno "zjechać" z ligowej drabinki. Dlatego o wadze tej konfrontacji nie trzeba przekonywać. Mecze zespołu z Drezdenka zawsze obfitują w dużą ilość goli. W pełni wykorzystują atut swojego terenu (4-1-1), gorzej radząc sobie na wyjazdach (2-1-4). Co ciekawe, mimo wysokiej lokaty, na obcym terenie Lubuszanin traci mnóstwo goli. Aż 17 straconych bramek sprawia, że w tej klasyfikacji niżej plasują się tylko dwie ostatnie ekipy: Budowlani Lubsko z 21 i Piast Karnin z 19. To daje nadzieję na wygraną Matiego i spółki. W ostatniej kolejce Lubuszanin rozgromił "czerwoną latarnię" aż 7:0. Nasz zespół mierzył się z rywalem w sezonie 2015/2016. W Drezdenku padł remis 1:1, a przy Pocztowej Tęcza uległa aż 0:3.
W IV lidze nie zwalnia tempa Warta Gorzów Wlkp., która tym razem ograła w Przylepie TS. Gorzowianie wygrali 4:1. Ścisk robi się za liderem. Co prawda Syrena Zbąszynek uległa Odrze Bytom Odrzański 2:4, ale wygrały: Dąb Przybyszów z Koroną Kożuchów 3:1 i Ilanka Rzepin z Pogonią Świebodzin 5:4. Zespół z Rzepina dzięki wygranej wskoczył na drugie miejsce, "luzując" Tęczę. W przedostatniej kolejce rundy jesiennej Ilanka podejmować będzie Czarnych Witnica, Syrena Zbąszynek - Pogoń Świebodzin, Korona Kożuchów - TS Przylep, a Dąb Przybyszów jedzie do Nowej Soli przetestować Arkę. Mulitocolores muszą skoncentrować się na swoich poczynaniach, wygrać i miejmy nadzieję, znowu wskoczyć na drugie miejsce. Tym razem "dopilnujemy", by czujnym okiem wspierać krośnian :)

W A klasie zmiany jak w kalejdoskopie. Tydzień temu Pogoń wygrała, Czarni przegrali. W ostatni weekend na odwrót: Czarni Czarnowo zwyciężyli z Zorzą Grzmiąca 2:1, a Pogoń Wężyska została solidnie "zrelaksowana" przez Relaks Grabice. Gwoli ścisłości Zorza to zespół z dna tabeli, a Relaks to ścisła czołówka. Schwarzteam otworzył wynik już w 7 minucie po trafieniu Rafała Jakóba. Obudził się także Bartek Dominków, który w 18 min. dorzucił drugiego gola. Zorza przed przerwą zdobyła bramkę kontaktową. Jej strzelcem był w 36 min. Gabriel Kozinoga. W drugiej połowie mimo licznych sytuacji nie padły już bramki. Cieszą trzy punkty, ale zdaje się, że można było jeszcze podkręcić licznik z napisem "bramki zdobyte". Katem węży okazał się Piotr Stępień. W 21 i 23 min. wyprowadził Relaks na dwubramkowe prowadzenie. Minutę później kontaktowego gola strzelił Patryk Sochacki. Pięć minut przed przerwą podwyższył Ariel Łączyński. Po przerwie do siatki trafiali już tylko goście. I tylko wspomniany Stępień (72 i 93 min.). Pogoń - Relaks 1:5. Braciaki umówili się chyba na grę według zasady wahadła. Gdy jeden wygrywa, drugi przegrywa. I tak na zmianę. Obecnie nasze drużyny są sąsiadami nie tylko poprzez miedzę, ale i w tabeli. Rozpoczął się wyścig kto na przełomie roku wyląduje wyżej czołówki. Analizując dwóch ostatnich przeciwników większe szanse na wyższą pozycję mają piłkarze z Czarnowa. W najbliższą sobotę zagrają na wyjeździe z jedenastym Energetykiem Dychów, a tydzień później u siebie z szóstym Zniczem Leśniów Wielki. Pogoń w dwunastej kolejce jedzie do lidera - Alfy Jaromirowice, a w ostatniej jesiennej kolejce przetestuje piąty Start Płoty. By zrealizować plan minięcia braciaków Czarni muszą rozprawić się z Energetykiem. Nie powinno być to trudne, zwłaszcza, że dychowianie w sześciu meczach na własnym obiekcie tylko raz schodzili, jako zwycięzcy. Mission impossible czeka węże, wszak Jarmary dziesięciokrotnie wygrywały i tylko jeden raz zremisowały. Wierzymy jednak, że mimo energii z Dychowa, Czarni zapewnią gospodarzom blackout. Liczymy (po cichutku) na walkę węży i oby nasz zespół zdołał wbić chociaż jeden ząb jadowy.

I nadszedł czas na naszych B-klasowiczów. I tutaj nie ma "to, tamto". Dwa mecze, dwie wygrany. Z pewnością miłym zaskoczeniem jest zwycięstwo Trampa Osiecznica z wiceliderem - Rywalem Stargard Gubiński. Dzięki pokonaniu sąsiada 2:0, Ośka umocniła się na fotelu lidera. Łatwo nie było, dlatego zwycięstwo lepiej smakuje. Decydujące ciosy Tramp zadał w końcówce meczu. Najpierw w 76 min. Słowik, Przemysław Słowikowski wyprowadził swój team na prowadzenie. Ostateczny cios zadał w ostatnich sekundach meczu Karol Sadowski. Ekipa trenera Jarosława Wojtala wykonała plan śpiewająco..., ale tak to już jest jak ma się w chórze Słowika. W Osiecznicy nastroje wyśmienite. Poprawiają się również w Starym Raduszcu. Kruszywo mierzyło się w niezwykle prestiżowym pojedynku ze zgłaszającą A klasowe ambicje Cariną II Gubin. Twarde kruszywo, zapewne granitowe, postawiło się Carinie i nie grając piachu wywalczyło trzy punkty. Przy okazji wsparło Karpie z którymi gubinianie toczą bój o awans. Bramki dla Kruszywa strzelili: Kacper Rzęsa i Marcin Szcześniak. Raduszczanie mają szansę zakończyć jesień na 6 miejscu, zwłaszcza, że w ostatnim meczu zagrają z "czerwoną latarnią" - Odrą Rąpice. Tramp w najbliższą niedzielę przetestuje Żenisz Żenichów i powinien zrewanżować się kruchym za bój z Cariną. Wygrana Ośki utoruje drogę Kruszywa do wspomnianego, szóstego miejsca. Piłkarzom z Osiecznicy pozostał jeszcze zaległy mecz z Odrą Rąpice. Spotkanie odbędzie się 11 listopada. Nie przewidujemy żadnych potknięć. Rachunek jest prosty - 3 mecze, 9 punktów. Inaczej wyjść nie chce.

Niezmiennie wierzący i życzący wygranych!