UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]irkrosno.pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Łagodna Krośnieńska DziesiątkaW niedzielę, 27 sierpnia po raz czwarty odbyła się Krośnieńska Dziesiątka, czyli bieg na dystansie 10 km. Biegowy klasyk jest jednym z dwunastu klasyfikowanych w ramach Lubuskiej Ligi Biegowej. Tym razem pogoda okazała się łaskawa dla uczestników i organizatorów, upały powędrowały na wschód kraju. Znakomite warunki atmosferyczny przyciągnęły na Plac Unii Europejskiej dużą grupę sportowców, jak również kibiców. Na całej trasie mieszkańcy zagrzewali biegaczy do walki. Najszybszym zawodnikiem z czasem 33:23 okazał się Adam Marysiak (tym razem :) z Kożuchowa. Tuż za nim linię mety przekroczył Paweł Raczyński (5 Kbsap) i Jacek Stadnik. Wśród Pań zdecydowanie najszybszą okazała się Sandra Nowak z Zielonej Góry (40:58) przed Justyną Juchniewicz-Pogorzelską z Kożuchowa oraz zielonogórzanką Anną Respondek.

W rywalizacji zaprezentowali się również żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych (Pułk Artylerii z Kolorado). Punktualnie o godz. 10:00 sygnał do startu na trasę biegu dał kapitan Brett Tinder. Długo na prowadzeniu utrzymywała się trójka zawodników: Marysiak, Raczyński i Stadnik. Jednak w końcówce późniejszy triumfator przyspieszył i samotnie wpadł na linię mety. Tym samym po raz pierwszy wpisał się na listę zwycięzców K10. Wcześniej krośnieński bieg wygrywali: Artur Olejarz (2014) oraz Marcin Zagórny (2015 i 2016). Wśród pań: Anna Pogorzelska (2014), Agnieszka Pietsch - Fulbiszewska (2015), Olena Kytycia (2016) i w tym roku Sandra Nowak

Impreza miała jeszcze jeden bardzo ważny cel. PKO Bank Polski, Fundacja PKO Banku Polskiego przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim zorganizowały Charytatywną Akcję Biegową. Zgodnie z założeniami minimum dwudziestu zawodników i zawodniczek musiało pokonać trasę z kartką "Biegnę dla Piotrusia", aby Fundacja przekazała 10 000 zł na rzecz leczenia i rehabilitacji naszego 8 - letniego mieszkańca. Na listę zapisało 274 uczestników, chociaż chętnych było więcej. Tym samym środowisko miłośników biegania po raz kolejny udowodniło, że własna sprawność i wyniki są ważne, ale są także takie działania, które czynią nas lepszymi, a inni mogą dzięki temu lepiej pokonywać życiowe przeszkody. Serdecznie dziękujemy! 

Tuż po starcie biegu głównego na trasę wyruszyła grupa dziesięciu miłośników nordic walking. Najszybszym "kijkarzem" okazała się zielonogórzanka Joanna Szkudlarek (1:18:28). Wśród panów wygrał Jacek Guzek z Nowego Tomyśla (1:18:40). W trakcie Krośnieńskiej Dziesiątki rozegrano także otwarte Mistrzostwa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W tej grupie zwyciężył Marcin Rosiński wśród panów, a wśród pań Ewelina Michnowicz. Wyłoniono także najszybszych na dystansie 10 km mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Pierwsze miejsca przypadły w udziale: Małgorzacie Miechowicz i Pawłowi Raczyńskiemu. Statuetki zwycięzcom wręczali: Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula oraz ppłk SG Tomasz Drela.

Organizatorzy starali się by zarówno biegacze, jak i kibice mieli jak najlepsze warunki zarówno do startu, jak śledzenia przebiegu rywalizacji. Głównym organizatorem K10 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Jednak za naszymi działaniami stoi mnóstwo ludzi, którzy aktywnie angażują się w prace nad sztandarową imprezą sportową. Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować (mamy nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy):

- Urzędowi Miasta oraz Gminnym Władzom Samorządowym. Panu Burmistrzowi Markowi Cebuli, który aktywnie i intensywnie wspiera prosportowe i prozdrowotne działania. Pani Naczelnik Janinie Pawlik za pomoc przy realizacji kwestii porządkowych i logistycznych. Pani Naczelnik Annie Januszkiewicz za wspieranie działań promocyjnych, zwłaszcza podczas innych przedsięwzięć. Panu Adamowi Sobolewskiemu i Panu Kamilowi Boberskiemu za doskonałe zdjęcia.
- Starostwu Powiatowemu i Powiatowym Władzom Samorządowym. Panu Staroście Krośnieńskiemu Mirosławowi Glazowi, który podobnie jak Burmistrz zawsze pomaga i wykazuje zrozumienie dla organizatorów życia sportowego. Panu Wicestaroście Tomaszowi Kaczmarkowi, który jako czynny sportowiec i lekkoatleta czuje sport i nim żyje. Dziękujemy Panu Naczelnikowi Mieczysławowi Łukasiewiczowi za szybką realizację pozwoleń. Pani Edycie Napieralskiej za rzeczowość, Panom: Wojtkowi Niezbeckiemu i Przemysławowi Balcerzakowi za cierpliwość i wyrozumiałość.
- Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Pani Dyrektor Zuzannie Adułło oraz Pracownikom jednostki. Dziękujemy za profesjonalną opiekę nad dziećmi i optymizm, który zawsze się przydaje. 
- Warsztatom Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Słowa podziękowania dla Pani Kierownik Ewy Nowickiej, która nigdy nawet na chwilę nie zatraciła poczucia, że pracuje wśród ludzi i dla ludzi.
- Zachodniemu Centrum Medycznemu (Szpital Krośnieński). Personel zabezpieczający trasę i uczestników wykazał się najwyższym stopniem fachowości i rzetelności. Zawsze byli tam gdzie ich potrzebowano. Dzięki Ratownikom nawet Dyrektor Biegu nie bał się nagłego zejścia :)
- Centrum Artystyczno - Kulturalnemu Zamek, czyli jednostce najbliższej sercu każdego pracownika OSiRu. Wzorcowa współpraca i troskliwa opieka Pana Dyrektora Tomasza Miechowicza sprawiała, że impreza nabrała takiego profesjonalizmu, jaki cechuje przedsięwzięcia realizowane przez "zamkowych".
- Krośnieńskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu, Panu Prezesowi Aleksandrowi Kozłowskiemu i Panu Tomaszowi Kobicie dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, ani niewykonalnych misji. Bez względu na porę dnia i nocy rozszerzona pomoc.
- Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Panu Dyrektorowi Zbigniewowi Lubczyńskiemu za uporządkowanie miejsc rywalizacji sportowej oraz udostępnienie sprzętu bez którego organizacja K10 byłaby niezwykle skomplikowana.
- Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pani Kierownik Agnieszce Szarkowicz, która udostępniła nam tak potrzebne elementy do naszej "biegowej układanki".

- Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, zarówno byłemu Komendantowi Panu płk. SG Jackowi Szcząchorowi, jak i obecnemu Panu gen. bryg. SG Wojciechowi Skowronkowi oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej, a w szczególności Panu ppłk. Tomaszowi Dreli,
- Komendzie Powiatowej Policji na czele z Panem Komendantem mł. insp. Robertem Koniecznym, funkcjonariuszom kierowanym w dniu imprezy przez Pana asp. szt. Dariusza Kocura, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego,
- Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim - Pani Komendant Agnieszce Pawłow oraz uczestniczącym w organizacji K10 strażnikom i strażniczkom,
- 5 Kresowemu batalionowi saperów z dowódcą Panem ppłk. Jarosławem Szczypiorskim oraz oddelegowanym podkomendnym,
- Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarnowa z Panem Komendantem Sylwestrem Pokusą i Panem Prezesem Jackiem Walaszko oraz wszystkim druhom,
- Oficerom i żołnierzom Armii Stanów Zjednoczonych pod dowództwem Pana kpt. Bretta Tindera oraz Panu Rafałowi Pawłowskiemu,
Wszystkim Służbom Mundurowym za profesjonalne, ale przede wszystkim solidne i rzetelne zabezpieczenie trasy, pilotowanie, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i aktywne współdziałanie podczas organizacji Krośnieńskiej Dziesiątki.

- PKO Bankowi Polskiemu oraz Fundacji Banku Polskiego PKO inicjatorom Akcji Charytatywnej dla Piotrusia. Szacunek i podziękowania dla Pani Kamili Kwiecień, która poruszyła serca biegaczy i dla Pana Mariusza Lasika, dyrektora PKO Banku Polskiego Oddział w Krośnie Odrzańskim za wsparcie jakiego udzielił organizatorom,
- Sklepowi Horex, Panom Horoszkiewiczom i kierownikowi Panu Krzysztofowi Szapińskiemu, za przekazane artykuły,
- Sklepowi Fresh Market Krosno Odrzańskie Państwa Agnieszki i Tomasza Rogowskich, którzy zawsze czynnie i z pasją pomagają organizatorom imprez, by wszelkie imprezy były piękną wizytówką naszego miasta,
- Sklepowi Runplanet z Zielonej Góry i Pani Małgorzacie Szymańczyk za zaangażowanie w całą Lubuską Ligę Biegową i każdą imprezę z osobna,
- Firmie Promet Cargo z Kunowic, władzom Firmy i Pani Katarzynie Krzemińskiej za rzeczowe, terminowe i bezinteresowne wsparcie K10.
- Firmie Mrówka Krosno Odrzańskie oraz Panu Bogdanowi Kluskowi, wspierającym zarówno organizatorów, jak również pomagającym w przygotowaniu upominków dla najmłodszych uczestników i kibiców,
- Firmie Neonet i kierownikowi Panu Damianowi Leśko, zawsze gotowym by w każdy możliwy sposób promować firmę, ale i pomóc w organizacji biegu,
- Hotelowi Odra i Panu Emilianowi Kaczmarkowi za życzliwość oraz wspólną promocję imprezy oraz Hotelu podczas zawodów, 
- Sklepowi Marco Sport i Panu Markowi Silskiemu, który od wielu już lat jest wielkim miłośnikiem sportu i przedsięwzięć sportowych w naszym regionie,
- Firmie Arkadia - Eventy Pani Kingi Kowal - bez której trudno wyobrazić sobie dobrą zabawę dzieci podczas wydarzeń organizowanych w mieście,
- Firmie Super Sport dowodzonej przez niezawodnego Pana Pawła Ignaszaka oraz Pana Sebastiana Domańskiego, pełen profesjonalizm z pomiarem czasu w tle,
- PHU Omega Pana Roberta Gwizdka za bardzo dobre posiłki i rzetelną obsługę gastronomiczną,
- Panu Dariuszowi Węgrzyckiemu i pracownikom firmy, którzy szybko i fachowo pomogli przerzucać "fracht" w i z miejsca startu,
- Firmie Pani Kamili Wiktorskiej za wyśmienite słodkości serwowane młodszym i starszym,
- Stowarzyszeniu Raduszczanka z Raduszca Starego, Panu Robertowi Narkunowi i Przyjaciołom z tej miejscowości,
- Lokalnej Grupie Działania Zielone Światło, władzom LGD i Pani Katarzynie Sylwanowicz za uśmiech i rzeczowe wsparcie "pakietowe",
- Wojskowemu Oddziałowi PTTK w Krośnie Odrzańskim - Pani Danucie Cierpisz oraz członkom PTTK, którzy tak jak i my kochają turystykę i rekreację,
- Sołectwu Łochowice kierowanym przez Pana Sołtysa Mirosława Szweda oraz mieszkańcom, wielkim miłośnikom naszej imprezy, niezwykle uczynnym ludziom,
- Sołectwu Stary Raduszec kierowanemu przez Panią Sołtys Grażynę Myśliwiec, które tak jak Raduszczanka zawsze jest z nami,
- Sołectwu Nowy Raduszec z Panem Sołtysem Adamem Pacerem, zawsze w gotowości do przekazania potrzebnych przedmiotów,
- MKS Tęczy Krosno Odrzańskie kierowanemu przez Pana Prezesa Grzegorz Walczaka, który wspiera na każdy możliwy sposób,
- Firmie Studio Reklamy Effect za piękne koszulki biegowe,
- Firmie Wikoss z Będzina i Pani Dorocie Zemli za przygotowanie pięknych i efektownych medali oraz błyskawiczną przesyłkę. Podziękowania także dla Pana Kacpra Szaciłło za urzekający i pomysłowy projekt "czwartodziesiątkowego" medalu.

Dziękujemy również: Pani Katarzynie Skowrońskiej oraz ekipie za wieczny uśmiech i rozgrzewkę przygotowaną dla biegaczy, Pani Małgorzacie Sadowskiej za mnóstwo uwag, podpowiedzi i korekt, a także pomocy przy poprawie wizerunku wolontariuszy K10, Panu Grzegorzowi Poźniakowi, medycznemu aniołowi stróżowi uczestników, Panu Michałowi Ciesielczykowi, za ogrom fotografii z placu sportowej bitwy, Panu Józefowi Zawadzkiemu - Video Foto za zdjęcia z "lotu nad kukułczym gniazdem", Panu Łukaszowi Kamerduła, bez którego aż trudno dzisiaj wyobrazić sobie organizację Krośnieńskiej Dziesiątki...

Dziękujemy również Mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie za doping, ale i wyrozumiałość dla organizatorów, którzy z uwagi na bezpieczeństwo biegaczy zobowiązani byli do zamknięcia niektórych dróg.

Serdeczne podziękowania należą się również Pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji. Doskonała praca i wielkie zaangażowanie. Organizacja każdej imprezy w tak profesjonalnym zespole to zawsze miłe doświadczenie. DZIĘKUJEMY!