UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]no.pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

MTB znowu z uśmiechem słońca


W niedzielę, 26 maja Krosno Odrzańskie po raz drugi gościło uczestników wyścigu Kaczmarek Electric MTB. Tym razem był to IV etap Grand Prix. Po raz kolejny nie zawiedli uczestnicy, ale także aura. Na starcie wyścigu głównego - MŁODZIK, MINI, MEGA I GIGA stanęło 706 zawodników i zawodniczek. Z roku na rok rośnie zainteresowanie wśród dzieci. W tym roku uczestniczyła rekordowa ilość młodych miłośników dwóch kółek - 260. Przygotowanie tak dużej imprezy sportowej nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie wielu osób, instytucji i organizacji. Pragniemy podziękować za bezcenne wsparcie i bezinteresowną pomoc. 

Trasa. W tym roku na znacznej części odcinków zmieniona. Mimo kilku długich płaskich odcinków w niektórych rejonach niemal "górska". Jednym z takich miejsc były z pewnością okolice grodziska w Gostchorzu. Trzeba nie lada pomysłowości, ale i znajomości topografii okolic Krosna Odrzańskiego, aby wyłuskać takie "perełki". Głównym pomysłodawcą trasy był właściciel Firmy Ledent - Tomasz Błyskoń. Spośród entuzjastów MTB intensywnie pomagali: Rafał Rymaszewski oraz Kamil Tide. Wybór ścieżek nie był łatwym zadaniem, ale w ostatecznym rozrachunku okazało się, że nasycona jest zarówno trudnymi technicznie elementami, jak również malowniczymi widokami. Można by rzec za Tomkiem Błyskoniem, że to Beskid..., krośnieński. Niektórzy z zawodników nie doceniając stopnia trudności przeszacowali swoje możliwości. Bywa i tak. Imponowało zaangażowanie całego kolarskiego środowiska z regionu krośnieńskiego. W porządkowaniu tras pomagało bardzo wielu miłośników dwóch kółek. Nie sposób wymienić wszystkich, ale serdecznie dziękujemy Osobom, które nas wsparły. Praca sympatyków przeróżnych dyscyplin sportowych..., bez niej nie wyobrażamy sobie realizacji jakiejkolwiek imprezy. To dzięki kolarzom, szachistom, tenisistom, koszykarzom, biegaczom, piłkarzom, siatkarzom, karatekom, Krosno Odrzańskie wyrasta na symbol imprez sportowych wykonywanych z rozmachem, ale przede wszystkim zapewniających perfekcyjny poziom organizacyjny. Rola Tomka Błyskonia nie ograniczała się do wytyczenia trasy, ale także do jej znakowania, objazdu w dniu zawodów i kontroli "czy aby wszystko jest w porządku".

Trasa wyznaczona, czas więc na "walkę" z naturą. Tutaj nieocenieni okazali się pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mnóstwo godzin spędzonych na quadach i w samochodach terenowych. Trasa, która liczyła ponad 30 km była metr po metrze sprawdzana i znakowana. Szczególne podziękowania należą się Kierownikowi Krzysztofowi Kamińskiemu. Jego ambicja i pracowitość sprawiły, że po raz kolejny krośnieński etap MTB uzyskał oceny celujące. Zaangażowanie godne podziwu, ale i ogromnego szacunku! Podczas przygotowywania tras duży wkład pracy mieli także: Kierownik Tadeusz Przezdzięk oraz instruktor Kacper Szaciłło. To oni wespół z Tomaszem Błyskoniem kierowali pracami w czterech "rewirach". Wszystkie imprezy sportowe realizowane w takim zespole, to nie tylko ciekawe doświadczenie, ale również pewność, że wszystkie zaplanowane zadania zostaną wykonane perfekcyjnie.

Słowa uznania należą się również Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego - Markowi Cebuli. Włodarz miasta nad Odrą był wsparciem w "trzech osobach": organizatora, zawodnika i sponsora. Zamiłowanie do kolarstwa (i sportów wszelakich) to niewątpliwy atut. Ponadto Burmistrz skutecznie pomagał "gasić pożary", także te w dniu zawodów. Odnotujmy jeszcze, że zawodnik Marek Cebula zajął na dystansie MEGA 230 miejsce w stawce 315 rywali. Brawo!

Wojsko Polskie..., wspaniali Przyjaciele. Krośnieński etap MTB kojarzy się nie tylko z piękną pogodą, ale nade wszystko z żołnierzami. To oni przez kilka godzin asystują na trasie, pomagają poszkodowanym, wskazują kierunki, stoją na straży bezpieczeństwa, dopingują. Zawsze uśmiechnięci, zdyscyplinowani i służący pomocą. Wojsko, to nie tylko wsparcie, ale tak naprawdę to oni tworzą klimat krośnieńskiej rywalizacji i w znacznej mierze decydują o sukcesie. Wielkie chapeau bas. Tak liczną i dobrze zorganizowaną asystę zawdzięczamy Dowódcy 5 Kresowego batalionu saperów im. Płk. Konstantego Pierewoz - Markiewicza - ppłk. Sławomirowi Osmelakowi. Dowódca, który rozumie potrzeby lokalnej społeczności, oficer na którym można polegać jak na Zawiszy. To dzięki Niemu współpracowaliśmy z jednostką karną, zdyscyplinowaną i doskonale zarządzaną. W dniu zawodów aktywnie pomagał nam zastępca ppłk. Osmelaka - mjr Krzysztof Wojtas. Kolejny pasjonat jazdy na rowerze. Podobnie jak dowódca, bardzo dobry organizator, a przy tym oficer z dużą dozą poczucia humoru. To w trudnych momentach pomaga uśpić niepotrzebne nerwice. Warto w tym miejscu wspomnieć także o niezastąpionym st. sierż. Grzegorzu Hickiewiczu. Podoficera saperów można określić krótko - "solidny konkret". 

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Dzięki ich pracy nie doszło do żadnych wypadków, ani kolizji. Bardzo dobry kontakt, sumienne podejście do obowiązków i wyrozumiałość, to znaki rozpoznawcze krośnieńskich policjantów. Serdeczne podziękowania dla Komendanta kom. Tomasza Kaczyńskiego. Na trasie aktywnie pracowali funkcjonariusze na czele z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KPP asp. sztab. Dariuszem Kocurem oraz asp. sztab. Radzisławem Śliwą. Życzliwość i profesjonalizm w znacznym stopniu przyczyniły się do sprawnej współpracy i szybkiego reagowania na jakiekolwiek zagrożenia. Po raz kolejny na przestrzeni wielu lat policjanci udowodnili, że są mocnym punktem imprez sportowych.

Zabezpieczenie medyczne zapewniało Ratownictwo Medyczne Sensus z Zielonej Góry. To kolejna pewna i w pełni przygotowana do swoich obowiązków grupa zawodowa. Dobra orientacja w terenie, szybkość działania i znajomość procedur..., organizatorzy, nawet podczas nielicznych zdarzeń na trasie wiedzieli, że kontuzjowani uczestnicy znajdują się w rękach specjalistów. Taki zespół to zasługa: Eweliny Kędziory, Grzegorza Muszyńskiego oraz grupy ratowników.

Wyznaczenie trasy to w planowaniu takich imprez dopiero początek prac. Kolejnym etapem jest jej "zbadanie", uzyskanie pozwoleń i właściwe oznakowanie. Nie byłoby to możliwe bez miłośnika aktywności fizycznej i mecenasa przedsięwzięć sportowych, jakim niewątpliwie jest Nadleśniczy Piotr Niemiec z Nadleśnictwa Bytnica. Każda, nawet najmniejsza impreza plenerowa realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji cieszy się życzliwością Nadleśniczego Niemca. Dzięki takiej postawie młodsi i starsi sportowcy mają okazję do rywalizacji w pięknych lasach, ale również poznawania uroczych zakątków regionu bytnicko - krośnieńskiego. Dziękujemy także Straży Leśnej - Norbertowi Wesołowskiemu i leśniczym, którzy czasami jak dziecku tłumaczyli zawiłości i niuanse tak przyrody, jak i związanych z dbałością o nią przepisów obowiązującego prawa. Z tej nauki wynieśliśmy dużą wiedzę.   

Kolejnym niezawodnym Przyjacielem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim okazał się Wojskowy Oddział PTTK, kierowany przez Danutę Cierpisz. Członkowie PTTK odpowiedzialnie i sprawnie zabezpieczyli funkcjonowanie jednego z trzech bufetów usytuowanych na trasie MTB. Członkowie krośnieńskiego "peteteku" jak zawsze emanowali wielkim spokojem i posyłali życzliwe uśmiechy. W takiej samej roli doskonale sprawdzili się mieszkańcy wsi Łochowice. Niemal tradycją się stało, że duże imprezy sportowe przebiegają przez urokliwe i piękne Łochowice. W bieżącym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Sołtysa. Warte podkreślenia jest, że z organizatorami kontaktowali się zarówno poprzedni Sołtys Mirosław Szwed, jak i urzędujący - Sebastian Frencel. Nowy gospodarz okazał się godnym następcą i doskonałym organizatorem. Każdy miłośnik aktywności fizycznej wie, że takiej atmosfery i takiego entuzjazmu dla sportowców, jak w Łochowicach, nie ma chyba nigdzie w województwie. Gotowość, jak i wsparcia udzielili także Sołtysi i społeczności Kamienia - Morska, Grzegorz Jarmonik i Gostchorza - Ewa Klepczyńska. Być może ich praca w ferworze walki nie była widoczna, ale wykonali naprawdę tytaniczną pracę, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa zawodniczkom i zawodnikom.

Tam gdzie jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest także najczęściej zaprzyjaźnione Centrum Artystyczno - Kulturalne Zamek. Dzięki wsparciu Dyrektora Tomasza Miechowicza oraz pracowników, młodzi mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie mieli okazję spędzić wspaniałe chwile, korzystając z wielu atrakcji oferowanych w tym dniu na Placu Unii Europejskiej. Współpraca z "zamkowymi", to zawsze wielka przyjemność i co najważniejsze zrozumienie dla potrzeb partnera.

Dzięki życzliwości władz powiatowych na czele ze Starostą Krośnieńskim Grzegorzem Garczyńskim mieliśmy okazję skorzystać z infrastruktury Starostwa Powiatowego. Cenimy sobie pomoc, jak również doskonały kontakt i błyskawiczne reagowanie na problemy, które zgłaszali organizatorzy. 

O ład i porządek na Placu Unii Europejskiej dbali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Było to możliwe dzięki współpracy z Dyrektorem Zbigniewem Lubczyńskim oraz kierownikiem Marcinem Papierowskim. Prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Komunalnego Aleksander Kozłowski, jak co roku udostępnił ujęcia wody, które służyły umyciu rowerów. Podziękowania także dla kierownika KPWK - Tomasza Kobity. Podłączenia energii elektrycznej to już nieodłączna rola szefa firmy PHU Artel Artura Kulpy. I jak zawsze wykonane profesjonalnie. 
Dziękujemy również: Dariuszowi Kwiatkowskiemu i Mieczysławowi Celebąkowi za wypożyczenie sprzętu "jeżdżącego". Bez ich pomocy organizatorzy mieliby na pewno dużo więcej pracy w trudnych warunkach, Halinie Gagat, właścicielce firmy Oleńka za smaczny suchy prowiant dla wolontariuszy, Łukaszowi Banaszakowi, Piotrowi Kinalowi, Tomaszowi Prociowi za udostępnienie przejazdu przez prywatne tereny, Firmie Horex Andrzeja i Edwarda Horoszkiewiczów i  Kierownikowi sklepu w Krośnie Odrzańskim, Krzysztofowi Szapińskiemu za udostępnienie parkingu. 

Zapewne wspaniały "owoc" wyda współpraca fotografów i ekipy telewizyjnej Grupy Rafaello Film. z Kierownikiem Centrum Rekreacyjnego OSiR Tadeuszem Przezdziękiem. "Przewodnik" poprowadził ekipę filmową w miejsca o których zwykli zjadacze chleba nawet nie mieli pojęcia. Może brakować wyłącznie zdjęć z podziemi, chociaż i co do tego mamy wątpliwości. Liczymy na materiał, który będzie zapierał dech w piersi. W sieci kawał dobrej roboty wykonał SzajBajk, który objechał trasę i opisał jej walory. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji odpowiedzialny był za trasę i jej zabezpieczenie. Tytaniczną pracę na placu i nie tylko wykonało Stowarzyszenie Bike&Run Promotion z Wolsztyna z Prezes Joanną Balawajder. Kapitalna i zgrana grupa młodych ludzi, która działa sprawnie i od samego początku wie czego chce, a chce tylko jednego - sukcesu organizacyjnego. To Oni dołożyli ogromny głaz do wspólnego dzieła, jakim niewątpliwie był tegoroczny, czwarty etap Kaczmarek Electric MTB. Bardzo dobra komunikacja, ale i jasny od początku podział zadań sprawił, że wszystko zagrało jak w szwajcarskim zegarku. Sprzęt jakim dysponowali w połączeniu z kompetentnymi ludźmi..., poziom masters. Poznaliśmy 98% tajników ich pracy, ale wciąż mamy nadzieję, że i te dwa ukryte punkty procentowe zostaną przed nami odsłonięte. ;). Praca z Bike - Run, to czysta przyjemność.

Bardzo dobrze układała się współpraca z sędzią Polskiego Związku Kolarstwa Piotrem Kanarem, który swoim czujnym okiem dopatrywał wszystkie i czynił cenne uwagi do organizacji imprezy. Organizatorzy dziękują także za przesłany podręcznik, który z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego przygotowywania imprez kolarskich w Gminie Krosno Odrzańskie.

Wielkie podziękowania należą się Pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim: Agnieszce Uderjan, Ewelinie Kasprzak, Krystynie Przezdzięk, Marzenie Pierzchale, Dorocie Wyrzykowskiej, Marcinowi Kasprzakowi, Przemkowi Wawrzyniakowi, Bogdanowi Pasterniakowi, Sylwestrowi Pokusie, Robertowi Zalechowi.

Dziękujemy również Proboszczom z Krosna Odrzańskiego, Łochowic, Bytnicy i Radnicy, którzy informowali parafian i prosili o zachowanie ostrożności.

Wielkie słowa uznania i podziękowania dla Mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, którzy stanęli na wysokości zadania i swoją dyscypliną ułatwili organizację dużej imprezy kolarskiej. Ogromna grupa osób zrealizowała wspaniałą imprezę. Wszystkim, także nie wymienionym tutaj z imienia i nazwiska, organizatorzy serdecznie dziękują. Przy tak dużej imprezie wszystko zostało zrealizowane wzorowo. To także duża zasługa Mieszkańców. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!