UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Zarobione piastunki

Niestety, tym razem Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie nie schodziła z boiska w glorii zwycięstwa. W 1/16 futsalowego Pucharu Polski krośnianom przyszło zmierzyć się z ekstraklasowym zespołem Piasta Gliwice [RELACJA PIASTA]. Mimo długiej podróży, goście byli doskonale przygotowani do tego meczu. Kartą atutową piastunek był bez wątpienia niezwykle utytułowany i doświadczony szkoleniowiec, Klaudiusz Hirsch. Piłkarze Piasta niemal przez cały mecz kontrolowali grę, ale niewątpliwie do końca musieli zachować koncentrację, zwłaszcza w momentach gdy gospodarze zdobywali bramki kontaktowe. Przegrana 2:4 trochę smuci, z drugiej jednak strony postawa naszej drużyny była godna najwyższego uznania. Takie zaangażowanie wywołało ogromny aplauz licznie zgromadzonej publiczności. W pełni zasłużenie!

Tuż po rozpoczęciu meczu goście błyskawicznie objęli prowadzenie. Strzelcem bramki był Mateusz Omylak. Otrzymał dobre podanie od Michała Grecza i mocnym strzałem po ziemi, tuż przy słupku pokonał Kamila Duchnowskiego. Tęcza od początku starała się grać bardzo uważnie w obronie. Na pewno "z tyłu" głowy mieli widmo ewentualnej wysokiej porażki, a tego chcieli uniknąć. Goście ze Śląska zdominowali gospodarzy i szybko chcieli zapewnić sobie wysoką przewagę. Imponowali dyscypliną taktyczną, schematami rozegrania, ale również techniką indywidualną. Łatwo stwarzali sobie groźne okazje do strzelenia kolejnych bramek. Multicolores w pierwszej połowie z respektem próbowali zaatakować. Akcje były nieliczne i najczęściej kończyły się niecelnymi strzałami. Większość strzałów w światło bramki padała łupem reprezentacyjnego bramkarza Piasta Michała Widucha. Jego visa a vis, Kamil Duchnowski od początku miał ręce pełne roboty. Gdyby nie postawa Gianluigi, bynajmniej nie bufona, to wynik na tablicy mógłby być bardziej okazały dla ekstraklasowej drużyny. Skromna zaliczka po pierwszej połowie rozbudziła apetyty piłkarzy i licznie zgromadzonej publiczności. W 28 min. szybka kontra lewą stroną, podanie Marcina Grzywy do Sebastiana Szadurskiego i mimo wyjścia bramkarza Tęczy, zawodnik Piast mocnym strzałem zdobywa bramkę na 2:0. Gospodarze zaczęli coraz śmielej podchodzić do bramki Widucha, szukają swojej szansy. W 30 min. Bartek Woźniak wykonywał rzut wolny. Uderzył płasko po ziemi, piłka przeszła między "parkanami" bramkarza gości, odbiła się od zaskoczonego obrońcy i wylądowała w bramce. Trybuny mocno się ożywiły. Barry wlał hektolitry nadziei w krośnieńskie serca. Okazuje się, że jest nie tylko solidnym obrońcą, ale także zabójczo skutecznym snajperem. Odpowiedź gości nadeszła dwie minuty później. Naszej defensywie urwał się Dominik Śmiałkowski i silnym strzałem pod poprzeczkę zdobył trzecią bramkę. Tęcza znowu musiała "gonić" wynik. W końcowej fazie, coraz częściej do ofensywnych poczynań zespołu zaczął dołączać Kamil Duchnowski. W 38 min. poprowadził piłkę prawym skrzydłem, podał w środkową strefę do nadbiegającego Bartka Woźniaka, a ten zdobył swoją drugą bramkę. Piłka odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce. W tym dniu to był istny "Wozio-show". Liczymy, że zawodnik multicolores utrzyma doskonałą formę do końca piłkarskiej wiosny. Po raz kolejny wszyscy widzowie zgromadzeni w Hali Sportowo-Widowiskowej wyrażali nadzieję na nawiązanie walki z faworytem. Duchnowski bronił jak natchniony, ale widać było, że piastunki kontrolują przebieg spotkania. Po zdobyciu drugiej bramki, natychmiast zainterweniował trener przyjezdnych biorąc czas. Kilka uwag poskutkowało. W 39 min. Brazylijczyk Douglas Neutzling otrzymał doskonałe podanie tuż przed bramką, "oszukał" bramkarza i wracającego Pawła Cierecha i postawił kropkę nad "i". Niespełna minuta do końca przesądziła o porażce tęczowych. Końcowa syrena potwierdziła awans ekstraklasowego Piasta Gliwice do 1/8 Finału Pucharu Polski. Zespołowi ze Śląska gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej fazie rozgrywek. 
W przegranym meczu górę wzięło doświadczenie, ogranie i indywidualne umiejętności. Faworyci, zgodnie z przewidywaniami wygrali. Nie umniejsza to wszakże ambicji i woli walki multicolores. Kibice po meczu wyrażali podziw i dumę z tego co pokazali zawodnicy Macieja Kulikowskiego. Goście zarówno przed, jak i po meczu zapewniali, że nie musieli się zbytnio wysilać, ale niewątpliwie tak nie było. Gdyby nasz zespół miał nieco większe doświadczenie futsalowe, to jesteśmy pewni, że ten mecz można było wygrać. Wszyscy gracze Tęczy zasłużyli na uznanie, a szczególnie strzelec obu goli, Bartek Woźniak i nasz "srebrny lis" Kamil Duchnowski (który zaliczył w tym spotkaniu asystę). Ten mecz z pewnością przejdzie do historii krośnieńskiej piłki, jako wspaniałe widowisko do którego nasi piłkarze przyłożyli serce. Sportowo przegraliśmy, ale w każdym innym aspekcie triumfowaliśmy. Po takich spotkaniach wiara kibiców tylko się umacnia. Panowie - szacunek!    

MKS Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie – GKS Piast Gliwice 2:4 (0:1)

Składy:

MKS Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie
Kamil Duchnowski, Marcin Adamczewski, Tomasz Przybylski, Mateusz Hałambiec, Radosław Rakociński, Patryk Druchliński, Bartosz Woźniak, Paweł Cierech, Przemysław Maciąg, Patryk Szcześniak (kapitan), Marcin Piec, Hubert Babicz.
Trener – Maciej Kulikowski

GKS Piast Gliwice
Jose Pepo, Sergio Parra, Mateusz Omylak, Marcin Grzywa, Dominik Śmiałkowski, Michał Grecz, Michał Widuch (kapitan), Arkadiusz Szymkowiak, Douglas Neutzling, Sebastian Szadurski.
Trener – Klaudiusz Hirsch

Sędziowie:

Tomasz Biel /Wałbrzych/
Adrian Dorocki /Wałbrzych/
Jacek Kubiszyn /Nowa Sól/

Bramki:

0:1 Mateusz Omylak /1 min./
0:2 Sebastian Szadurski /28 min./
1:2 Bartosz Woźniak /30 min./
1:3 Dominik Śmiałkowski /32 min./
2:3 Bartosz Woźniak /38 min./
2:4 Douglas Neutzling /39 min./