UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Tęcza nie obraża

Długi majowy weekend obfitował w spotkania ligowe we wszystkich klasach rozgrywkowych. Lepsze lub gorsze wyniki odnotowały nasze gminne zespoły. Tradycyjnie już rozpoczniemy od analizy poczynań naszego czwartoligowca - Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie. Krośnianie w dwóch meczach zebrali cztery punkty, co z całą pewnością jest dobrym bilansem. W środę mierzyli się na wyjeździe z coraz lepiej radzącą sobie Koroną Kożuchów. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Jeden punkt multiolores przy wygranych Dębu Przybyszów i Cariny Gubin sprawił, że obie te ekipy doskoczyły do wicelidera. Dębowi mają taką samą ilość punktów, a o drugim miejscu naszego zespołu zadecydowało jesienne zwycięstwo przy Pocztowej 3:0.

W swoje "buty" znowu wskoczyła Carina Gubin, która w czterech ostatnich meczach osiągnęła komplet oczek. W meczu Korona - Tęcza bramek co prawda nie było, ale za to był wysyp "żółtek". Sędzia pokazał aż siedem żółtych kartek w tym trzy dla tęczowych: Pawła Cierecha, Radosława Rakocińskiego i Huberta Babicza. Nie ma co jednak utyskiwać, zwłaszcza, że nasz zespół zagrał na zero "z tyłu". W sobotnim meczu z przedostatnią Sprotavią cel był tylko jeden - pewne zwycięstwo. I tak też się stało. Goście nie grali źle i chyba nie zasłużyli na taki wymiar kary, ale to ich problem. Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie zwyciężyła "szacownie" 4:0. Rezultat otworzył niezmordowany Marcin Piec w 24 min. Jeszcze przed przerwą do bramki rywali trafili: Bartek "Wozio" Woźniak (28 min.) oraz młody Marek Szymczak (36 min.). Wysokie prowadzenie do przerwy ułatwiło granie gospodarzom. Końcowy sukces tuż po przerwie, w 48 min. przypieczętował po raz kolejny Marek Szymczak. To chyba pierwszy dublet Szymczaka w ligowych meczach. Cieszy skuteczność tego młodego zawodnika, oby tak dalej. Trener Maciej Kulikowski widząc bezpieczny wynik dał w "ostatniej kwarcie" szansę młodym zawodnikom: Maciejowi Żukowskiemu, Szymonowi Poźniakowi, Oskarowi Kozakiewiczowi i Alanowi Nguyen Xuan. To dobry ruch, zwłaszcza w takim meczu. Każda minuta doświadczenia jest nie do przecenienia, zwłaszcza, że meczów z tak wyraźnie zarysowaną przewagą dużo nie będzie. Młodzi wzięli zabawki, porobili trochę "buuuu, brym, brym, wrrrr", ale niczego nie popsuli. To dobrze. Bardzo dobrze.
Jutro dojdzie do pojedynku wagi ciężkiej. Tęcza udaje się do Sławy, aby spróbować swoich sił z depczącym im po piętach Dębem Przybyszów. To nie będzie spacerek malowniczą krainą, ale wyrównany bój. Stawką jest fotel wicelidera. Dąb wygrał wiosną siedem z ośmiu meczów. Uległ tylko, po kapitalnym i niezwykle wyrównanym meczu, liderowi - Falubazowi Zielona Góra 3:4. Dębowi mają identyczny jak Tęcza bilans meczów u siebie i na wyjeździe. Tylko dwukrotnie dali się ograć w Sławie: Falubazowi 2:3 TS Przylep 0:4. Z analizy bilansu wydaje się, że mają nieco lepszą defensywę niż multicolores. Będą w dwójnasób zmotywowani: żądzą rewanżu za trzybramkową przegraną przy Pocztowej, ale i zamianą na ligowym podium. Mecz Dąb - Tęcza jest najciekawiej zapowiadającym się pojedynkiem 25 kolejki IV ligi. Gdzie dwóch się bije..., tam być może skorzysta Carina. Ekipa trenera Jarosława Misia podejmować będzie trzynasty Lubuszanin Drezdenko. Jak wszystko się potoczy zobaczymy. [TABELA].    

W Serie A doskonała majówka Pogoni Wężyska. Wężowy parowóz mknie niczym Orient Express. W środę pokonali zwierzęco trudnego przeciwnika, jakim niewątpliwie jest Bóbr Bobrowice. Gospodarze musieli się mocno napracować, aby wyrwać trzy punkty rywalowi. Nie od dziś jednak wiadomo, że bobry to ambitna, walcząca do upadłego ekipa. Trafili jednak na wymagającego przeciwnika i to ostatecznie zespół z Gminy Krosno Odrzańskie triumfował. Pierwsza bramka padła na wężowych polach dopiero w 69 min., a jej strzelcem był Patryk Sochacki. W doliczonym czasie gry - w 93 min. nóż pod łopatkę wbił Piotr Stępień. Druga bramka była efektem odsłonięcia się piłkarzy z Bobrowic, którzy postawili (i słusznie) wszystko na jedną kartę. Gdyby mieli nieco więcej szczęścia mogli wywieźć z Wężysk jeden punkt. Nie udało się. Dzień po Święcie Konstytucji 3 Maja Pogoń rozgrywała mecz na wyjeździe z Błękitnymi Zabłocie. Niespodzianki nie było. W 11 min. na 0:1 strzelił Krzysztof Wiśnik, a w 22 min. trafienie zanotował Patryk Sochacki. Gra trochę przysiadła i nie ożywiła jej nawet bramka dla gospodarzy strzelona w 85 min. przez Łukasza Jaszczyszyna. Węże po raz kolejny nie zawiodły i mimo, że mogły przewracać kiełbę na ruszcie i spożywać wysokooktanowe napoje dali radę. Są w czubie tabeli, a tylko dwa punkty dzielą ich od drugiego Relaksu Grabice. Ładny widok. Za plecami podopiecznych Karola Pędziocha są Czarni Czarnowo. Jednak od braciaków dzieli ich aż 9 punktów. Czarni popracowali w Święto Pracy, wygrywając na wyjeździe ze Stalą Sulęcin 4:2. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu strzelił w 18 min. Marcin Drzewiecki. Druga padła ledwie dwie minuty później i była klasycznym "samobójem". Czarni mieli miażdżącą przewagę, ale fenomenalnie w bramce spisywał się bramkarz gospodarzy. Gdyby nie jego wysiłek, to schwarzteam mógł wypunktować przeciwnika dwucyfrowo. Mimo tego Stal przed przerwą zdobyła bramkę kontaktową. Gospodarze zaskoczyli Czarnych po przerwie. W 50 min. udało im się doprowadzić do wyrównania. Co jak co, ale jeden punkt to zbyt mało dla przyjezdnych. Normalnie uruchomili efekt Domina. Bartka Dominkowa. Trzy minuty po bramce wyrównującej napastnik gości "pyknął" trzecią, a w 81 min. czwartą bramkę. I było po sprawie. W niedzielę schwarzteam podejmował na czarnopolu lidera, Kado Górzyn. Tym razem już tak kolorowo nie było. Goście objęli prowadzenie w 31 min., a tuż po przerwie, w 47 min. dorzucili drugie trafienie (obie bramki Michała Galika). Czarni odpowiedzieli tylko trafieniem w 53 min. Marcina Drzewieckiego. Górzynianie dobili rywali w 62 i 92 min. bramkami Artura Dąbrowskiego. "Przewodnik" ligowej tabeli wygrał zdecydowanie i zasłużenie. Dramatu nie ma, a i miejsce solidne.  Trzeci z naszych zespołów - Tramp Karp Osiecznica spędził majowy weekend wygrzewając się na tarczy (lub ściślej - patelni). Dwa mecze i dwie porażki. W środowym, wyjazdowym spotkaniu ze Spartakiem Budachów karpie goniły, goniły, ale nie dogoniły. Po 24 min. gospodarze prowadzili 2:0, ale kontakt złapał Marek Wieczorek w 27 min. Ten sam zawodnik trzy minuty później doprowadził do wyrównania. W 32 min. budachowianie po raz kolejny objęli prowadzenie, ale tuż przed przerwą gola na 3:3 strzelił Michał Czarnowski. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów w 84 min. czwartą dla zespołu, a trzecią swoją bramkę zdobył Adrian Gołębowski. Kilka minut, gwizdek i smutek w karpinych oczach. W sobotę piłkarze ośki podejmowali Spartę Mierków, sąsiada z ligowej tabeli. Tym razem już nie było tyle walki, a gospodarze nie ugrali nawet sztycha. Tramp przegrał 0:3. Dzięki temu mierkowianie doskoczyli na jeden punkt do piłkarzy z Osiecznicy. [TABELA]. Szósta lokata Trampa, to nie dramat, ale na początku rundy byli zdecydowanie wyżej. Na pewno karpie nie będą mieli łatwo w najbliższej, 21 kolejce. Jadą do Grabic na mecz z wiceliderem Relaksem. Wobec bilansu 7-1-1 u siebie, trudno uwierzyć w punkty podopiecznych Jarosława Wojtala. Chociaż z drugiej strony..., Barcelona i Ajax także już byli w ogródku... . Czarni Czarnowo także w meczu wyjazdowym zmierzą się z KP Świdnica. To 11 drużyna A klasy, mająca duże problemy w defensywie (49 bramek straconych), a i ofensywa nie jest ich znakiem firmowym (29 strzelonych). W październiku na czarnopolu było zwycięstwo 3:1. Pogoń Wężyska będzie miała z kolei okazję, by "pomścić" Trampa. Wężowi jadą do Budachowa. Jednak myli się ten, kto sądzi, że piłkarze z Wężysk będą mieli łatwe zadanie. To ciężki teren, a zawodnicy Radka Trawińskiego po raz kolejny powalczą o swoją zdobycz punktową. I niewykluczone, że po raz kolejny ta sztuka im się uda. 

B klasa, to albo pauzy, albo walkowery, albo absencje zespołów. Tak wygląda to w ostatnim czasie. Tak na marginesie, planowanie meczów w 12 - zespołowej lidze w długi weekend, to spore nieporozumienie. Zawodnicy, chociaż inkasują sute wynagrodzenia za grę w tej jakże prestiżowej lidze, mają czas na wypoczynek z rodziną lub na pracę. Często w Niemczech. Fakt, Kruszywo, które rywalizuje jednocześnie w Serie B, Lidze Narodów, Lidze Kontynentalnej, Pucharze Wysp Orzechowych i do tego w Rozgrywkach Mostów Europejskich, musi grać swoje spotkania co drugi dzień. Trzeba wykorzystać każdą wolną chwilę. Podobnie Odra Radnica z tym wszakże wyjątkiem, że ich już wyeliminowano z Pucharu Sarenek i Jeleni (w półfinale, jak Państwo pamiętają po zaciekłym spotkaniu z ekipą Trądzika Grzankowo). Przez to mają trochę mniej grania. W każdym razie absurd. Układając terminarz warto czasami wziąć drewniany tłuczek i huknąć się nim w moc posępnego czerepu. No dobrze, po tym wstępie czas na podsumowanie majówki w wykonaniu Kruszywa Stary Raduszec i Odry Radnica. Odra Radnica na środowy mecz z Płomieniem Chlebowo nie pojechała, bo za mało chłopa stanęło na polach pospolitego ruszenia. Współczujemy Jarkowi Lipińskiemu. Staje chłop na rzęsach i brwiach, ale niewiele może wskórać. Mnóstwo czasu, działań i starań, a wszystko psu na budę. Czyżby w Radnicy nie było chłopów zdatnych do haratania w gałę? Nie chce nam się wierzyć. Z bardzo podobną sytuację zmierzyli się zawodnicy kruchych. Na Arena del Ponte zajechała inna artystka, Odra, ta z Rąpic. Przyjechało siedmiu wspaniałych, a przy stanie 5:0 jeden z nich został położony celnym strzałem zza filaru mostu (znaczy złapał kontuzję). Gwizdek, drużyna nie spełniająca wymogów regulaminowych i po wszystkim.  Bramki w tym spotkaniu, póki się jeszcze dało strzelili: Remigiusz Magdziak, Daniel Kapusta, Paweł Rau, Tomasz Kobita i Konrad Krause. Tak na marginesie - czy pieski preriowe już się uaktywniły? W niedzielę Odra Radnica zmobilizowała szeregi i do skutku doszedł mecz derbowy z Kruszywem. Pojedynek rozgrywany był na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pocztowej 27. Niespodzianki nie było, bo i być nie mogło. Ekipa kruchych rozbiła przeciwnika 6:0. Do siatki trafiali: Daniel Kapusta, Kacper Rzęsa, Rafał Kamoń i po trzykroć się zaparł Kamil Chmura. Miło, lekko i przyjemnie. Chociaż zapewne kruszynki i tak przyoszczędziły sąsiada zza miedzy. [TABELA]. W najbliższy weekend Odra Radnica nie będzie musiała rozwozić wici, bowiem zgarnie trzy punkty za walkower z wycofanym z rozgrywek Piasznem Bronków. Kruszywo podejmować będzie u siebie Zielonych Łagów. Łagowianie tuzem nie są, ale trzeba im oddać, że całkiem przyzwoicie radzą sobie na wyjazdach (bilans 4-1-5). Wierzymy, że kruszynki nie dadzą zabarwić się na zielono i zainkasują trzy punkty. One w końcu im się należą!

Wszystkim naszym piłkarzom powrotu i zejścia z tarczą!