UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Pololanie

Kolejna potyczka multicolores, tym razem na urokliwym stadionie w Słubicach miała być tą z serii "odfajkowanych". Przeciwnik nie wydawał się groźny, zwłaszcza, że oba zespoły w ligowej tabeli dzieli przepaść. Żaden znak na niebie i ziemi nie zapowiadał słabego meczu w wykonaniu piłkarzy Tęczy, ani porażki. Niestety boisko zweryfikowało piłkarskie umiejętności wicelidera, które jak się okazało były w tym dniu mizerne. Polonia Słubice zagrała jak natchniona olimpijskim duchem i w pełni zasłużenie pokonała gości.

[IV liga]
Oba zespoły rozpoczęły nieco sennie, ale więcej zaangażowania i ambicji widać było w poczynaniach gospodarzy. Zachowali od pierwszej do ostatniej minuty koncentrację i dyscyplinę. Widać było, że nastawili się na kontrataki, które jak się okazało przyniosły im sukces. Nasz zespół sprawiał wrażenie ociężałego, bez pomysłu, tak jak gdyby liczył że Zeus strzeli swoim piorunem, a piłka potulnie sama wturla się do bramki Polonii. Widoczny był brak pomysłu na grę w ataku, co przy ofiarnej obronie gospodarzy nie pozwalało wyciągnąć optymistycznych wniosków. Druga linia biegała bez ładu i składu, nie wspierając ofensywy, ale i defensywy. Krośnieńska obrona przy pasywnej postawie pomocy dopuszczała do wielu groźnych sytuacji pod bramką Kamila Duchnowskiego. Tylko nieudolność słubickich stranieri na skrzydłach sprawiła, że gospodarze po 20-30 minutach nie prowadzili. Obserwując grę trudno było oprzeć się wrażeniu, że bramki w tym meczu padną, ale będzie to zdobycz miejscowych. Tęcza w pierwszych 45 minutach grała, co tutaj dużo mówić, piach. Poloniści już od krośnieńskiego pola karnego stosowali pressing. Przedarcie się przez środkową strefę boiska graniczyło z cudem. Strat może nie było dużo, ale brak jakichkolwiek schematów taktycznych. Zespół ze Słubic nie bawił się w zbędne ceregiele i najczęściej jednym, dwom podaniami uruchamiał swoich bocznych pomocników. Obrona przyjezdnych reagowała najczęściej zbyt późno przez co dochodziło do niezwykle groźnych sytuacji. Pisaliśmy już dawno, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nasz zespół stracił niesamowity atut w postaci skutecznych stałych fragmentów gry. Próby budowania ataku pozycyjnego..., to nie jest mocna strona wicelidera. Niestety. Zęby bolały. Indolencja tęczowych formacji uwidoczniła się przed końcem pierwszej odsłony. Gospodarze wykonywali rzut rożny, nasi piłkarze kompletnie się pogubili, napastnik Polonii mocno strzelił, Bartek Woźniak zablokował strzał, ale piłka odbiła się tak niefortunnie, że trafiła w rękę Huberta Babicza. Sędzia wskazał wapno. Wykonawcą był Eligiusz Krzeptowski, który uderzył przy słupku, a Kamil miał piłkę na rękach. Mocny strzał i fakt, że Duchnowski "położył" się wyciągając dłoń, nie uchroniła Tęczy przed utratą gola. Nie upłynęło nawet 60 sekund, a Polonia poszła za ciosem. Wyprowadziła kontratak w którym Łukasz Tabaka znalazł się sam na sam z krośnieńskim bramkarzem. Słubicki piłkarz nie pomylił się i pewnie pokonał goalkipera. Dwie bramki w przeciągu minuty i do tego do szatni..., to już był nokaut. Z drugiej jednak strony jeszcze żaden mecz "sam się nie wygrał". Piłka daje radość, ale w zamian wymaga zaangażowania. Tego nie było.
Po wyjściu na drugą połowę nasz zespół przez pierwszych piętnaście minut zaprezentował się lepiej. Wysoko "usiadł" na rywalu w pewnym momencie nie wypuszczając go z własnej połowy. Prawa strona, lewa strona, środek. Od ataku do ataku. Wciąż jednak bezskutecznie. Dobrze w tym dniu był również dysponowany bramkarz gospodarzy. Słubiczanie, jakby czekali, aż Tęcza wyszaleje się i wyhasa. Gdyby w tym momencie padła bramka kontaktowa, to kto wie, może i wynik byłby inny. Po zrywie goście wrócili do swojego grania, a inicjatywę powoli znowu zaczęli przejmować miejscowi. Tęczowi dużo grali przez bramkarza. Na kwadrans przed zakończeniem spotkania ładną bramkę zdobył młodziutki, osiemnastoletni Dorian Nowicki. I tutaj także nie popisała się nasza obrona. Mimo, że wynik był wysoki, słubiczanie nie rezygnowali z dalszych łupów. Widzieli, podobnie jak kibice na trybunach, że można "dorżnąć" czołowy zespół IV ligi. Bez skrupułów. Na zimno. Jednak ktoś tam na górze w ostatnich piętnastu minutach miał opatrznościowy dyżur nad multicolores. Najpierw w saneczkarskim stylu strzał do pustej bramki zablokował Radek Rakociński, a później podwójnym ritbergerem popisał się Kamil Duchnowski. Nasz zespół przeszedł obok meczu. Nie ma nawet do czego się jeszcze przyczepić, bo zabrakło wszystkiego. Dla grupki krośnieńskich kibiców smutne to było widowisko, zwłaszcza, że szybko się okazało iż z tej "mąki chleba nie będzie". Nie oglądaliśmy wszystkich krośnieńskich potyczek w tej rundzie, ale wydaje się, że mecz z Polonią Słubice był najsłabszy w wykonaniu krośnian. No trudno, do końca rundy pozostały dwie potyczki. W sobotę na Pocztową zawita Odra Bytom Odrzański. To przedostatnia ekipa IV ligi, ale po smutnych doświadczeniach ze Sprotavią i Polonią nie "pompujemy balonika". Nie trzeba mówić, że zgubienie punktów w tym meczu sprawi, że Tęcza może spaść na trzecie miejsce, bo raczej trudno sobie wyobrazić, by Carina Gubin po serii 9 spotkań bez porażki (8 wygranych i 1 remis) dała sobie uszczknąć punkty tejże Polonii Słubice. Wierzymy, że multicolores, którym na własnym terenie idzie bardzo dobrze zdobędą cenne trzy punkty, tak by w ostatnim, derbowym pojedynku bronić pozycji wicelidera. Bytomianie z siedmiu dotychczasowych meczów wyjazdowych przywieźli zaledwie 2 punkty. I oby nie dopisali już nawet jednego. Tym bardziej trzech. W innym przypadku trzeba będzie potulnie oddać pałeczkę wice, misiowym znad Nysy. Byłoby to smutne wydarzenie, oj smutne. Panowie, dwa mecze. Spinamy portki, zakasamy rękawki i bierzemy co nasze. Druga lokata i wygrana w Gran Derbi, to przyjemniejsze święta i lepsza zabawa sylwestrowa. A tego zawsze sobie życzymy.

[A klasa]
Wreszcie, nasze trojaczki zagrały wspólny koncert filharmoników gminnych. Tramp na oboju, Pogoń na saksofonie, a Czarni na puzonie. Takie dźwięki nam pasują. Rytmiczne to było, nastrojowe z mocnym akcentem finalnym. Coś innego od brzmienia fletu, trójkąta i cymbałów. W sobotę rozpoczął Tramp Osiecznica. Karpie objęły prowadzenie już w drugiej minucie po trafieniu Pawła Kowalskiego. Zrobił to tak szybko, że aż w uszach pobrzmiewa powiedzenie innego Kowalskiego - "Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska innej nie chcę."  Tym razem poznać można było chłopaków jak zaczęli, a nie tylko jak kończyli. Nim piłkarze KP Świdnica zaskoczyli, akcja potoczyła się wartko. W pierwszej połowie do siatki trafiali jeszcze Marek Sieteski (33 min.) i Dorian Giryn (38 min.). Po przerwie było niezgorzej. W 58 min. na 4:0 podwyższył ponownie Dorian Giryn, a w 65 także ponownie Marek Sieteski. Gospodarze odpowiedzieli w 74 min. golem Bartosza Lipińskiego. Ostatnia bramka w meczu była autorstwa także "karpia" - Karola Sadowskiego. Piłkarze Ośki wygrali 6:1 i to się chwali. Nawet chusteczki luksusowej marki Velvet poszły w odstawkę. Wreszcie człowiek o zszarganych nerwach przestał pochlipywać przez sen. Ale co bolało, to bolało. Nawet uderzenie "detektorem kantów", czyli małym palcem u stopy w łóżko nie wywołało tylu łez. 
Pogoń Wężyska udała się do Jasienia na mecz ze Stalą w dobrych, aczkolwiek jesiennych nastrojach. Podstępnie, wężykiem, wężykiem, dopadli rywala i nie obili go może efektownie, ale wygrana 2:0 ważna. Oba trafienie na swoim koncie zapisał Siwy, Kacper Magdziak. Najpierw zapakował do szatni w przerwie, a później do szatni na koniec meczu. Podobno drugie trafienie było wzięte rodem z FIFA 2024. W 88 min. czerwoną kartkę otrzymał gracz Pogoni - Andrzej Pasterniak. Przyczyn tego amarantowego wyróżnienia nie znamy, ale z drugiej strony wiemy, że piłkarz ma predyspozycje na rzecznika prasowego, więc kto wie. Może chciał namówić sędziego na udział w patrolu minerskim, albo co gorsza kosą wydłubywał rywalom granaty spod nóg. Nie wiemy. Ostatecznie Pogoń z minus jeden zrobiła plus trzy. Jakby powiedział porucznik - bomba!
Czarni Czarnowo poszli w ślady kuzynostwa. Przecież jakieś tam karpie czy węże nie będą lepsze od czarnuszki. Rywalem schwarzteamu nie był co prawda płot do Fort Knox, ale i tak musieli się trochę umordować, by niczym Wałęsa przeskoczyć swój Start Płoty. Udało się, a jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Marcin Drzewiecki. O wynik tej konfrontacji najbardziej drżeliśmy, ale jak się okazało niepotrzebnie. Czarni nie dali się "zfalstartować", objęli prowadzenie w 40 min. i już do końca pieczołowicie pilnowali, by im płot na głowę na spadł. Nie spadł, dzięki czemu podobnie jak Pogoń i Tramp, także zespół z Czarnowa zainkasował komplet punktów. Wszystkie nasze zespoły trzymają fason i są w pierwszej ósemce: Pogoń z dorobkiem 21 punktów na miejscu 4, Czarni z 18 na 6, a Tramp z 16 na 8. Zostały dwie kolejki i podobnie jak w przypadku multicolores piłkarze trojaczków powinni podciągnąć rajtuzy, tak by klin znalazł się na odpowiedniej wysokości. Po pierwszolistopadowym święcie Pogoń Wężyska pokaże urok wężowego pola wiceliderowi - Kado Górzyn. Gdyby wygrała to na kolejkę przed końcem rundy jesiennej łyknie rywala. Czarni Czarnowo pojadą odpalić Znicz Leśniów Wielki. To dla odmiany trzeci zespół A klasy. Pudełko zapałek i Drzewiecki powinni sprawę rozjaśnić. Trzeci z naszych teamów, Tramp Osiecznica przywita na El Carpico Fadom Nowogród Bobrzański. Piłkarze z "nowego miasta" cieniują na obcych obiektach, a skoro polskie miasta i wioski rozświetlą się niezliczoną ilością zniczy, to zakładamy, że i karpie będą w stanie rozświetlić rywalowi drogę do domu. Z zapałem do zapałek!  

[B klasa]
Najbardziej elitarna z elitarnych lig, gdzie wirtuozeria indywidualna i myśl taktyczna równa jest jakimś Barcelonom i innym Menczesterom, a gra wywołuje łzy wzruszenia, refluks i NTM... jednym słowem Serie B. I tutaj mamy dwóch naszych przedstawicieli. Jeden z nich wysoko, drugi trochę niżej. Kruszywo Stary Raduszec wytyczyło multicolores ścieżkę postępowania w meczu derbowym z Cariną Gubin. Zespół kruchych przepięknie oprawił przeciwnika. Oto zapis bombardowania: 7 min. Paweł Rau, 19 min. Michał Rau, próba wierzgania Cariny II po bramce w 39 min. Oliwiera Dudkiewicza. Szybka reakcja Kamila Chmury (43 min.). Po przerwie misję kur..szywo kontynuują: Adam Drezin (48 min.), który powoli przeistoczył się w seryjnego niszczyciela, Damian Maciasowicz (77 min.), Łukasz Kasowski (79 min.) i wreszcie Mateusz Wolbaum (85 min.). Smutek wielki zapanował wśród przyjezdnych, a gospodarze zapewne znowu odprawili swój powszechnie znany rytuał..., wiadomo jaki. Liczba zestrzeleń Kruszywa w walce z Cariną równa liczbie zestrzeleń Dywizjonu 303 w bitwie o Anglię. I pewnie brawura ta sama.      
Na Zachodzie bez zmian, czyli Odra Radnica znowu przegrała. Tym razem przeciwnikiem zbyt wymagającym okazali się Zieloni Łagów. Dopóki Odra nie będzie Stalą, nie będzie Realem. Ekstaza znowu była na wyciągnięcie ręki. Radniczanie po golu Norberta Olearczyka od 22 min. prowadzili. Po godzinie gry zawodników Odry dopadły pierwsze trudy tego zaciekłego meczu. W 58 min. wyrównał Patryk Tylczyński, a szczęścia pozbawił gospodarzy Łukasz Kaczmarek. Tak niewiele brakowało, aby ugrać sztycha. Drugiego. Nici z tego. Na dwie kolejki przed końcem rundy Kruszywo jest trzecie, a Odra czternasta. Miejsca dobre, ale mogłyby być lepsze. Ociupinkę. Znaczy w przypadku kruchych o dwie, a Odry o dziesięć...  Gdyby tylko zespół z Radnicy wzmocnił się, nie musiałby nastawiać policzka, a czasami nawet dwóch. W najbliższy weekend Kruszywo zagra na wyjeździe ze swoją odwieczną "klątwą Faraonów", czyli Naftą Rybaki. Zmierzą się drugi i trzeci zespół Serie B. Znając pecha kruchych, znowu Nafta uderzy ich po głowach. Oby nie. Niezbyt szczęśliwy jest także "wybór" Odry Radnica. Radniczanie jadą sprawdzić moc lidera, Energetyka Dychów. To na pewno będzie prąd pod wysokim napięciem. Bardzo wysokim. 

My jednak kibicujemy naszym, wierzymy w nich i niezmiennie odprawiamy zdrowaśki w intencji. A Kamilowi sumiennej pracy, samozaparcia i pełnego powrotu do zdrowia.