UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]o.pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Lubuszanin za punkt

W sobotę Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie po raz trzeci rozegrała swoje spotkanie na wyjeździe. Przeciwnikiem multicolores był zespół Lubuszanina Drezdenko. Nasz zespół tym razem nie zdobył pełnej puli punktów. Spotkanie wicelidera i 13 drużyny IV ligi zakończyło się remisem 1:1. W 33 min. po golu Shunto Sawabe gospodarze objęli prowadzenie. Sześć minut później wyrównał Hubert Babicz. Z pewnością pozostał niedosyt, ale cele obu zespołów są w tym sezonie diametralnie różne. Lubuszanin walczy o ligowy byt, podczas gdy krośnianie mierzą w jak najwyższą lokatę. Ostatnie poczynania naszych piłkarzy to istna sinusoida. Po bardzo dobrych lub dobrych występach (z TS Przylep, czy ligowym z Arką Nowa Sól), zdarzają się słabe - z Falubazem Zielona Góra i pucharowy z Arką Nowa Sól.

Wiosna nie należy do ulubionej pory roku. Dla porównania: w obecnym sezonie po pięciu wiosennych meczach Tęcza zgromadziła 8 punktów, bilans bramek 12:11. Ubiegłej wiosny było to odpowiednio - 7 punktów, bilans 8:7. Tym razem naprzeciw naszej drużyny stawać będą rywale mający, z uwagi na znaczne "spłaszczenie" tabeli, swoje cele - pierwsza piątka lub utrzymanie w IV lidze. Drugie miejsce na koniec rozgrywek niewątpliwie byłoby osłodą. Szkoda, że potyczki pucharowe na trawie zakończyły się takim tąpnięciem. Wyeliminowanie Falubazu Zielona Góra z Pucharu Polski dawało nadzieję na grę w wielkim finale. Niestety, multicolores zagrali zbyt asekuracyjnie w Nowej Soli i musieli przełknąć chochlę dziegciu. To nie była drużyna, która w tak pięknym i efektownym stylu wyrzuciła za burtę myszki. Warto jeszcze odnotować fakt, że przeciwnik krośnian w futsalowym Pucharze Polski - Piast Gliwice jest już jedną nogą w finale tych rozgrywek. W pierwszym meczu półfinałowym wygrał na wyjeździe z Gatta Zduńska Wola 6:3 i jest o krok od zdobycia trofeum [DRABINKA]. Rewanżowy mecz gliwiczanie zagrają 24 kwietnia. Zapewne ich przeciwnikiem w finale będzie hegemon i lider Ekstraklasy - Rekord Bielsko-Biała. Życzymy piastunkom powodzenia. 

Wracając na nasze, lubuskie podwórko, to multicolores wciąż zajmują drugą lokatę. To jednak może niebawem się skończyć. Jak burza pędzą: Dąb Przybyszów i po chwili zadyszki TS Przylep. Przybyszowianie wiosną odnieśli komplet zwycięstw i tylko dwa punkty dzielą ich od Tęczy. W kolejce numer 21 wskazane byłoby zwycięstwo krośnian z Pogonią Świebodzin, bowiem Dąb zagra w jaskini lwa, czyli w Zielonej Górze. Falubaz zaliczył w ostatniej kolejce wpadkę, przegrywając z Koroną Kożuchów 1:2, ale była to dopiero pierwsza przegrana lidera. Drużyna Dębu wcale nie jest skazana na pożarcie. Coraz bardziej od czołówki odstaje Carina Gubin. Zespół prowadzony przez trenera Jarosława Misia odnotował drugą z rzędu przegraną. W zespole znad Nysy szwankuje atak. Od października gubinianie nie zdobywają w meczu więcej niż jednej bramki, ale to akurat nie jest nasz problem. W najbliższy weekend zespoły z drugiej, trzeciej, czwartej i piątej pozycji rywalizować będą z ligowymi średniakami [TABELA]. To zapewne oznacza dużo emocji, a i niespodzianek nie zabraknie. Ważne jest, aby podopieczni Macieja Kulikowskiego mocno stanęli na nogach i zdobyli trzy punkty na trudnym, świebodzińskim terenie. We wrześniu Tęcza łatwo wygrała z Pogonią 3:0, ale nic dwa razy się nie zdarza. Trzeba bezwzględnie wykorzystać fatalną passę zespołu ze Świebodzina, który przegrał cztery ostatnie mecze, strzelając zaledwie jedną bramką. Z drugiej wszakże strony nie można ich lekceważyć, jak miało to miejsce w przypadku Arki Nowa Sól. Zakładamy włosiennicę, bierzemy witki brzozowe i pokornie podążamy do swojej Canossy. Do soboty przeleżymy w deszczu i wietrze, a być może będzie nam dane cieszyć się z cennego triumfu.

W A klasie niekończące się pasmo sukcesów. Była realizacja programów Pogoń plus i Czarni plus. Jedynie Tramp nie do końca spełnił oczekiwania swoich sympatyków. Wężowi, czyli Pogoń Wężyska, wyszli na murawę pewni swego, ale Znicz już w 9 min. zdołał ich zaskoczyć. Wynik otworzył zawodnik gości - Kacper Dragon. Przez niemal godzinę gracze Znicza murowali dostęp do swojej świątyni. Nie szło wcisnąć ani świeczki, ani ogarka. Trochę wody upłynęło w Odrze zanim Pogoń strzeliła pierwszą i kolejne bramki. Czasami zastanawiamy się, cóż takiego musiało wydarzyć się w przerwie meczu, że wężowi ruszyli z kopyta. Możemy tylko dywagować, że szkoleniowiec Pędzioch miotał swoją stalową rękawicą, a może, kto wie..., zrobił komuś "kocówę". Chociaż z drugiej strony, to taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Trener Pędzioch do popędliwych nie należy. W 56 min. to właśnie szkoleniowiec węży zadął w obój. Wyrównanie w meczu ze Zniczem Leśniów Wielki dało chwilę odprężenia. Na jednym punkcie nie zamierzano jednak poprzestać. W 65 min. na prowadzenie wyprowadził gospodarzy Michał Tomczak. A ponieważ nie od dziś wiadomo, że zawsze ważna jest wisienka (czasami truskawka) na torcie, to tak też było. W 71 i 74 min. do bramki przeciwnika trafił Krzysztof Wiśnik. To rzeczona Wiśnia. Po raz kolejny wężowe żądło zadało śmiertelny cios. Wyśmienicie spisali się także kuzyni - Czarni Czarnowo. Schwartzteam grał w Mierkowie ze Spartą. Stanął na wysokości zadania i pewnie wygrał 2:0. Po kwadransie gry było już 0:1 po bramce Bartka Dominkowa. W drugiej połowie brameczkę dorzucił Marcin Drzewiecki. Tym sposobem dwa asy, z talii trenera Arkadiusza Jagiełły, dały fulla. Przebieg meczu wskazuje, że tym razem męskie rozmowy w zaciszu szatni nie były potrzebne. Oby miłościwie panujący nam Jagiellonowie jak najdłużej sprawowali rządy w Rzeczpospolitej Czarnowskiej.  Niestety, jednobramkową porażką zakończyła się wyprawa Trampa Osiecznica do Bobrowic. A ostrzegaliśmy, uczulaliśmy, groziliśmy palcem. Na nic się to zdało.  Bobrzęta, choć to sympatyczne istoty, tylko czekały, by upolować któreś z krośnieńskich trojaczków. I w końcu udało się. Mają zębacze patent na nasze teamy. Wcześniej odprawili z kwitkiem Czarnych, wygrywając 2:0, a teraz karpie, które pokonali 1:0. Na liście łowczej pozostała jeszcze Pogoń [TABELA]. Bramkę "za trzy" zdobył Kamil Dyderski. Podobno "Baca" z lubuskich Pienin Wysokich. Tegoroczne dokonania bobrów budzą podziw. I zapewne nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Z taką skutecznością, kto wie, może wskoczą na "pudło"... . Nasze karpiki tym razem strzeliły karpia. Niedużego, ale jednak. Dzięki wygranej braciaków zza miedzy utrzymali piąte miejsce. Po świętach będzie i ciekawie, i groźnie. Czarni Czarnowo zagrają na wyjeździe z wiceliderem - Relaksem Grabice. W odróżnieniu od ubiegłego roku, grabiczanom idzie "średnio na jeża". W sakwie mają dwie wygrane, remis i przegraną. We wrześniu wypunktowali Czarnych 3:0. Jednak jak na ironię wydaje się, że tym razem schwartzteam ma większe szanse na wywiezienie punktów. Łatwo nie będzie, ale nasi piłkarze potrafią pozytywnie zaskoczyć. Za to w sobotę, 27 kwietnia czeka nas prawdziwa piłkarska uczta - jeden z triduum derbowego, czyli mecz Tramp Osiecznica - Pogoń Wężyska. W wielkim skrócie: karpie versus węże. Niby jadowite gadziny mają więcej atutów, ale rybka, choć niedrapieżna, także potrafi strzelić płetwą ogonową. Atutami gości będą: atak (52 bramki zdobyte) i dobra passa, a gospodarzy: własne ściany, świeżo wytynkowanego, tudzież pobielonego wapnem El Carpico oraz wyśmienita defensywa (19 bramek straconych). W pierwszej rundzie Pogoń wygrała 2:1. Rezultat rozstrzygnął się w nieco ponad 15 minut. Tramp po bramce Marka Sieteski objął prowadzenie, ale szybko odpowiedzieli wężowi: Krzysztof Wiśnik i Piotr Stępień. Jak będzie tym razem? Czekamy z niecierpliwością.

W B klasie znowu chudo i smutno. Ani ekipie Kruszywa Stary Raduszec, ani Odrze Radnica nie udało się strzelić bramki. Różnica jest jednak taka, że kruszynki remisując bezbramkowo 0:0 z Rywalem Stargard Gubiński "dziubnęły" okruszek, a zespół Odry po raz kolejny został sprany na kwaśne jabłko. Odraki przegrały z Polesiem Białków 0:7. Postawa obu ekip nas tylko martwi. Nic już nie pomaga, ani wbijanie szpil w szmacianą kukiełkę, ani palenie "Harrego Pottera". I po cóż tutaj sięgnąć? Przypominamy Panowie, że "te punkty, nam się po prostu należały", więc walczymy! [TABELA]. Kruszywo zajmuje szóstą lokatę i co ciekawe ma 32 punkty, czyli tyle samo co Zorza Grzmiąca, Żenisz Żenichów i Syrena Cybinka. Zespół z Radnicy powoli obrasta mchem i wodorostami. W pojedynku z Polesiem Białków bronili się do 24 min., ale później koszyczek ze święconką mocno się rozsypał. Sekwencja wydarzeń w skrócie wyglądała następująco: Dziewierz (Krzysztof), Krakowiak (Krystian), Dziewierz, Krakowiak, a w międzyczasie Kozinoga. Siedem - null i po sprawie. Obie Odry, ta z Radnicy i Rąpic zacięcie rywalizują o setną straconą bramkę i jak na razie idą łeb w łeb, mają po 84. W tym przypadku trzymamy kciuki za Rąpice. Pod koniec kwietnia zespół trenera Jarosława Lipińskiego zagra u siebie (czyli w Krośnie Odrzańskim) z Syreną Cybinka, a Kruszywo podejmie komplet punktów za walkower z Piasznem Bronków. I tym sposobem powoli dobijamy do "majlando". Oby w lepszych humorach.

Zachowując kronikarską czujność warto jeszcze odnotować, że po raz kolejny występ na ekstraklasowych boiskach zaliczył wychowanek Tęczy Krosno Odrzańskie - Patryk Mucha. Grający w Zagłębiu Lubin zawodnik wszedł w 92 min. w miejsce zdobywcy dwóch goli - Patryka Tuszyńskiego, a minutę później otrzymał żółtą kartkę. Może niebawem będziemy częściej oglądali Patryka na polskich stadionach. Tego sobie i zawodnikowi miedziowych życzymy.

Święta Wielkiej Nocy tuż, tuż. Będzie i jajeczko, i biała, i placek, a może nawet babka. Życzymy spokojnych Świąt w gronie najbliższych. Sportowe stresy wylejcie w poniedziałkowych cebrzykach, a przy stołach niechaj zapanuje odprężenie. Po chwili błogiego nieróbstwa wracamy na trawę. Z jajami i bez placków.