UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

MTB - Można..., Trzeba Być!

W ekskluzywnym gronie dziesięciu najlepszych wyścigów w zachodniej Polsce, rozgrywanych w ramach Kaczmarek Electric MTB. Po niedzielnym etapie w Krośnie Odrzańskim, czas na podsumowanie. Jak przy wszelkich imprezach plenerowych kluczowym elementem jest piękna pogoda. Od świtu przebijało słońce, aby w południe zaświecić pełnym blaskiem. Organizatorzy z mozołem od tygodnia przygotowywali zarówno trasę wyścigu, jak i plac startu-mety. Głównym punktem był malowniczy Plac Unii Europejskiej. To stąd ruszali kolarze i to tutaj wręczano nagrody, podziękowania i losowano nagrody. Całe wydarzenie miało jeszcze aspekt charytatywny. Organizatorzy przekazali na rzecz chorującego na mukowiscydozę Sławka czek na kwotę 3 550 zł.

Krośnieński etap był debiutantem w KE MTB. Jak przystało na debiutanta była i trema, ale i maksimum zaangażowania. Pierwszym i najważniejszym elementem było właściwe wytyczenie trasy zarówno wyścigu głównego, jak i rywalizacji młodzików. Tym zajął się Tomasz Błyskoń, właściciel firmy Ledent. Bardzo ciekawa i malownicza trasa przypadła do gustu uczestnikom. Tomasz Błyskoń wraz z ekipą K.O. Team uprzątnęli fragmenty dróg, pomagali w znakowaniu, wskazywali etapy, które mogły skutkować niebezpiecznymi zdarzeniami. W dniu wyścigu zapewniał asystą na quadzie wzdłuż trasy.
Entuzjastą organizacji wyścigu MTB w Krośnie Odrzańskim był i jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula. To dzięki jego aktywności od kilkunastu już lat kolarstwo jest obecne w sportowym życiu miasta. O skali zaangażowania włodarza najlepiej świadczą dwa fakty: "kosiarz Marek Cebula" przygotowywał trasę wykaszając odcinek zarośniętej drogi, a "kolarz Marek Cebula" przejechał w trakcie wyścigu trasę MEGA, zajmując 178 miejsce. 
Ogromną pomoc zapewniło organizatorom Wojsko Polskie. Wielkim sympatykiem i entuzjastą sportu jest Dowódca 5 Kresowego batalionu saperów ppłk Sławomir Osmelak. Pułkownik wsparł nas zarówno w przygotowaniu technicznym trasy, udostępnił teren będący w posiadaniu wojska, zezwolił na wykorzystanie placu apelowego, który na dzień zawodów pełnił funkcję parkingu. Dzięki życzliwości Dowódcy organizatorzy mieli do dyspozycji pojazdy, ale przede wszystkim żołnierzy. To właśnie żołnierze, dowodzeni przez Zastępcę Dowódcy mjr. Krzysztofa Wojtasa i podoficerów wskazywali sportowcom drogę i czuwali nad bezpieczeństwem. Z tak zdyscyplinowanymi i dobrze dowodzonymi ludźmi można być pewnym, że nasza armia poradzi sobie w każdej sytuacji. 
Głównymi "bezpiecznikami" uczestników, zwłaszcza w miejscach gdzie trasa przecinała drogi asfaltowe byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim oraz strażnicy Straży Miejskiej. Jak przystało na profesjonalistów zabezpieczenie odbyło się bez zarzutów, a to sprawiło, że ominęły nas "nieszczęścia wszelakie". Ponadto bardzo dobry kontakt i szybka reakcja na wnioski organizatorów. Dziękujemy: Komendantowi KPP mł.insp. Robertowi Koniecznemu, Komendant Straży Miejskiej Agnieszce Pawłow, Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP asp. sztab. Dariuszowi Kocurowi. Zabezpieczenie medyczne zapewniało Ratownictwo Medyczne Sensus z Zielonej Góry. Doskonale wyposażona, wyszkolona, zgrana, ale przede wszystkim potrafiąca błyskawicznie znaleźć się w obcym terenie grupa. To zasługa: Eweliny Kędziory, Grzegorza Muszyńskiego oraz grupy ratowników.
Z uwagi na przebieg trasy wyścigu - tereny leśne, nad przebiegiem przygotowań czuwał Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica Piotr Niemiec. Bardzo dobry kontakt z pracownikami Nadleśnictwa i Strażą Leśną (Norbert Wesołowski) pozwolił na takie wytyczenie dróg, by odbyło się to bez szkody dla przyrody, przede wszystkim siedlisk zwierząt i terenów chronionych. Leśnicy błyskawicznie usuwali przeszkody w postaci połamanych drzew i gałęzi na ścieżkach. Profesjonalne i szybkie działanie ze zrozumieniem potrzeb zarówno aktywnych ludzi, jak i dzikiej natury. 
Przyjacielem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w każdym przedsięwzięciu sportowym jest jak zawsze Wojskowy Oddział PTTK na czele którego stoi Danuta Cierpisz. Dzięki miłośnikom turystyki bardzo dobrze funkcjonowały bufety na mecie i w lesie. Ponadto członkowie krośnieńskiego "peteteku" mają tę bezsprzeczną zaletę, że emanują wielkim spokojem i uśmiechem. Podobnie jest z mieszkańcami wsi Łochowice. Pomagają w trakcie krośnieńskiej dziesiątki, pomogli i w trakcje MTB. Głównym "generałem" na łochowickich polach był jak zawsze Sołtys Wsi - Mirosław Szwed. Na dźwięk kościelnych dzwonów mieszkańcy tłumnie ruszyli, by być na bufecie, dopingować, pomagać kolarzom. Każdy miłośnik aktywności fizycznej wie, że takiej atmosfery i takiego entuzjazmu dla sportowców nie ma chyba nigdzie w województwie. Tutaj po prostu chce się wracać. Każda impreza ma ponadto "dobrego ducha" w postaci strażaków ochotników. Nie inaczej było w Krośnie Odrzańskim. Tym razem po "jasnej stronie mocy" stanęli strażacy z OSP Osiecznica. Mieli najdłuższy czas pracy, ale i okazali najwięcej spokoju oraz cierpliwości. Specjalne podziękowania dla Krystiana Kołosowskiego i Prezesa OSP Bogdana Śnieżka. Trasę młodzików pomagali zabezpieczyć członkowie Stowarzyszenia Raduszczanka z Robertem Narkunem na czele. To kolejny przykład organizacji i ludzi, którzy potrafią poświęcić swój prywatny czas, aby tylko lokalna społeczność zyskała opinię solidnej i dobrze zorganizowanej.
Zgodnie z zasadą "TOTO" ;) swoje znaczące "trzy grosze" w udanym przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy miało zaprzyjaźnione z OSiR Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek. Dźwięki płynące ze startu i sceny były na zamówienie CAK. Zawsze pomocny Dyrektor Centrum Tomasz Miechowicz wraz ze swoimi pracownikami nie tylko pomaga, ale także wspiera duchem współorganizatorów.
Organizatorzy dziękują także Staroście Krośnieńskiemu Mirosławowi Glazowi i Wicestaroście Tomaszowi Kaczmarkowi. Podobnie, jak organizatorzy, także i starostowie są wielkimi sympatykami sportu w każdej odsłonie. Bez chwili wahania wyrazili zgodę na pomoc i interesowali się przebiegiem przygotowań.
Najważniejszym elementem na Placu Unii Europejskiej była infrastruktura. Dzięki życzliwości: Dyrektora ZGKiM - Zbigniewa Lubczyńskiego, kierownika Zbigniewa Jakubczaka mieliśmy barierki zabezpieczające, dodatkowe śmietniki, a plac został po imprezie posprzątany. Prezes KPWK Aleksander Kozłowski udostępnił ujęcia wody, które służyły umyciu rowerów i napełnieniu basenu dla dzieci (podziękowania także dla kierownika Tomasza Kobity). Podłączenia energii elektrycznej to już nieodłączna rola szefa firmy PHU Artel Artura Kulpy. I jak zawsze wykonane profesjonalnie. 
Dziękujemy także: Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej za udostępnienie hotelu, Urzędowi Miasta w Krośnie Odrzańskim za przekazane nagrody, Guilmon Dubois z Winnicy Gostchorze za ufundowanie wyśmienitych i okazałych szampanów w kategorii elita, Mieczysławowi Celebąkowi z firmy Opmet za wypożyczenie sprzętu i "dobre słowo na drogę", Rafałowi Dubickiemu za użyczenie sprzętu, Halinie Gagat, właścicielce firmy Oleńka za smaczny prowiant, Łukaszowi Banaszakowi za udostępnienie przejazdu przez prywatny teren, Firmie Horex, kierownikowi sklepu w Krośnie Odrzańskim, Krzysztofowi Szapińskiemu za udostępnienie parkingu, Rafałowi Zalechowi z Urzędu Miasta za pomoc w przetransportowaniu sprzętu. 
Czekają nas jeszcze interesujące materiały realizowane przez fotografów i ekipę telewizyjną Grupy Rafaello Film. Wszędobylscy i niespokojni członkowie ekipy latali, jeździli, wspinali się na pagórki, leżeli na ziemi i wspinali się na drzewa, aby materiał był nie tylko ciekawy, ale również pokazywał zawodników z perspektywy kretów, dzików, kun :) wiewiórek, gołębi, jastrzębi i statku kosmicznego Apollo. Kawał dobrej roboty wykonał również SzajBajk, który zadał sobie trud objechania trasy i jej zrecenzowania. Dzięki temu organizatorzy wiedzieli gdzie trzeba pozamiatać, a gdzie odkurzyć. Z praniem niestety nie zdążyliśmy.

Na koniec jeszcze kilka słów o dwóch kluczowych grupach ludzi bez których ta impreza tak wspaniale by nie "zagrała". Pierwszą jest zespół Kaczmarek electric MTB - Stowarzyszenie Bike&Run Promotion z Wolsztyna z Prezes Joanną Balawajder. Wyposażeni w sprzęt rodem z "Gwiezdnych Wojen", szybcy w działaniu, nie marnujący czasu na rzeczy zbędne, a rzeczy niezbędne realizujący niczym "czerstwy" zegarmistrz. Zgranie i efektywność imponująca. W dużej mierze to zasługa Prezes, która szybko potrafi odnaleźć się w co dwutygodniowej, nowej perspektywie organizacyjnej.
Kto nie organizował imprez sportowych i kulturalnych z takim rozmachem nie wie, że fundamentem na którym spoczywa zwaliste gmaszysko jest praca zwykłych ludzi. O ile wszystko, co działo się na Placu, zabezpieczało Stowarzyszenie Bike&Run, o tyle całą trasę przygotowywali pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji. I za kilkutygodniowy wkład pracy, dziesiątki godzin spędzonych w samochodach terenowych, quadach, ciężarówkach, busach, na rowerach należą im się słowa uznania, szacunku i podziękowania. Krzysztof Kamiński, Tadeusz Przezdzięk, Kacper Szaciłło kierowali pracami w trzech "rewirach" na które podzielona została trasa wyścigu. Podziękowania również dla: Agnieszki Uderjan, Eweliny Kasprzak, Krystyny Przezdzięk, Renaty Magdziak, Alicji Kawy, Doroty Wyrzykowskiej, Marcina Kasprzaka, Kamila Gniocha, Przemka Wawrzyniaka, Czesława Taciaka, Bogdana Pasterniaka.

Dziękujemy również Proboszczom z Krosna Odrzańskiego i Łochowic, którzy informowali i prosili w naszym imieniu parafian o ostrożność. Proboszcz z Osiecznicy, który odprawia msze w łochowickiej świątyni pozwolił sobie na anegdotę nawiązującą do wyścigów kolarskich :) 
Wielkie słowa uznania i podziękowania dla Mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, którzy stanęli na wysokości zadania i swoją dyscypliną ułatwili organizację dużej imprezy kolarskiej.
Ponad sto osób zrealizowało wspaniałą imprezę. Wszystkim, także nie wymienionym tutaj imiennie, organizatorzy serdecznie dziękują. Przy realizacji takich imprez i takiej pomocy serce zawsze rośnie. DZIĘKUJEMY!