UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Biegacze na szóstkę!

Zakończyła się druga edycja Lubuskiej Ligi Biegowej. Tegoroczna LLB obejmowała dwanaście biegów: Cross Żagański, Dycha po Żarach, Bieg do Pustego Grobu (Nowa Sól), Jorge Cross (Czerwieńsk), Półmaraton Solan (Nowa Sól), Bieg 7 Mostów (Łęknica), Krośnieńska Dziesiątka, Półmaraton Zielonogórski, Bieg Sulecha (Sulechów), Cross po Zielonym Lesie (Żary), Bieg bez Granic (Gubin) i Bieg Niepodległości (Żagań). Zawodnicy, którzy podjęli się wyzwania uczestnictwa we wszystkich biegach mieli ogółem do pokonania niemal 145 kilometrów. Komplet startów zaliczyło 16 osób, a klasyfikowanych było (siedem i więcej startów) 181 zawodników i zawodniczek. Ogółem w biegach LLB udział wzięło 3 724 biegaczy [PEŁNE WYNIKI]. Jak wypadli w klasyfikacjach generalnych reprezentanci naszej gminy?

W kategorii K20 klasyfikowanych było tylko 9 zawodniczek (warunkiem klasyfikacji było ukończenie przynajmniej 7 biegów). W tej kategorii naszą Gminę reprezentowały: Patrycja Musiałowska, Agnieszka Wieczorek, Natalia Aleksandrowicz, Małgorzata Kulikowska, Weronika Senk i Alicja Wasylków. Zwyciężczynią K20 została Natalia Bratko z Zielonej Góry.

W kategorii K30 sklasyfikowano 27 zawodniczek. Wygrała Agnieszka Jurczak z Żar. W grupie 27 nie znalazły się nasze reprezentantki, ale rywalizowały: Emilia Brodzińska, Monika Gołyźniak, Ewa Jodłowska, Małgorzata Kucharska, Izabela Narkun, Katarzyna Mazur, Magdalena Łobażewicz, Magdalena Kokoszka, Alicja Młynarczak i Anna Witkowska.

W kolejnej grupie wiekowej – K40 najlepszą zawodniczką okazała się Elżbieta Fudalej z Nowej Soli. Punktowało 15 zawodniczek. W tym elitarnym gronie wysokie, 9 miejsce zajęła MAŁGORZATA SADOWSKA. Zawodniczka wystartowała w 10 z 12 biegów, zdobywając 90 punktów. Ponadto startowały: Małgorzata Miechowicz, Katarzyna Więcek, Iwona Olesiak, Katarzyna Adamkiewicz, Danuta Hajduk i Izabela Sańko.

W najstarszej grupie wiekowej – K50 spośród ośmiu klasyfikowanych zawodniczek wygrała Elżbieta Borkowska. Nie startowały reprezentantki Gminy Krosno Odrzańskie.

Wśród panów w najmłodszej grupie M20 zwycięzcą został krośnianin JACEK STADNIK. Triumfator wziął udział we wszystkich 12 biegach cyklu, zdobył 202 punkty, a jego przewaga nad drugim w stawce wyniosła aż 51 punktów. Wysokie 11 miejsce zajął PATRYK SENK z dorobkiem 41 punktów. Zabrakło zaledwie 3 oczek, by wejść do dziesiątki. W wymaganej regulaminem ilości biegów startowało 16 zawodników. W stawce znaleźli się także inni krośnieńscy biegacze:  Paweł Raczyński (5 Kbsap.), Łukasz Jankowiak, Piotr Łabuć, Marcin Zagórny, Damian Wąchała, Kacper Witlicki, Łukasz Bosak, Rafał Kozłowski, Kacper Pietrenko, Marcin Głuszak, Witalij Duź, Tomasz Kołodziej i Michał Sadowski.   

Wśród trzydziestolatków (M30) wygrał zielonogórzanin Dawid Romanowski. Na bardzo dobrej, 5 pozycji z dorobkiem 106 punktów uplasował się krośnianin ARTUR KOZAKIEWICZ.  30 był ADAM MRULA (7 punktów). W tej grupie sklasyfikowano 39 biegaczy. W tej kategorii startowali także: Roman Maciejewski, Rafał Gacek, Łukasz Kamerduła, Tomasz Rogowski, Michał Brodziński, Marek Jodłowski, Dawid Owczarski, Maciej Galica, Grzegorz Garczyński, Łukasz Haręża, Kacper Jedynak, Maciej Kulikowski, Damian Papiewski i Kamil Skowronek.

W kategorii M40 najlepszym zawodnikiem został Adam Draczyński (Nowa Sól). W tej kategorii mamy najwięcej klasyfikowanych zawodników. Wysokie 6  miejsce zajął czarnowianin SŁAWOMIR TARCZEWSKI. Mieszkaniec naszej Gminy zdobył 164 punkty. Czternasty był ROBERT SENK, zdobywca 58 punktów, a siedemnasty ROMAN OLESIAK, który zgromadził 47 punktów. Z 7 punktami trzydziesty trzeci był ROBERT JÓŹWIK. Ogółem punktowało 41 biegaczy. Na liście startowej znaleźli się także: Artur Baturo, Hubert Gaudyn, Tomasz Buganik, Jarosław Masina, Grzegorz Więcek, Marcin Cieślik, Arkadiusz Sakowicz, Bartosz Wolny, Piotr Freier, Marcin Kot, Radosław Kowalski, Krzysztof Modrzejewski, Piotr Przybysz i Krzysztof Sańko.

W klasyfikacji M50 triumfatorem okazał się zielonogórzanin Ireneusz Leks. W klasyfikowanej siedemnastce nie było reprezentantów Gminy Krosno Odrzańskie. Mimo tego na liście znaleźli się: Mirosław Antkowiak, Leszek Wudarzewski i Mirosław Pietrenko.

Najstarsza kategoria, czyli M60 zgromadziła najmniej uczestników. Podobnie jak w K50, w sklasyfikowanej dziesiątce zabrakło naszych reprezentantów. W zestawieniu znalazła się trójka krośnian:  Jan Raubo, Jan Lutka i Tadeusz Susłowicz. Triumfatorem w tej grupie został Jerzy Warszawski z Żagania.

Wśród zawodników niesklasyfikowanych znalazł się również młody krośnianin Fabian Haręża.

Sezon 2017 zakończony, ale to nie koniec wydarzeń związanych z LLB. W sobotę, 2 grudnia 2017 r. w krośnieńskiej Hali Sportowo – Widowiskowej odbędzie się wielka Gala podsumowująca drugą edycję Lubuskiej Ligi Biegowej. Początek o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy!