UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]rosno.pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Stanęli..., Dęba

Klasyczny już rollelcoaster w wykonaniu multicolores trwa. Po wygranej 4:0 w ostatnim meczu ze Sprotavią Szprotawa, tym razem Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie udała się do Sławy na mecz z trzecią ekipą - Dębem Przybyszów. Zgodnie z oczekiwaniami łatwo nie było. W spotkaniu drużyn z "czuba" ligowej tabeli padło aż 9 bramek. Niestety w końcowym rozrachunku tą jedną więcej strzelili gospodarze. Porażka 4:5 sprawiła, że krośnianie stracili fotel wicelidera, a na trzecie miejsce już czyha Carina Gubin.

Spotkanie zaczęło się bardzo dobrze dla Przybysza i spółki. W 3 min. sędzia odgwizdał rzut karny. Jedenastkę wykonywał Radosław Rakociński, który w tym elemencie jest nieomylny. Całkowicie zmylił bramkarza i tęczowi objęli prowadzenie. W 24 min., nastroje były jeszcze lepsze, bowiem po raz drugi do bramki rywala trafił Rakos. Euforia nie trwała jednak długo, bowiem dwie minuty później Dąb po golu Kamila Kruszyńskiego złapał kontakt. Jakby tego było mało, po kolejnych dwóch minutach na tablicy wyników widniał remis po 2. Gdy zawodnicy byli już myślami w szatni, piłkarze z Przybyszowa "wpakowali" "bramkę do szatni". Z dwubramkowego prowadzenia gości zrobiło się jednobramkowe prowadzenie gospodarzy. Co gorsza, 9 minut po wznowieniu Dąb podwyższył. Nasi piłkarze nie załamywali rak, ale ostro wzięli się do pracy. W 66 min. rezultat na 4:3 zmienił Hubert Babicz, a w 73 min. hattricka skompletował Radek Rakociński. 4:4, to wynik, który z pewnością bardziej satysfakcjonował wicelidera. Wydawało się, że taki właśnie rezultat uda się "dowieźć do końca. Niestety..., w 86 min. błąd popełnia krośnieńska defensywa i Radosława Szafer, zgodnie ze swoim imieniem sprawia radość miejscowym. Na pewno zawiodła obrona multicolores, bowiem pięć goli, to stanowczo zbyt wiele. Na liście strzelców zabrakło tym razem Marcina Pieca i Pawła Cierecha, piłkarzy, którzy z pewnością mogli odmienić losy tego meczu. Odebranie drugiego miejsca na pewno będzie diabelnie trudne. Bardziej chyba warto skupić się na zakończeniu tegorocznego sezonu na najniższym stopniu podium. To także nie musi okazać się łatwe, zwłaszcza, że czwarta Carina ma tylko punkt straty, a dodatkowo w ostatnich spotkaniach kosi punkty kompletami. Kto wie, może o "brązie" zdecyduje ostatni, derbowy mecz... . W 26 kolejce nasz zespół będzie podejmował przy ul. Pocztowej ósmą Spójnię Ośno Lubuskie. Spójnia po trzech z rzędu przegranych wygrała w ostatnim meczu ze Sprotavią 2:1. Wygrana nie wydaje się sprawą trudną, zwłaszcza, że jesienią nasz team pokonał przeciwnika na jego terenie 3:0. [TABELA]. Ponadto goście grają bardzo słabo w gościach. Z dwunastu wyjazdów przywieźli dwie wygrane i strzelili najmniej bramek spośród wszystkich zespołów IV ligi - 8. Bramkowe koszmary z Zielonej Góry, Nowej Soli czy też Sławy nie powinny się powtórzyć.

W klasie okazale swój mecz wygrała Pogoń Wężyska. Węże rozprawiły się na wyjeździe ze Spartakiem Budachów 7:2. Tak na marginesie, to otrzymaliśmy informację o wyniku 8:2, ale jak się okazało ktoś się "machnął". Wysoki rezultat, ale mógł być jeszcze bardziej "obfity". Gospodarze do końca pierwszej połowy radzili sobie całkiem przyzwoicie. Do 38 min. po golach znanych z "emelhaowskich" gier: Gracjana Zogi i Pawła Müllera prowadzili 2:0. W 39 min. gola kontaktowego zdobył Patryk Sochacki. W drugiej połowie Spartakowcy praktycznie nie istnieli. Po przerwie do działania wziął się Pędziochminator, Karol Pędzioch. W 48 min. wyrównał, a trzy minuty później wyprowadził swój team na prowadzenie. Prowadzenie, którego jak się w ostatecznym rozrachunku okazało, wężowi już nie oddali. Na pewno każde wsączenie jadu nie ułatwiało budachowianom gry, podobnie jak kłótnie i niesnaski. W 61 min. trafił Patryk Sochacki, w 65 min. gospodarze wpakowali "swojaka". Przez dwadzieścia minut był spokój, ale tuż przed końcowym gwizdkiem, ogrzane promieniami słońca węże ożywiły się i zaaplikowały przeciwnikowi jeszcze dwie bramki - w 84 min. Patryk Krawczyk, a w 86 min. tradycyjna już wisienka na torcie, czyli gol Krzysztofa Wiśnika. Pogoń zatańczyła kujawiaka na rywalu. I to takiego z przytupem. Spartak "umocnił" się na dnie, a Pogoń na szczycie A-klasowej tabeli. Jeżeli chodzi o zespół z Gminy Krosno Odrzańskie, to bardzo dobrze wygląda zarówno ich bilans strzelecki - 66, więcej ma tylko lider Kado Górzyn (82), jak i defensywny - 25 bramek straconych. W tej materii lepszy jest dla odmiany wicelider, Relaks Grabice z dorobkiem 23 bramek. Mocno zdekompletowani Czarni Czarnowo przegrali 2:3 z KP Świdnica. Trochę żal tego meczu, zwłaszcza, że schwarzteam, gdyby był w optymalnym zestawieniu, mógł spokojnie zwyciężyć. Nawet wobec osłabienia miał szansę na chociaż jeden punkt. Niestety, nie tym razem. Katem gości okazał się strzelec wszystkich trzech bramek Rafał Bartosik. Ten właśnie piłkarz otworzył wynik w 3 min. Czarni odpowiedzieli trafieniem Wojciecha Pawińskiego w 15 min. W 32 min. znowu dał się we znaki Bartosik, ale i tym razem goście odpowiedzieli bramką Bartka Dominkowa. Dziesięć minut przed końcowym gwizdkiem świdniczanie strzelili, pieczętując swoją zdobycz punktową. Dodajmy - bardzo ważną. Zabrakło trochę szczęścia z jednej, i mobilizacji z drugiej strony. No cóż, bywa i tak. Swój piąty mecz z rzędu przegrał Tramp Karp Osiecznica. Mizerna ta wiosna w wykonaniu podopiecznych Jarosława Wojtala. Grabiczanie czują się u siebie bardzo dobrze, co potwierdzili w 21 min. Karpie odpowiedziały najlepiej jak mogły. W 25 min. wyrównał Dorian Giryn, a w 39 min. Marek Sieteski. W szatnie musiało się coś chyba wydarzyć, bo w drugiej połowie w ciągu nieco ponad kwadransa piłkarze z Osiecznicy dali się znokautować. Relax trafiał do siatki przeciwnika w 53, 57 i 62 min. W 72 min. dorzucili piątego gola, a przyjezdni mieli jeszcze tylko na pocieszenie bramkę Andrzeja Banacha w 77 min. Relaks - Tramp 5:3. A kibice wciąż tylko wznoszą modły z kultowym hasłem - "Jarosław pobłogosław". Na nic to jednak. Tramp przeżywa poważne załamanie formy. Czekamy z nadzieją w sercach, że w końcu znajdzie jakąś zanętę. Ku lepszemu pływaniu z nurtem do szczytu tabeli. [TABELA]. W najbliższy weekend wszystkie nasza A-klasowe zespoły, będą na własnym terenie podejmować rywali. I tak na wężowych polach Pogoń zmierzy się z ósmą Spartą Mierków, na czarnopolu Czarni przetestują przedostatni Fadom Nowogród Bobrzański, a na El Carpico Tramp będzie próbował zagiąć Stal Jasień. Przeciwnicy naszych zespołów to dolna połowa tabeli, więc liczymy, że obejdzie się bez ekscesów i każdy zasili konto w ramach programu 3+.

W B-klasie Odra Radnica, tym razem bez zbędnego zamieszania zainkasowała trzy punkty za walkower z wycofanym Piasznem Bronków. Nic to nie zmienia, bo wszyscy dopiszą te punkty. Radniczanie powalczą tylko, i to w następnej kolejce, o przedostatnie miejsce ze swoimi imiennikami z Rąpic. Dobrze poczyna sobie Kruszywo Stary Raduszec. Okruszki wypunktowały 3:0 Zielonych Łagów. Na początek, w środku i na koniec. Rozpoczął w 6 min. Kamil Chmura, przyłożył w 58 min. Marcin Szcześniak, a zakończył Kacper Rzęsa w 81 min. Dzięki temu Kruszywo zostało wiceliderem z dorobkiem 44 punktów. Co ciekawe tyle samo punktów mają: Rywal Stargard Gubiński i Nafta Rybaki. W kolejce numer 22 hitowo zapowiadać się mecz lidera - Energetyka Dychów z wiceliderem. Aby zatrzymać zespół z Dychowa Kruszywo musi pokonać przeciwnika nad zaporą. Zawodnicy Grzegorza Magdziaka potrafią wygrywać z energetykami o czym świadczy październikowa wiktoria na Arena del Ponte - 3:0. Lider może pozwolić sobie na przegraną, bowiem przed nimi droga "z górki": walkower za mecz z Piasznem, mecze z obiema Odrami i na koniec z Zielonymi Łagów. Z całą pewnością mogą odkorkowywać szampany. [TABELA]. Spoglądając na tabelę emocje powoli dogasają. Taka specyfika Serie B.

Tylko my wciąż, niezmiennie, wiernie, z zapałem trzymamy kciuki za nasze drużyny!