UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Po prostu..., dziękujemy

Ósemka dzieci trzyma transparent z napisem "Serdecznie dziękujemy".W niedzielę, 4 października po raz trzeci w Krośnie Odrzańskim gościł wyścig z cyklu Kaczmarek Electric MTB. Start i meta tradycyjnie już zlokalizowane były na Placu Unii Europejskiej. W imprezie udział wzięło ponad 320 zawodników i zawodniczek (w ub. roku 750). Wśród nich byli m.in.: Mariusz Gil, Wicemistrz Świata do lat 23, które zdobył w 2004 roku we francuskim Pontchatea, Barbara Borowiecka, Mistrzyni Polski w maratonie MTB - Elita Kobiet i Michał Glanz, Wicemistrz Polski w kategorii cyklosport. Ponadto na trasie Mini można było zobaczyć Burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka Cebulę.  

Przygotowanie tak wielkiej imprezy, to ogromne i złożone przedsięwzięcie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim rozpoczął przygotowania jeszcze przed wakacjami 2020 r. Pierwszym i najważniejszym elementem było właściwe wytyczenie tras mini i mega. Tym zajęli się kolarze z grupy K.O. Team Krosno Odrzańskie. Nie tylko wytyczyli trasy (w oparciu o poprzednie), ale aktywnie wzięli udział w uprzątnięciu fragmentów dróg, znakowaniu, ale także tworzeniu… utrudnień. Ponadto dziewczyny z K.O. pomagały przy przygotowywaniu pakietów dla wolontariuszy, upiekły pyszne ciasta i parzyły wyśmienitą kawę. Pokłony dla wszystkich członków KO Teamu, a w szczególności: Doroty Kruszyńskiej, Bartka Krawcewicza i Pawła Cieślarczyka. W imieniu krośnieńskiej grupy kolarskiej dziękujemy również darczyńcom nagród (i nie tylko) dla młodych zawodniczek, biorących udział w krośnieńskim etapie: Firma Siat-Bud Adama Nosewicza, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Piekarnia - Cukiernia Dom Chleba Marek Lebiedziński, RTV Media AGD Marta Siemaszko, Artykuły Biurowe Seba Sebastian Nowak.

Ogromną pomoc zapewniło organizatorom Wojsko Polskie - 5 Kresowy batalion saperów. Zgodę na wsparcie wyraził były już dowódca Czarnej Dywizji - gen. dyw. Dariusz Parylak. Wielkim sympatykiem i entuzjastą sportu jest Dowódca 5 Kresowego batalionu saperów ppłk Sławomir Osmelak. Pułkownik wsparł nas zarówno w przygotowaniu technicznym trasy, udostępnił teren będący w posiadaniu wojska, zezwolił na wykorzystanie placu apelowego, który na dzień zawodów pełnił funkcję parkingu. Dzięki życzliwości Dowódców organizatorzy mieli wsparcie żołnierzy, jak również pojazdy. To właśnie żołnierze, dowodzeni przez Zastępcę Dowódcy mjr. Krzysztofa Wojtasa oraz st. sierż. Grzegorza Hickiewicza, wskazywali sportowcom drogę i czuwali nad ich bezpieczeństwem. Z tak zdyscyplinowanymi i dobrze dowodzonymi ludźmi można być pewnym, że nasza armia poradzi sobie w każdej sytuacji. Głównymi "bezpiecznikami" uczestników, zwłaszcza w miejscach gdzie trasa przecinała drogi asfaltowe byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Dziękujemy: Komendantowi KPP kom. Tomaszowi Kaczyńskiemu, Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP asp. sztab. Radzisławowi Śliwie. Mogliśmy również liczyć na wsparcie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz jej Dowódcy płk. SG Tomasza Michalskiego i Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań ppłk. SG Piotra Wojtunika. Zabezpieczenie medyczne zapewniło Ratownictwo Medyczne Sensus z Zielonej Góry. Doskonale wyposażona, wyszkolona, zgrana, ale przede wszystkim potrafiąca błyskawicznie odnaleźć się w obcym terenie grupa.

Z uwagi na przebieg trasy wyścigu - tereny leśne, nad przebiegiem przygotowań czuwał Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica Piotr Niemiec. Bardzo dobry kontakt z pracownikami Nadleśnictwa i Strażą Leśną (Norbert Wesołowski) pozwolił na takie wytyczenie dróg, by odbyło się to bez szkody dla przyrody, przede wszystkim siedlisk zwierząt i terenów chronionych.

Przyjacielem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w każdym przedsięwzięciu sportowym jest jak zawsze Wojskowy Oddział PTTK któremu prezesuje Danuta Cierpisz. Dzięki miłośnikom turystyki bardzo dobrze funkcjonowały bufety w lesie. Każda nasza impreza ma "dobrego ducha" w postaci strażaków ochotników. Nie inaczej było w Krośnie Odrzańskim. Tym razem po "jasnej stronie mocy" stanęli strażacy z OSP Czarnowo. Podziękowania dla Prezesa Jacka Walaszko i Naczelnika Sylwestra Pokusy.

Organizatorzy dziękują także Staroście Krośnieńskiemu Grzegorzowi Garczyńskiemu. Podobnie, jak organizatorzy, także i starosta jest wielkimi sympatykami sportu w każdej odsłonie. Dzięki życzliwości: Dyrektora ZGKiM - Zbigniewa Lubczyńskiego, Kierownika Zbigniewa Jakubczaka mieliśmy do dyspozycji barierki zabezpieczające i dodatkowe śmietniki. Prezes KPWK Aleksander Kozłowski udostępnił ujęcie wody, które służyło do mycia rowerów (podziękowania także dla Kierownika Tomasza Kobity). Podłączenie energii elektrycznej wykonał Szef firmy PHU Artel Artur Kulpa. Wsparli nas lokalni przedsiębiorcy: Mieczysław Celebąk z firmy Opmet, Aurelia Imańska i Robert Gwizdek z firmy PHU Omega, Firma Horex i kierownik sklepu w Krośnie Odrzańskim, Krzysztof Szapiński.

Na koniec jeszcze kilka słów o dwóch kluczowych grupach ludzi - organizatorów. Pierwszą jest zespół Kaczmarek Electric MTB - Stowarzyszenie Bike&Run Promotion z Wolsztyna z Prezes Joanną Balawajder i Olgą Horeluk. Bardzo dobre przygotowanie "formalne" wyścigu. Współpraca z ekipą "Kaczmarka", to komfort, profesjonalizm i przyjemność. Trasę przygotowywali Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji. I za kilkutygodniowy wkład pracy, dziesiątki godzin spędzonych w samochodach terenowych, quadach, ciężarówkach należą im się słowa szacunku i podziękowania: Krzysztof Kamiński – kierownik Hali Sportowo-Widowiskowej, główny architekt sukcesu i to On z całego zespołu zasługuje na największe słowa pochwały i uznanie, Przemysław Maciąg, Marcin Kasprzak kierujący pracami w trzech "rewirach" na które podzielona została trasa wyścigu. Podziękowania dla osirowej mocnej ekipy: Agnieszki Uderjan, Eweliny Kasprzak, Krystyny Przezdzięk, Marzeny Pierzchały, Doroty Wyrzykowskiej.

Wielkie słowa uznania i podziękowania dla Mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, którzy jak zawsze stanęli na wysokości zadania wspierając nasze działania.

Jak można się przekonać, jedną imprezę sportową o tak wielkim zasięgu realizuje ogrom życzliwych Ludzi. Budujące są wyniki, przebieg, sprawność, ale tak naprawdę, jako pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, czujemy dumę i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ten wspaniały przykład ludzkiej solidarności i pomocy. Wszystkim, także nie wymienionym tutaj imiennie, organizatorzy z całego serca serdecznie dziękują. Tak po prostu - DZIĘKUJEMY!