UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Sześciokradztwo

Po bardzo dobrym starcie i zwycięstwie przed tygodniem z TS Masterchem Przylep, wielu kibiców liczyło na równie efektowny występ Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie w meczu z liderem, Falubazem Zielona Góra. Co prawda myszki w swojej norce wszystkich wygryzają, ale od czego są łowne koty... . Niestety, nadzieje okazały się płonne. Krośnianie zagrali bardzo słaby mecz przez co rywale najzwyczajniej w świecie przetrzepali im skórę. Szkolne błędy, chaos, brak komunikacji i pomysłu doprowadziły do bolesnego lania. Po takim meczu zarówno piłkarzom, jak i kibicom do dzisiaj odbija się oranżada z komunii i flaki z chrzcin. 

Wiadomo, że utrzymanie dobrej, równej formy przez cały sezon jest zadaniem trudnym, niemal niewykonalnym. Naszym piłkarzom zdarzały się słabsze występy, ale dyspozycja ekipy z Pocztowej w potyczce z zielonogórzanami była katastrofalna. W 24 min. po dośrodkowaniu zawodnika Falubazu do bramki po raz pierwszy trafił Przemysław Mycan [Od 0:30]. Wykorzystał niepewną postawę obrońcy multicolores Bartka Woźniaka. W tej sytuacji bez szans był Kamil Duchnowski. Prowadzenie gospodarzy do przerwy 1:0, nie budziło niepokoju, ale tuż o przerwie nastąpiło tąpnięcie. Piłkarze Falubazu w ciągu dziesięciu minut zdobyli trzy bramki, czym utwierdzili widzów, że goście nie ugrają przy Sulechowskiej nawet przysłowiowego "sztycha". W 55 min. długie podanie bramkarza do Przemysława Mycana, który z łatwością przepchnął Bartka Woźniaka, kiwnął wybiegającego Kamila Duchnowskiego i nie niepokojony przez nikogo umieścił piłkę w pustej bramce [Od 3:50]. Asysta goalkipera Falubazu przy braku pewności siebie Wozia. W 60 min. jedna z nielicznych okazji gości. Rzut wolny Tęczy, piękne i precyzyjnie uderzenie Patryka Szcześniaka w stylu a'la "Czarni Żagań", ale także wyśmienita parada bramkarza zespołu prowadzonego przez Andrzeja Sawickiego. Gdyby piłka wpadła, to na pewno byłaby to bramka "stadiony świata". W 63 min. kolejny szkolny błąd naszych defensorów. Tomek Przybylski otrzymał piłkę od Marka Czarnowskiego i próbował odegrać do kolegi, ale przeciął to podanie Bartosz Konieczny. Zawodnik "myszek" popędził w kierunku bramki i pomimo próby przepchnięcia przez Przybysza pewnie strzelił obok Duchnowskiego [Od 5:50]. Dwie minuty później ten sam zawodnik dołożył czwartą bramkę dla Falubazu. Szybka akcja prawym skrzydłem, podanie w pole karne i bokiem z najbliższej odległości piłkę umieścił w siatce Konieczny [Od 6:15]. Nasi obrońcy nieobecni, wystąpili tylko w roli statystów, a czytała Krystyna Czubówna. Piłkarze wicelidera przy takich "dokonaniach" myślami byli już w szatni. I to niestety także się zemściło. Zielonogórzanie przycisnęli w końcówce i osiągnęli piękny wynik. Akcja przeprowadzona po raz kolejny prawym skrzydłem. Dogranie wzdłuż linii i po raz trzeci do siatki trafił Mycan. Tym razem brak było szybszej i zdecydowanej interwencji Szymona Poźniaka [Od 7:10]. Ostatnia bramka, to także błąd obrony. W 90 min. z lewej strony zaatakował Sebastian Górski przy którym "wartę pełnił" Tomek Przybylski, a widząc zagrożenie wyszedł z bramki Duchnowski. Górski dostrzegł lukę między obrońcą a wybiegającym bramkarzem i posłał piłkę do bramki [Od 7:45]. To niewątpliwie błąd goalkipera multicolores. Na usprawiedliwienie trzeba dodać, że Duchnowski zareagował jakby w przeświadczeniu, że obrońcy nie uchronią go od niebezpiecznej sytuacji. 0:6 i brrrrr... I pomyśleć, że jesienią w konfrontacji z tym zespołem krośnianie byli tylko o krok od wygranej. Falubaz wziął hurtem rewanż za bramki jesienne w meczu ligowym i za przegraną w Pucharze Polski. Zwycięstwo w pełni zasłużone, a i tak wymiar kary chyba nie tak wysoki, jakim mógł być. Widać, że wicelider ma poważny problem z obroną. Trzydzieści to zbyt wiele. Dla porównania trzecia od końca Arka Nowa Sól ma ich tylko 27. To niewątpliwie powód do przemyśleń dla trenera tęczowych Macieja Kulikowskiego. [TABELA IV LIGI]

Pastwić się nie będziemy. Otrzepujemy tę "wpadziochę", bierzemy "album meczowy" z tego sezonu i przypominamy sobie tylko dobre chwile, a tych było zdecydowanie więcej. Porażka kalkulowana, ale cóż powiedzieć kiedy rozum sobie, a serce sobie. Zgodnie ze starą stadionową przyśpiewką nadal nucimy: "wiara, wiara nasza niezachwiana..., bo jest w tobie zakochana". Tęcza wciąż wiceliderem i wciąż jest w grze Pucharu Polski. Ma bardzo dobry bilans wygranych spotkań, no i w zapasie zwycięstwo na wyjeździe z sąsiadami zza miedzy - Cariną Gubin. W najbliższą sobotę nasza drużyna podejmować będzie solidnego średniaka - Syrenę Zbąszynek. W sierpniu podczas meczu obu drużyn w Zbąszynku padł grad bramek, ale to ostatecznie multicolores odnieśli zwycięstwo 5:3. Gra na obcym terenie nie jest atutem syrenek. Na swoim koncie mają 2 wygrane, 2 remisy i 4 porażki. Na wyjeździe strzelają nieco ponad jedną bramkę, a tracą dwie. Zespół ze Zbąszynka w ubiegłym roku skromnie, bo skromnie, ale wygrał przy Pocztowej 1:0. Czy będzie zgodnie z powiedzeniem "nosił wilk razy kilka..."? Liczymy na poprawiny tęczowych, najlepiej z krwawym befsztykiem, podpiekanym na wolnym ogniu.  

Lepiej spisały się nasze teamy z klas AB. Pogoń Wężyska nie zawiodła w meczu z Fadomem Nowogród Bobrzański. Wygrana na wyjeździe 2:1 sprawiła, że węże wskoczyły na ligowe podium [TABELA SERIE A]. Łatwo jednak nie było. Co prawda w 13 min. po bramce Krzysztofa Wiśnika nasz zespół objął prowadzenie, ale gospodarze wyrównali w 61 min. Zrobiło się trochę nerwowo, zwłaszcza, że jak wynika z analizy składu Fadomu, zespół ten w przerwie zimowej nieco się wzmocnił. Szalę wygranej przechylił Siwy, czyli Kacper Magdziak, który z uwagi na braki kadrowe wcielił się w rolę..., stopera. Cieszy nas to. Jak się okazuje nie ma nic lepszego, jak wiśnie odmiany siwej. Piąty Tramp Karp Osiecznica dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. W meczu karpi ze Startem Płoty długo utrzymywał się bezbramkowy remis. W 69 min. za drugą żółtą, a w rezultacie czerwoną kartkę boisko opuścić musiał "dyżurny czerwieni" - Paweł Jarowicz. Wydawało się, że oba zespoły przyjmą po ziarenku, ale tutaj zdarzył się cud. W 89 min. bramkę zdobył Karol Sadowski. Szkoleniowiec ośki wykazał się dobrym nosem, bowiem Sadowski wszedł w 62 min. Dzięki takiemu pokerowemu zagraniu treneiro Wojtaneiro walnie przyczynił się do zdobycia trzech punktów przez tłuste karpie. Niestety trzeci z naszych trojaczków, Czarni Czarnowo przyjęli "kielnię" na twarz. Ostrzegaliśmy przed nieobliczalnymi bobrami... . W 23 min. Bóbr Bobrowice po golu Kamila Siemiona objął prowadzenie. Na dziesięć minut przed końcowym gwizdkiem los schwarzteamu przypieczętował niezmordowany Hubert Mazurek. Czarni zawiedli swoich tifosi. Mimo tej porażki Czarni wciąż trzymają się górnej półki. W kolejce quindici, czyli po naszemu piętnastej kolejna porcja piłkarskich emocji. Karpie zagrają u siebie ze Zniczem Leśniów Wielki, który niespodziewanie uległ Błękitnym Zabłocie 0:1. Obecnie Znicz i Tramp to sąsiedzi w ligowej tabeli. Piłkarze Leśniowa mają jeden punkt więcej, czas więc na korektę. W przypadku porażki Pogoni Wężyska ośka wskoczy na trzecie miejsce. Karpie w meczach na własnym obiekcie nie idą na kompromis - albo wygrywają, albo przegrywają. Dla odmiany Znicz radzi sobie całkiem dobrze w potyczkach wyjazdowych: 3 wygrane, 1 remis i tylko 2 przegrane. To na pewno będzie mecz walki. Stawka znana, a ponieważ do Wigilii jeszcze trochę czasu, więc zakładamy, że jeszcze nie pora odpalania znicza w intencji karpi. W drugim spotkaniu szykują się mega emocje. Czekają nas bowiem gminne Gran Derbi - Pogoń Wężyska - Czarni Czarnowo. To najbardziej pasjonujące derby, które biją na głowę pojedynki w Manchesterze, Berlinie, na Półwyspie Iberyjskim czy nawet w powiecie krośnieńskim. To można by rzec klasyka klasyków. Ten mecz można porównać co najwyżej do śląskich, gierkowskich derbów pomiędzy Górnikiem Zabrze i Ruchem Chorzów. Na zakończenie ubiegłorocznych wakacji w Czarnowie oba teamy podzieliły się punktami, padł bowiem remis 1:1. Z ligowej tabeli wynika, że wygrać powinny węże, ale analityka sobie, a realia sobie. Będzie ciekawie, będzie walecznie i jeszcze..., będzie przepięknie. Tylko dlaczego w tym samym czasie swój mecz rozgrywać będzie Tęcza...? Serca kibiców z gminy Krosno Odrzańskie znowu rozdarte. Na ubitej ziemi staną w sobotę zwarte legiony Jagiełły naprzeciw zdyscyplinowanych Wiśnio-wieckich (wiemy, w historii było nieco inaczej). Tradycyjnie już nikt nie będzie brał jeńców i nikt nie będzie prosił o litość. Zwycięzca po bezkrólewiu obejmie rządy w krośnieńskiej gminie.

W Be potyczkach, zgodnie z informacją wcześniejszą trzy punkty wpadły do woreczka Odry Radnica [TABELA SERIE B]. Za walkower w meczu z Cariną II Gubin. Ma ich więc Odra razem cztery. I za nią trzy drużyny. W tej kolejce zszokowała Syrena Cybinka, która rozgromiła Płomień Chlebowo aż 7:1. Udany rewanż za jesienną porażkę wzięło Kruszywo Stary Raduszec. Kruszynki wygrały z Polesiem Białków 3:1. Zgodnie z oczekiwaniami białkowianie nie pofikali. Na szczęście były i chmury, i trzepot rzęs. W 19 min. wynik otworzył Marcin Szcześniak. W 65 min. trafienie z rzutu karnego Kamila Chmury, a w 88 min. Kacpra Rzęsy. Polesie odpowiedziało tylko w doliczonym czasie gry bramką Daniela Filajeckiego. No i tak miało być. Co prawda siła magii była nieporównywalna, ale tylko czort wie jak bywa z tą magią. Zgodnie z kronikarskim zapisem warto jeszcze odnotować, że za drugą żółtą kartkę "zleciał" w tym meczu w 86 min. Remigiusz Magdziak. Niezły początek, ale w drugiej kolejce może być już trudniej. Odrę czeka Nafta, a Kruszywo Syrenka. To weekend w którym liczyć się będzie głowa i stopa. Analizując ligowe grzędy, to Odra Radnica może mieć problem z Naftą. Oba zespoły dzielą lata świetlne, gdzieś w odległej galaktyce... Pozostaje mieć nadzieję, że młody padawan da sobie radę z Rybakami. Kruszywo ma na tapecie rozhuśtane syrenki. Te powabne, płetwokształtne, wodne kobietki bywają chimeryczne. Co zaskakujące, lepiej grają w obcych zatokach niż na swoich akwenach. W sierpniu 2018 Kruszywo pokazało kto jest Neptunem, wygrywając pewnie 4:1. Czy tym razem nie ulegnie urokowi syrenek...?

No cóż, my i tak niezmiennie swoje. Życzymy zespołom wygranych!