UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]sirkrosno.pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Odra bez powikłań

Po raz kolejny kibice przy Pocztowej oglądali widowisko pełne wydarzeń z piłkarskiego almanachu: siedem bramek, dwa rzuty karne (w tym jeden wykorzystany, drugi nie), bramkę samobójczą, czerwoną kartkę. Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie pewnie pokonała Odrę Bytom Odrzański 5:2. W pierwszej połowie nasz zespół błyszczał, jednak druga połowa była lepsza w wykonaniu gości. Trener Maciej Kulikowski dokonał wielu zmian, co z pewnością ma znaczenie w kontekście konfrontacji w ostatniej kolejce. Wówczas to multicolores zmierzą się w derbach Powiatu z sąsiadem zza miedzy - Cariną Gubin. Będzie to próba sił drugiego i trzeciego zespołu IV ligi lubuskiej. Co jednak ważniejsze, krośnianie bez względu na rezultat tego meczu "przezimują" na pozycji wicelidera.

[IV liga]
Mecz z Odrą Bytom Odrzański nasz zespół rozpoczął z dużym animuszem, jakby chcąc powetować sobie straty ze Słubic i pokazać kibicom, że dla nich warto grać i wygrywać. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Bardzo precyzyjnie wykonany rzut rożny przez Huberta Babicza, a przy tym sprytnie wywalczenie sobie pozycji przez Marcina Pieca zaowocowało golem. Piezzini wybiegł przed "podbramkowe zamieszanie", nie kryty uderzył główką, chociaż nie była to szczególnie wygodna pozycja. Mimo tego poradził sobie wzorowo. Widać postępy naszego napastnika w tym elemencie gry. A może to już coraz większe doświadczenie... Gol w 5 minucie niemal od początku ustawił to spotkanie. Trzy minuty później sędzia wskazał jedenastkę dla gospodarzy. Patryk Szcześniak zagrywał z lewej strony w pole karne do Mateusza Hałambca, a asekurujący go obrońca tak pechowo interweniował, że dotknął piłkę ręką. Do "wapna" podszedł niezawodny w tym elemencie i skuteczny do bólu Radosław Rakociński. Po raz kolejny wykazał się zimną krwią i strzelił przy prawym słupku, kompletnie myląc bramkarza Odry. To już chyba piąty rzut karny Rakosa i stuprocentowa skuteczność. Bardzo dobry wybór egzekutora. Goście próbowali przedrzeć się pod bramkę Kamila Duchnowskiego, ale dobrze pracowała druga linia, która starała się odcinać od podań rywali i wyprowadzać szybkie kontry. Po martwicy w Słubicach w sobotę widać było komunikację i pracę tak w ataku, jak i obronie. Przynajmniej przez większość meczu. Swoją okazję do podwyższenia rezultatu miał jeszcze Przemek Maciąg, który otrzymał dobre podanie od Pawła Cierecha i mocno uderzył z ok. 20 metrów, ale piłka odbiła się od poprzeczki. W 20 min. kolejne trafienie zaliczył Marcin Piec. I znowu bardzo dobrą asystą popisał się Czitos, Paweł Cierech. Dograł do nadbiegającego Piecyka, który mimo asysty dwóch obrońców i wybiegającego bramkarza Odry szybko ocenił sytuację, uderzył lobem i piłka pewnie wpadła do bramki. Goalkiper próbował jeszcze wrócić, ale było już za późno. Tęcza - Odra 3:0. W 27 min. kolejne trafienie do bytomskiej "świątyni", a przy okazji imponujący przykład drużynowej gry. Piłkę stracił Mateusz Hałambiec, ale przejął ją Alan Nguyen Xuan i od razu podał do Huberta Babicza. Babicz przejrzał pole gry i odegrał do dobrze "pokazującego" się Pawła Cierecha. Cierech mając trochę wolnego miejsca podał do Marcina Pieca, a ten przedłużył podanie do wbiegającego w pole karne Mateusza Hałambca. Mati uderzył lewą nogą między obrońcą i bramkarzem podwyższają rezultat. Taka "epidemia" bramek dawała nadzieję na dwucyfrową sepsę. W 36 min. efektownym trafieniem popisał się Radek Rakociński. Patryk Szcześniak wykonał kornera, obrońcy wybili futbolówkę na 20 metr, a tam czekał Rakos. Strzelił bardzo niewygodnie dla bramkarza - po koźle, a ten był jeszcze zasłonięty przez piłkarzy w polu karnym. Piłka bez żadnej reakcji goalkipera wpadła do bramki przy słupku. W ostatnich minutach przed przerwą w nasz zespół znowu wkradło się rozprzężenie. Wysokie prowadzenie 5:0 dawało powody do pewnego komfortu psychicznego. Tuż przed końcowym gwizdkiem, mimo reakcji obrony i wyjścia Kamila Duchnowskiego mocnym strzałem bramkę zdobył gracz Odry Tomasz Gawlik. Nastroje tak w zespole, jak i wśród kibiców były bardzo dobre. Niestety po przerwie multicolores, mając kilka dogodnych sytuacji nie byli już w stanie przełamać bytomskiej obrony.
Po przerwie, goście zabrali się ambitnie do pracy, stwarzając kilka bardzo dobrych sytuacji. Zwiększyli pressing i podejmowali ataki już niemal pod krośnieńską bramką. Miejscowi starali się grać podaniami, dłużej przetrzymując piłkę. Tym samym prowokowali rywala do większej pracy i biegania. Po wznowieniu bardzo dobrą sytuację miał Mateusz Hałambiec. Dośrodkowanie w pole karne Pawła Cierecha zgrał do Matiego Marcin Piec. Hałambiec w asyście dwóch obrońców nie tylko zdołał precyzyjnie przyjąć, ale przełożyć piłkę na lewą nogą. Uderzył celnie, ale w sam środek bramki, tam gdzie stał bramkarz. W odpowiedzi goście wykonywali rzut wolny z lewej strony, ok. 23 metrów od bramki Duchnowskiego. Niby "niewinny" strzał, ale piłka skozłowała tuż przed Kamilem, zdołał jednak wyciągnąć się jak struna i odbić futbolówkę. W 62 min. za faul w polu karnym sędzia po raz drugi wskazał jedenastkę, tym razem dla przyjezdnych. Piłkarz Odry uderzył przy prawym słupku, ale nasz bramkarz wyczuł jego intencje i rzucił się wybijając piłkę. Swoją drogą, zapewne nieco "psychologicznie" Duchnowski przed strzałem sięgnął po bidon, a następnie "dostojnym" krokiem "odprowadził go" i rzucił przy rzeczonym słupku. To mogło zasugerować, że wybierze przeciwny kierunek obrony. Stało się jednak inaczej. Nie minęło pół minut, jak goście dopięli swego. Chwilę po wykonywaniu jedenastki mieli kornera. Zagranie z lewej strony w pole karne i mocnym strzałem z główki "swojaka" dopisał Radek Rakociński. Strzał nie do obrony, a przy tym niezwykle ładny. No cóż, nasz piłkarz chciał wybić piłkę za bramkę, ale los chciał, że dał drugą bramkę Odrze. Zdarza się, chociaż żartobliwie można by stwierdzić, że w tym dniu Rakos skompletował niezwykle różnorodnego hattricka. W ostatnich dziesięciu minutach bywało gorąco pod krośnieńską bramką. Chyba najgroźniejszą sytuację wypracowali bytomianie w 82 min. Sam na sam wyszedł gracz Odry, ale znowu refleks i doskonałe czytanie gry nie zawiodło naszego bramkarza. Wyłożył się przed napastnikiem i szczęśliwie wybił mu piłkę. Ta jednak interwencja, pełna poświęcenia mogła zostać okupiona kontuzją i z pewnością była bolesna. Na całe szczęście Duchnowski jest ulepiony z solidnej gliny, niemal takiej samej jak miśnieńska porcelana. W 80 min. za drugą żółtą i w rezultacie czerwoną kartkę boisko musiał opuścić Hubert Babicz. Trzeba jednak oddać zawodnikowi, że był aktywny w środkowej strefie i podobnie jak Cierech bramki nie zdobył, ale popracował nad ich zdobyciem przez kolegów. Po godzinie gry trener Kulikowski zaczął dokonywać seryjnych zmian. Nowi zawodnicy mieli zapewne za zadanie przede wszystkim utrzymać wynik, co w zasadzie im się udało. Ponadto po długim i wyczerpującym sezonie, a przed ostatnim, prestiżowym meczem należy dać złapać oddech podstawowym piłkarzom. Mimo tego druga połowa była mniej "pewna" o czym świadczyć może także wynik tejże. Nie ma co grymasić, pięć bramek, trzy punkty i niespodziewana obrona pozycji wicelidera przed udaniem się na zimowe "leża". 

Swoje mecze oprócz Tęczy wygrali także: Falubaz Zielona Góra ze Spójnią Ośno Lubuskie 2:1 i TS Przylep z Czarnymi Witnica 5:0. Bliska dużego potknięcia w Słubicach była Carina Gubin. Do przerwy remis 0:0, a tuż po wznowieniu w 48 min. to gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Eligiusza Krzeptowskiego (ten sam zawodnik pokonał bramkarza multicolores tydzień temu). Gospodarze długo prowadzili, ale w samej końcówce, w 86 min. zdołał wyrównać Łukasz Chodyga. Widać, że Polonia Słubice, mimo niskiej lokaty ma patent na zespoły z czołówki. Ten remis sprawił, że Tęcza Homanit odskoczyła na cztery punkty i zachowa drugą pozycję. To ważne, podobnie jak ostatni jesienny mecz. Po roku przerwy dojdzie do wspaniałych derbów. Z pewnością cieszy bardzo dobra postawa obu zespołów. Dodatkowy smaczek to fakt, że w ostatnich ligowych derbach, ale w lidze okręgowej, to gubinianie triumfowali. Pokonali Tęczę na zakończenie sezonu 3:1. To oznacza, że przynajmniej do soboty dzierżyć będą buławę hetmańską. Pojedynek Tęczy z Cariną odbędzie się w przeddzień stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To potyczka "starej" szkoły trenera Jarosława Misia i "młodej" trenera Macieja Kulikowskiego. Z ligowych statystyk wynika, że gospodarze dysponują bardzo dobrą defensywą, ale goście zdecydowanie większą siłę rażenia. Z pewnością pojedynek ten przyciągnie wielu kibiców i zapewne zobaczymy interesujące widowisko okraszone bramkami. Znając obu szkoleniowców już siedzą nad stertą papierów i rozpracowują przeciwnika. To na pewno nie będzie wesoły Kulig z Misiem, ale raczej zbójnicki nad ogniskiem. Nasz zespół ostatnio grał nieco w kratkę, ale ważne by położył serce na murawie. Zwłaszcza, że "stary niedźwiedź, jeszcze mocno nie śpi". Z pewnością ucieszymy kibiców zarówno Tęczy, jak i Cariny, bo "starym" zwyczajem przedstawimy relację live na naszym FB. Oczywiście, jeżeli tylko połączenie internetowe pozwoli. Po ostatnim piłkarskim weekendzie jak zwykle dokonamy analizy, poradujemy się lub posmucimy, ale na pewno obiektywnie pochwalimy lub zganimy. Nie zabraknie przy tym dworowania i klasycystycznych porównań rodem z poezji Aleksandra hrabiego Fredro.

[A klasa]
Łyk czarnej, parzonej, tak by wzmocnić tętno i przyspieszyć myślenie. Czas więc na Serie A. W ten weekend były dwa plusy i jeden minus. Dobrze sprawił się Tramp Osiecznica, który nie bez przygód pokonał Fadom Nowogród Bobrzański 2:1. W 44 min. bramkę do szatni zaaplikował Dorian Giryn. Na El Carpico zapanowała euforia, a kibice po raz kolejny wykonali imponującą oprawę Żywcem ściągniętą z oprawy "Śledzi" na której dominowały karpie w otoczeniu bąbelków gazu niskiej fermentacji. Po wznowieniu to jednak goście pokazali skuteczność. W 50 min. Maciej Fabisiak z Fadomu doprowadził do wyrównania. Przez pół godziny żadna z ekip nie przełamała rywala. W końcu sztuka ta udała się "słodkowódnym", czyli Trampowi. Bramkę za trzy plus strzelił weteran piłkarski, człowiek legenda - Artur Krause (80 min.). W ten sposób szał radości i długie świętowanie pod osiecznickim ratuszem było zapewnione. Treneiro Wojtal cztery minuty później zdjął z boiska bohatera meczu, by mogła go pożegnać gromka owacja na stojąco.
Czarni Czarnowo znowu mile zaskoczyli. Wzięli sobie do serca naszą ostatnią zapowiedź, pojechali i odpalili Znicz w Leśniowie Wielkim. Po raz pierwszy zapałek użył Paweł Butowicz w 23 min. Takim też rezultatem zakończyła się pierwsza połowa. Po przerwie na 2:0 dla schwarzteamu podwyższył Jakób (50 min.). Rafał Jakób. Widać, że "Kóba" wraca do strzeleckiej dyspozycji. Pięć minut później gospodarze zdobyli bramkę kontaktową. Autorem trafienia był znany także z krośnieńskich boisk Kacper Dragon. W końcowej fazie Czarni zdobyli przewagę, którą udokumentowali dwoma golami. W 82 min. na 3:1 strzelił Rafał Jakób, a mecz zakończył ten, który go rozpoczął, czyli Paweł Butowicz (93 min.). Wiktoria satysfakcjonująca i mimo, że w nazwie czarne barwy, to widać, że piłkarze z Czarnowa potrafią używać zapałek i krzesiwa.
W minorowych nastrojach schodzili z boiska piłkarze Pogoni Wężyska. Tym razem klątwa "doliny węży" okazała się nieskuteczna. Świeżo upieczony lider, czyli Kado Górzyn już w pierwszej połowie dał do zrozumienia, że ma skuteczną szczepionkę na zęby jadowe węży. Do tego użył dębowej maczugi. W 7 min. po golu Artura Dąbrowskiego goście objęli prowadzenie. Osiem minut później kolejne uderzenie. Po raz drugi Dąbrowskiego. W 36 min. węże jeszcze bardziej zwiotczały, bo podwyższył Dorian Nagler. Czwartą bramkę dla Kado Górzyn zdobył Patryk Andrzejewski. Nasz zespół nie potrafił przeciwstawić się przyjezdnym, co niestety przełożyło się na końcowy rezultat. Wężowe pola tym razem wolne były od licznych gadów, co skrupulatnie wykorzystali goście. Wobec wygranej Czarnych, braciaki zrównały się punktami i mają ich obecnie po "oczku".
W ostatniej jesiennej kolejce czekają nas kolejne derby, tym razem gminne. Na Czarnopole zjadą karpie. Niestety, mecz odbędzie się w sobotę, podobnie jak Gran Derbi Powiatu. A już pastowaliśmy buty, przymierzaliśmy stringi, kalesony i dobieraliśmy garnitur, by przeprowadzić relację live z tego jakże pasjonującego wydarzenia. Niestety nie ma szans na skserowanie, a tym bardziej klonowanie. Szkoda, zwłaszcza, że schwarzteam przygotował bogaty program artystyczny i chciał pokazać swoje obrzędy i rytuały. Jakże mocno ucierpi na tym regionalna etnografia..., nawet nie trzeba wspominać. To będzie kolejny mecz walki i ambicji. Zarówno Czarni u siebie, jak i Tramp na wyjazdach radzą sobie bardzo porównywalnie. Typowanie tego rezultatu, to jak wróżenie z fusów. W każdym razie z "małej tabeli" wynika, że buławę gminną dzierży Pogoń. Warto jeszcze nadmienić, że w tegorocznym pojedynku pucharowym rozegranym na El Carpico skromne zwycięstwo 1:0 odnotowali Czarni. Czy będzie udany rewanż? Przekonamy się w sobotę. 
Pogoń Wężyska zagra na zakończenie rundy na wyjeździe z KP Świdnica. Bilans tego zespołu z naszymi trojaczkami jest minusowy. Przegrana 1:3 w Czarnowie i przegrana u siebie z Trampem 1:6. Prosimy nie brać sobie do serca słów Prezydenta Kwaśniewskiego, zmagającego się podówczas z chorobą filipińską - "Nie idźcie tą drogą węże". Trzeba wykonać ostatnie ukąszenie (mamy nadzieję, że jadu jeszcze zostało) i zainkasować trzy punkty. Piłkarze z Wężysk muszą pamiętać, że schwarzteam i karpie tylko czyhają na ich potknięcie. Który z naszych zespołów zakończy rozgrywki na najwyższym miejscu? Ot ciekawostka. 

[B klasa]
Na tym szczebelku znowu jedna kura podskoczyła na grzędzie, a druga huknęła o klepisko. Kruszywo Stary Raduszec w końcu odniosło sukces na polu "magia i wróżby". Nie wiadomo czy używają krwi kurczaków, żubrów czy innych żywców. Niemniej przynosi to coraz lepsze skutki. Nie mające ostatnie dużo szczęścia w konfrontacjach z Naftą Rybaki, Kruszywo w końcu pewnie pokonało przeciwnika. Otwarcie meczu było wymarzone dla gospodarzy, bowiem już w 2 min. po bramce Oliwiera Taraski Nafta objęła prowadzenie. I tutaj nastąpił wkurz. Niespełna trzy minuty później odpowiedział Kamil Chmura. Z chmurami żartów nie ma, szybko potrafią nadciągnąć te gradowe. I tak właśnie było w niedzielę. Do przerwy 1:1. W 49 min. na 2:1 dla kruchych podwyższył Mateusz Wolbaum. W 65 min. zwycięstwo przypieczętował Kamil Chmura. Tym razem burzowa. Dzięki temu Kruszywo zachowało drugą lokatę i raczej niewiele wydarzeń jest w stanie zmienić ten wynik, bowiem lider, Energetyk Dychów ma do rozegrania jeden mecz zaległy. Magiczne jest to, że zespół kruchych jest w gazie, ofiary cieszą się przychylnością bogów, a trener Magdziak wciąż potrafi imponująco używać swojej różdżki.
Odra Radnica w przeciwieństwie do Kruszywa jechała do Energetyka Dychów, bo złożyć się w ofierze na energetycznym ołtarzu. Niestety przebicie było potworne. Radniczanie jakby rzucili się na stację transformatorową. Goście tracili bramkę średnio co sześć i pół minuty. Przegrana 0:14 wystarczy za cały komentarz. Spodziewaliśmy się oklepu, ale nie aż takiej rzeźni. No chyba, że czternastka, to miała być czternasta pensja za wynik... Odra ma najgorszy bilans w lidze zarówno pod względem strzelonych (6), jak i straconych bramek (54). Coś z tym trzeba zrobić, bo oglądając takie rezultaty oczy pokrywa bielmo. I wbrew głosom krytyków, także liczymy na lepszą grę, a przede wszystkim wyniki odraków. Jesienią musimy już chyba zapomnieć, ale może wiosna sypnie kilkoma kwiatuszkami? 
W ostatniej kolejce Odra Radnica podejmować będzie na stadionie przy Pocztowej w Krośnie Odrzańskim Zorzę Grzmiąca. To czwarty zespół i na pewno już dopisał punkty w konfrontacji z Odrą. Raczej ciężko być optymistą, ale my ostatni raz błyśniemy takową. Może remisik? Bierzemy w ciemno! Łatwiejsze zadanie stoi przed Kruszywem, które na Arena del Ponte podejmować będzie ligowego średniaka - Żenisz Żenichów. Przyjezdni radzą sobie lepiej właśnie na obcym terenie. Ich bilans wynosi: 3 wygrane, 1 remis i 1 przegrana. Wierzymy, że zespół kruchych zagra zgodnie z oczekiwaniami bukmacherów i pewnie zwycięży. Rytuały czas zacząć! 

Listopad wciąż piękny i wierzymy, że po ostatniej kolejce takim pozostanie. Dobrych spotkań, bez kontuzji przed zimową przerwą. Kamilowi dalszego samozaparcia i sportowej dyscypliny w powrocie do zdrowia!