UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Dawid Klaybor triumfatorem Krośnieńskiej Dziesiątki


Tegoroczna, szósta już odsłona Krośnieńskiej Dziesiątki przyciągnęła niemal 250 zawodniczek i zawodników. Niemal od początku znakiem rozpoznawczym biegu z cyklu Lubuskiej Ligi Biegowej jest tropikalna pogoda. W tym roku było podobnie, chociaż łaskawsze okazały się powiewy wiatru. Trasa mogła zaskoczyć niektórych uczestników K10, bowiem w tym roku była inna, bardziej crossowa. Mimo tego, zwycięzca, Dawid Klaybor z Żagania pokonał ją uzyskując bardzo dobry, niemal "asfaltowy" czas - 34:07. Drugie miejsce zajął reprezentant gospodarzy - Jacek Stadnik, a trzeci był nowosolanin Adam Marysiak. Wśród pań najszybciej trasę pokonała Karolina Bilawa z Wolsztyna /40:00/, drugie miejsce przypadło w udziale Sandrze Nowak z Nowej Soli, a trzecie Karolinie Jankowskiej z Bolesławca.

W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężali:

K16   Ewelina Michnowicz /Krosno Odrzańskie/
K30   Dorota Laskowska /Żary/
K40   Marta Rudak /Żagań/
K50   Alicja Starczewska - Pluta /Zielona Góra/

M16   Rafał Kuriata /Zielona Góra/
M30   Krzysztof Blacha /Zielona Góra/
M40   Marek Szcześniak /Gubin/
M50   Mirosław Wolak /Żary/
M60   Jerzy Warszawski /Żagań/

Gmina Krosno Odrzańskie:

1. Ewelina Michnowicz
2. Aleksandra Bereśniewicz
3. Małgorzata Miechowicz

1. Jacek Stadnik
2. Damian Wąchała
3. Wojciech Cybruch

Wszyscy uczestnicy będą mieli dodane punkty w klasyfikacji generalnej Lubuskiej Ligi Biegowej. Komplet rezultatów z niedzielnego biegu głównego dostępny jest na stronie firmy Super Sport. To był szósty bieg z cyklu, kolejny, Bieg Sulecha, rozegrany zostanie już 15 września w Sulechowie.

Organizacja Krośnieńskiej Dziesiątki była możliwa dzięki wsparciu wielu instytucji, firm i jednostek. SPONSOREM GŁÓWNYM BIEGU była Firma HOMANIT Krosno Odrzańskie. Homanit i właściciel Firmy Fritz Homann aktywnie włączają się w realizację upowszechniania i mecenatu krośnieńskiego (i nie tylko) sportu. SPONSOREM TECHNICZNYM była Firma AdRuneLine - odzież sportowa, która przygotowała m.in. koszulki, rękawki i bony dla uczestników K10. Organizatorzy mogli również liczyć na pomoc Firmy DIRKS Krosno Odrzańskie. Pracownicy przygotowali pakiety dla młodych uczestników "Dziesiątki na Piątkę", a także zorganizowali strefę dzieci. Dyrektor Sebastian Kukurowski wręczył ufundowane vouchery na pobyt w Majalandzie, jak również voucher na pobyt dla dwojga osób w hotelu w Szklarskiej Porębie. Wyśmienitą wodę "Wysowianka Zdrój" dla uczestników biegu zapewnił kolejny sprawdzony partner - Firma Promet Cargo z Kunowic. Pakiety sportowe pomagali uzupełnić Agnieszka i Tomasz Rogowscy, właściciele Sklepu Freshmarket Krosno Odrzańskie. Firma Salco Sport Therapy Łapczyce zaopatrzyła organizatorów w odprężające sole do kąpieli, Runplanet Zielona Góra w izotoniki. Swojego wsparcia udzieliło także Nadleśnictwo Bytnica kierowane przez Nadleśniczego Piotra Niemca. Zabezpieczenie trasy to zasługa profesjonalnych i życzliwych żołnierzy 5 Kresowego batalionu saperów, dowodzonych przez ppłk. Sławomira Osmelaka, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim na czele z Komendantem kom. Tomaszem Kaczyńskim, a także policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego - Naczelnikiem asp. sztab Dariusza Kocura i Zastępcą st. asp. Radzisławem Śliwą. Wsparcia udzielili także funkcjonariusze krośnieńskiej Straży Miejskiej dowodzonej przez Agnieszkę Pawłow. Zdrowie i bezpieczeństwo medyczne gwarantowała Firma Sensus - Ratownictwo Medyczne z Zielonej Góry.
W biurze zawodów oraz na jednym z bufetów krzątali się i obsługiwali uczestników biegu członkowie Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim. Danuta Cierpisz i miłośnicy wędrówek dostarczali biegaczom wodę, izotoniki i dobry uśmiech. W Łochowicach ten sam asortyment zapewniali inni Przyjaciele K10 - mieszkańcy Łochowic i sołtys Sebastian Frencel.

Krośnieńska Dziesiątka to nie tylko działania jednostki Gminy Krosno Odrzańskie, ale także wielu samorządowych podmiotów. Swojego wsparcia udzielił organizatorom Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim. Cudowna kurtyna wodna na drugim kilometrze to zasługa Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Komunalnego, a nade wszystko Prezesa Aleksandra Kozłowskiego i pracowników firmy. Błysk na Placu Unii Europejskiej, a także barierki otrzymaliśmy od niezawodnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, kierowanego przez dyrektora Zbigniewa Lubczyńskiego. Wyposażenie, nagłośnienie i dobre słowo zawdzięczamy "braterskiemu sojuszowi" z niezawodnym Centrum Artystyczno - Kulturalnym Zamek, którego poczynaniami kieruje dyrektor Tomasz Miechowicz. Zasilania w energię elektryczną zapewniło Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, a Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński, miłośnik sportu jak co roku, także i tym razem, zaszczycił swoją obecnością uczestnicząc w biegu głównym. Bieg ukończył również włodarz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula. 

Pomiar czasu realizowała Firma Super Sport z Zielonej Góry, która wywiązała się z tego zadania celująco. Catering podczas imprezy świadczyła krośnieńska Firma Calloni, jak zawsze ze smakiem.   

Informacje, zdjęcia, wywiady wszechobecne w sieci, to zasługa regionalnych środków masowego przekazu: Radia Zachód, Gazety Lubuskiej, portalu "Nasze Miasto", Gazety Tygodniowej, Krośnieńskich Wydarzeń, portali Lubuska Liga Biegowa, Krosna Odrzańskiego, Krośnieńskiej Dziesiątki, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Piękne zdjęcia Studia Fotografii Portretowej Anja Zielińska z pewnością znajdą się w albumach biegaczy.
Organizacja tak dużego przedsięwzięcia możliwa była również dzięki pomocy dwóch lokalnych pasjonatów biegania. To oni wyznaczali trasę, pomagali w opracowaniu planu zabezpieczenia, bufetów, a także kilkukrotnie dokonywali sprawdzenia oznaczeń. Bez ich zaangażowania trudno wyobrazić sobie przygotowanie biegu. Tymi Przyjaciółmi Ośrodka Sportu i Rekreacji są Łukasz Kamerduła i Hubert Gaudyn. Specjaliści od zadań "rzeźniczych".
Podziękowania dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, którzy zrealizowali K10 wzorowo.

Organizatorzy dziękuję serdecznie Mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie, którzy żywiołowo dopingowali uczestników K10 i dostosowali się do naszych próśb. Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnej, siódmej Dziesiątce, która rozegrana zostanie 30 sierpnia 2020 r.