UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]rkrosno.pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Wzlatywanie i spadanie

Po raz kolejny piłkarze Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie zaserwowali swoim sympatykom po łyżeczce miodu i dziegciu. W sobotę, 20 kwietnia multicolores wywieźli z trudnego, świebodzińskiego terenu trzy punkty. Zwycięstwo 2:0 było nie tylko potrzebne, ale wręcz oczekiwane. Sam mecz nie był porywającym widowiskiem, ale zakończył się pozytywnie dla gości. Dzięki takiemu rezultatowi święta przebiegły milej, a i białej zmieściło się nieco więcej, że o plackach nie wspomnimy. Strzelcami bramek w tym meczu byli: Paweł Cierech (50 min.) i Marcin Piec (87 min.).

Po czterech meczach wyjazdowych tęczowi wreszcie mieli okazję zaprezentować się krośnieńskiej publiczności. Bilans trzech ligowych potyczek w ramach tournee całkiem bardzo dobry - siedem punktów. Cieszyła zwłaszcza skuteczność strzelecka. Nasze zespół zdobył 8 bramek tracąc zaledwie 3. Czyż mogło wydarzyć się coś złego? Jak pokazały sobotnie wydarzenia..., mogło. Prowadzeni przez trenera Macieja Kulikowskiego piłkarze w pierwszych dwudziestu minutach starali się grać swoje i szybko objąć prowadzenie. Otwarty styl gry narażał ich na groźne kontry, ale celem było zdobycie przewagi tak w polu, jak i na tablicy wyników. Ilanka tylko przez chwilę zdawała się być zaskoczona. Trzeba przyznać, że przetrzymała początkowy napór gospodarzy i z każdą minutą nabierała pewności siebie. Niewielka, ale głośna grupa kibiców z Rzepina głośno zagrzewała swoich pupili do walki. W 16 min. nieporadne próby zatrzymania przez naszych obrońców w polu karnym Dominika Grabowskiego nie powiodły się i zawodnik Ilanki wpakował piłkę obok bezradnego Kamila Duchnowskiego. To jeszcze nie wróżyło nadciągających chmur nad stadion przy Pocztowej. Doświadczeni krośnianie błyskawicznie otrząsnęli się i postanowili zdecydowanie odpowiedzieć. Po raz kolejny akcje napędzali Marcin Piec i Paweł Cierech. Ledwie trzy minuty później za zagranie piłki w polu karnym rzut karny dla Tęczy odgwizdał arbiter spotkania. Po raz kolejny w tym sezonie swoje stalowe nerwy pokazał Rakos - Radek Rakociński. Nasz zawodnik pewnie i spokojnie po ziemi strzelił obok kompletnie zmylonego bramkarza Ilanki. Oczywiście w tamtym momencie wydawało się, że remis to zbyt mało. Wszyscy ostrzyli sobie zęby na większą zdobycz i bramkową, i punktową. W 25 min. słowo stało się ciałem. Obrońcy zespołu z Rzepina nieco się "zakręcili", co wykorzystał niczym wilk krążący wokół stada owieczek - Marcin Piec. Wyskoczył za obrońców i mając przed sobą tylko bramkarza pewnie umieścił piłkę w bramce. Niestety od tego momentu gra gospodarzy zaczęła układać się coraz fatalniej. W naszym zespole funkcjonowało w zasadzie tylko prawe skrzydło, a sam strzelec drugiej bramki gdzieś się zapodział w zbyt wysokiej trawie. Co gorsza goście szybko odkryli, że piętą achillesową Tęczy jest lewa strona i większość ataków zmierzała właśnie tym "eskowym" kierunkiem. Szczególnym zagrożeniem w wykonaniu Ilanki były stałe fragmenty gry i wrzutki w pole karne. Goście lepiej szukali piłki, stwarzali sobie lepsze sytuacje i wygrywali większość podbramkowych pojedynków. W 33 min. Ilanka doprowadziła do wyrównania 2:2. Chwilę po tej stracie przytomnie zachował się trener tęczowych i w miejsce Alana Nguyen Xuan wpuścił bardziej doświadczonego Patryka Szcześniaka. Mnożyły się błędy, a epidemią wręcz było wybijanie piłki "na pałę", byle tylko nie przechwycił jej przeciwnik. Rzepinianie z każdą minutą coraz bardziej się napędzali, grali szybką, fizyczną piłkę. Egzekucja została odwleczona w czasie, bowiem przy stanie 2:2 sędzia zarządził przerwę. W drugiej połowie goście wyraźnie zwiększyli pressing i zdobyli przewagę. Bardzo słabo w tym meczu zaprezentowali się zwłaszcza młodzi piłkarze Tęczy, ale i "starogwardziści" z defensywy także zagrali kiepsko. Starali się zmiennicy: Maciej Żukowski i Bartek Piec, ale mieli zbyt mało czasu, by cokolwiek zmienić w grze zespołu. W 67 min. sędzia po raz drugi wskazał wapno, tym razem na rzecz Ilanki. Wykonawcą jedenastki był Mateusz Klimczak. Strzelił przy prawym słupku. Kamil Duchnowski wyczuł stronę i słuchać było, że naszemu goalkiperowi zdarło nawet lakier z tipsów. Niestety strzał był zbyt mocny. W szeregach multicolores zrobiło się jeszcze bardziej ponuro. O ile w pierwszej połowie dwie próby zakończyły się sukcesem, o tyle w drugiej nic "nie wchodziło". Gospodarze próbowali ratować jeszcze jeden punkt, ale słaba dyspozycja dnia i dodatkowo otworzenie się sprawiły, że to rzepinianie zwieńczyli dzieło zdobywając za sprawą Mikołaja Kaweckiego czwartą bramkę. Każde trafienie fetowali entuzjastycznymi wybuchami radości, ale trudno się dziwić zważywszy na fakt, że im punkty są potrzebne niczym tlen. Tęcza ostatecznie uległa przy Pocztowej Ilance 2:4. To był słaby mecz w wykonaniu naszego zespołu. Widzieliśmy ekipę zmęczoną, popełniającą mnóstwo błędów bez pomysłu na bramkę, a przy tym grającą nerwowo w obronie. Serce się smuciło, ale ciśnienie jest wciąż w normie. Raz na wozie, raz pod wozem. Taka nieustabilizowana forma daje niemal pewność, że w ciągu dwóch, trzech kolejek Tęcza straci pozycję wicelidera. Wydaje się, że i o trzecie miejsce można zadrżeć. Co prawda czwarty TS Przylep nieoczekiwanie przegrał u siebie z Polonią Słubice 0:3, ale nie zwalnia tempa Dąb Przybyszów. Dąb w "tęczowym" stylu pokonał Arkę Nowa Sól 5:2. Kolejna seria potyczek w święto mas pracujących, czyli 1 maja. Tym razem krośnianie zagrają na wyjeździe z Koroną Kożuchów. Wiosną Korona pozytywnie zaskakuje. Kożuchowianie odprawili z kwitkiem lidera, Falubaz 2:1 i Carinę Gubin 1:0. Wiosną wzbogacili się o 14 punktów, a to już o jeden więcej niż ich cały dorobek jesienny. We wrześniu po zaciekłym meczu Tęcza wygrała 5:3. Niewątpliwie kożuchowianie po raz kolejny będą chcieli spłatać psikusa ekipie z pierwszej czwórki ligowej tabeli. Oby tylko ta sztuka im się nie powiodła... [TABELA]. W sobotę, 4 maja krośnianie będą podejmować przy Pocztowej Sprotavię Szprotawa. Sprotavia zajmuje przedostatnie miejsce i także będzie walczyła o swoje "sześć" punktów. Jesienią sprawili nie lada niespodziankę wygrywając ze świetnie dysponowanym wiceliderem 1:0. Już teraz jesteśmy ciekawie co przyniesie multicolores "długoweekendowa" zbitka "pracowo-konstytucyjna". Ostatnio niezbyt lubiane rzeczowniki Praca i Konstytucja..., może przyniosą nam szczęście. Na pohybel i po sześć punktów.

W Serie A także wiele się działo. Osłabieni Czarni Czarnowo, mimo ambitnej walki nie sprostali na wyjeździe wiceliderowi, Relaksowi Grabice. W 21 min. gospodarze po bramce Dawida Piekło objęli prowadzenie, a w 59 min. podwyższyli (Piotr Macierzyński). Kontaktowego gola zdobył niezawodny Bartek Dominków. Schwarzteam zwęszył szansę na jeden punkt i postawił wszystko na jedną szalę. Niestety, zamiast doprowadzenia do wyrównania Czarni w 86 min. stracili trzecią bramkę (Wojciech Gruszczyński). Przegrana 1:3 ujmy nie przynosi, chociaż na pewno trochę wyhamowała Jagiellończyków. Nawet taki wynik dowodzi, że Czarni potrafią wznieść się na wyżyny umiejętności i napędzić stracha wysoko notowanemu przeciwnikowi. Na pewno ekipa z czarnopola w rozgrywkach ligowych nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wszystkie oczy kibiców w Gminie Krosno Odrzańskie skierowane były w sobotę na El Carpico. To na tym stadionie odbyły się kolejne wielkie derby. Przypomnijmy, jesienią Pogoń Wężyska pokonała Tramp Osiecznica 2:1. Mimo takiego rezultatu karpie mogły zmienić losy tego spotkania. Zupełnie inaczej było w Osiecznicy. Do przerwy żadna z drużyn nie udokumentowała swojej przewagi. Dopiero po przerwie, lepiej przygotowane węże zagięły parola na rywalu. Z sędziowskiego protokołu wynika, że goście zachowali chyba więcej sił. Pogoń objęła prowadzenie w 57 min. po golu niezmęczonej legendy - Karola Pędziocha. Kwadrans później zapachniało wiśniakiem. Do siatki trafił Krzysztof Wiśnik. Po kolejnym kwadransie węże za sprawą Piotra Stępnia postawiły ostatni stempel. Drugie 45 minut to majstersztyk w wykonaniu przyjezdnych. Tramp pozostaje bez bramki od 280 minut. Trochę przydużo. Czyżby lekka przyducha? Jakby było zbyt mało wody... . Brawa dla Pogoni, która po raz kolejny udowodniła, że wysokie, trzecie miejsce w Serie A, to nie przypadek. [TABELA]. Podobnie jak w IV lidze, tak i w A klasie czekają nas mecze 1 i 4 maja. W Święto Pracy Pogoń Wężyska podejmować będzie dziki Bóbr Bobrowice, Czarni Czarnowo na wyjeździe będą próbowali złamać Stal Jasień, a Tramp Osiecznica także na wyjeździe zagra z podopiecznymi trenera Trawianiniego - Spartakiem Budachów. Niewątpliwie najtrudniejsze zadanie czeka drużynę z wężowych pól. Bobrów, chociaż nie drapieżnych, lekceważyć nie można. Wyrywamy ogon i siekacze, i sprawa załatwiona. Trzy dni później w kolejce numer 20, kolejna porcja piłkarskich emocji. Tramp podejmować będzie Spartę Mierków, Czarni lidera - Hamar Górzyn, a Pogoń na wyjeździe powalczy o ligowe punkty z Błękitnymi Zabłocie. 

W B klasie "nihil novi". Kruszywo Stary Raduszec po świątecznym obżarstwie dostało szanse, by tłuszczyk odłożył się na brzuszkach i bioderkach. Kruszywo zgarnęło punkty za walkower z wycofanym z rozgrywek Piasznem Bronków. Smutno było na boisku w Krośnie Odrzańskim, na którym w ostatnim czasie swoje mecze rozgrywa Odra Radnica. Radniczanie podejmowali Syrenę Cybinka. Mecz trwał ledwie 30 minut. Przy stanie 0:5 sędziowie z uwagi na zdekompletowanie zespołu Odry zmuszeni byli przerwać spotkanie. I tak oto zakończyła się piłkarska niedziela. Smutno... . Nawet wróbelki nie muszą ćwierkać, by widzieć, że w zespole z Radnicy coś "nie ten, teges". Na Łazarza, może się odmieni. Zespoły z B klasy w długi majowy weekend, niczym Bundesliga także rozegrają dwa spotkania. Pierwszego maja Kruszywo podejmować będzie słabiutką Odrę Rąpice. Wreszcie ktoś pomyślał i mecz będzie w dogodnej porze, czyli po godzinie 13:00. Odra Radnica uda się (albo i nie) na mecz z Płomieniem Chlebowo. To oznacza, że prawdopodobnie czeka nas wygrana i przegrana. Ciekawie będzie 5 maja, kiedy to do Krosna Odrzańskiego zjadą zastępy ciężkozbrojnych ze Starego Raduszca i Radnicy. Przed nami bowiem gminne derby w wydaniu B, czyli Kruszywo Stary Raduszec - Odra Radnica. [TABELA]. Faworytem są niewątpliwie szamani z Arena del Ponte, ale może tak niespodzianka po radnicku? Jesteśmy ciekawi która ze szkół polskiej piłki nożnej będzie triumfowała.

Po długim weekendzie majowym spędzonym w oparach dymu z grilla i zapachu oranżady Hellena ciężko będzie sklecić słów kilka. Poza tym w dniach 3-5 maja w Krośnie Odrzańskim rozgrywany będzie Finał Mistrzostw Polski Młodzików w Piłce Siatkowej. Dlatego tym razem wyjątkowo poniedziałkowy nie będzie w poniedziałek. Będzie z całą pewnością, ale będzie musiał nabrać mocy w dębowej, osirowej beczce. Prosimy o wyrozumiałość.

W ten piłkarski "długoweekendowy" maraton - powodzenia Panowie!