UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Dla Kamila!

Piłkarze Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie, po dramatycznych wydarzeniach podczas pucharowego meczu z Falubazem Zielona Góra jechali do Ośna "naładowani", ale i przejęci ciężką kontuzją Kamila Adamowa. Przypomnijmy, po bandyckim (tak my to widzimy), faulu Wojciecha Okińczyca na zawodniku multicolores, nasz piłkarz ma zgruchotaną lewą nogę. Jest już po operacji w słubickim szpitalu. Wielki środowy sukces w związku z sytuacją kolegi z zespołu na pewno wpłynął na samopoczucie krośnian. Z drugiej wszakże strony Tęcza chciała zwyciężyć, by w ten sposób dać wsparcie Adamowowi. I udowodnili, że chcieć, to móc.

[IV liga]
Przed ligowym spotkaniem ze Spójnią, piłkarze, trenerzy i sztab szkoleniowy zaprezentowali się w koszulkach "Kamil, jesteśmy z Tobą". Solidarność wykazali także gospodarze, którzy w podobnym tonie okazali swoje wsparcie. To świadczy o klasie światowej zarówno multicolores, jak i piłkarzy Spójni Ośno Lubuskie. Brawo Wy! Po meczu, zakończonym efektownym triumfem cały zespół odwiedził Kamila w szpitalu. Wiadomo, Kompania Braci. Widać ogromne zainteresowanie sprawą w środowisku sportowym województwa lubuskiego. Wielu piłkarzy, szkoleniowców, działaczy i klubów okazuje solidarność z Adamsem. I wszyscy jak jeden mąż czekają na orzeczenie Wydziału Dyscypliny LZPN. Warto nadmienić, że sprawca dramatu - Wojciech Okińczyc, jeszcze w dniu meczu przeprosił poszkodowanego i zespół, a później odwiedził go w szpitalu, deklarując pomoc. Mimo, iż targa nami wściekłość, to warto dostrzec honorową postawę kapitana Falubazu.
Tęcza rozpoczęła spotkanie ze Spójnią z animuszem. Mimo, dobrej gry i wysokiej pozycji Spójni, to krośnianie wiedli prym. W 37 min. pierwszą bramkę zdobył Piezzini, Marcin Piec. W 60 min. drugie trafienie, autorstwa gracza gospodarzy. Cztery minuty przed końcowym gwizdkiem na liście strzelców zameldował się Marek Czarnowski. Trzy z przodu, zero z tyłu. W ostatnim czasie trzeci mecz i wszystkie zakończone wynikiem "walkowerowym" 3:0. My również cieszyliśmy się z sukcesu, niemniej gdzieś z tyłu głowy jest poważna kontuzja sympatycznego Adamsa... Mamy nadzieję, że czyta nasze cotygodniowe wypociny, a my nie bylibyśmy sobą gdybyśmy nie podworowali sobie trochę. Tęcza po szoku wraca do gry. Być może pewniejsza w swoje siły, mimo że osłabiona. Do końca rundy jesiennej pozostały cztery kolejki, a wiosną powrót na boiska. Wierzymy, że wówczas do zespołu dołączy Kamil Adamów. Bez jego obecności frekwencja spadnie niewątpliwie. Ubędzie 236 fanek w wieku od gimnazjalnego do studenckiego, bo na kogo przyjdą popatrzeć..., na Przybysza już nie mogą, na Kamila też - zakazy stadionowe (nałożone przez Związek, wiadomo jaki), a Bary to tylko z Adamsem, bo to jak dżin z tonikiem lub wódka z colą. Na sam tonik i colę nikt do knajpy nie chadza. Podobnie byłoby bez Barego.
Apropos trunków, to w najbliższą sobotę Tęcza podejmować będzie, a jakże Czarnych Browar Witnica. Witniczanie jak dotychczas słabo fermentują, bo zajmują odległą, jedenastą pozycję z dziesięcioma punktami. Nasz zespół ma jednak w pamięci trudne potyczki i porażki w ostatnich meczach. W ubiegłym sezonie jesienią przegrana 3:4, a wiosną remis 3:3. Do tego kwietniowa porażka pucharowa 2:3. Czas więc powetować sobie taki wysyp strat. Sądząc z analizy meczów obu teamów możemy spodziewać się wysypu bramek. Witniczanie w dziewięciu wyjazdowych potyczkach odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo. Strzelali przy tym statystycznie jedną bramkę, tracą niemal trzy. Multicolores muszą grać pewnie, bo co prawda lidera będzie ciężko dogonić, ale z tyłu czai się trójka z peletonu: Carina Gubin, Dąb Przybyszów i TS Przylep. Szczególnie zadziwia Carina. Po serii wpadek gna przed siebie na złamanie karku. Była 6, 5, a już jest trzecia i wyraźnie sapie nad krośnieńskim uchem. No cóż, widać niedźwiedzie nie zapadają w sen zimowy. Wierzymy, że w ostatniej jesiennej kolejce zmierzą się ekipy z drugiego i trzeciego miejsca, a tęczowym uda się dać klapsa misiom. Nie chcemy, by podczas srogiej zimy odmroziły uszy lub ogonek na...

[A klasa]
Niestety ten weekend w wykonaniu naszych A-klasistów nie był kolorowy. Stopień trudności nie wydawał się wygórowany, ale czym innym oczekiwania, a czym innym rzeczywistość. Czarni Czarnowo "przelecieli" się do Nowogrodu Bobrzańskiego. Bobrów z nowego grodu nie zawojowali, ale przywieźli chociaż jeden punkt. Gospodarze w 63 min. objęli prowadzenie, ale schwarzteam zdołał szybciutko wyrównać. Strzelcem bramki był w 67 min. Wojciech Pawiński. Mogli narozrabiać jak pijany zając w kapuście, ale tylko machnęli ogonem. Czarnym widać załączyła się "krata" (nie mylić z tą spożywczą) - wygrana, przegrana, wygrana, przegrana. Teraz remisik. Jednak to zawsze jeden punkt z wcale niełatwego terenu. Przydałaby się większa regularność. 
Pogoń Wężyska pojechała do Mierkowa na mecz ze Spartą i została odprawiona z ogromnym kwitkiem. Po ostatnich wyczynach węży, które spokojnie dorównywały spaleniu Rzymu przez Nerona czekaliśmy niecierpliwie na fajerwerki. Juści widzieliśmy lud wężowy opętany żądzą spopielenia kolejnego rywala. Odbieramy wieści w jak najlepszym nastroju, a tutaj ścierą w buzię. Nie 5:0, 9:0, 10:0, a 4:1. Dla Sparty. Ale dlaczego, za co? Aż łezka zakręciła się w oku. Nasze węże ktoś najzwyczajniej w świecie pozbawił jadu z zębów jadowych. Mamy nadzieję, że to nie oznacza, iż "zaskronieczyli". Początek, jak to w przypadku Pogoni był wymarzony. Bramkę dającą prowadzenie strzelił Patryk Krawczyk (17 min.). Po takiej szybkiej brameczce można było się spodziewać festiwalu ala Wężyska. Nic z tego. Przed przerwą, pięć minut później wyrównali gospodarze. Później we znaki dała się szyja. Dawid Szyja, zawodnik gospodarzy dołożył dwa trafienia - w 46 i 87 min. Sprawę zamknął Oskar Dzikuć. I tak po karnawale nadszedł nieubłagany post.
Trzeci z naszych zespołów - Tramp Osiecznica także wrócił sponiewierany. Co prawda, treneiro wieszczył trudny mecz przetrzebionym składem, ale nie robił podszeptów o porażce. Nie okazywał żadnych niepokojących objawów "przegranneli". No może, poza wysypką na zakończeniu pleców. Szkoda. Gdyby dał znak, sygnał, bylibyśmy przygotowani. Uodpornieni psychicznie. A tak, człowiek pół nocy przepłakał w poduszkę. I na co to, komu? Stal Jasień okazała się dla karpi zbyt twardym przeciwnikiem. Piłkarze Ośki przegrali 1:3. Po godzinie gry było już 3:0 dla gospodarzy. W 67 min. zawodnik Trampa, Marcin Janaś, tchnięty bożym oddechem, trafił do bramki zmniejszając rozmiar przegranej. I już widzimy chłopa na szczycie strzeleckiej MLH. Cholera, kolejna chusteczka higieniczna i dmuchanie nosa. I jak tak można...
Wciąż mamy lato, ale do zimy już blisko, a to oznacza, że powoli rozgrywki dobiegają końca. Co w najbliższy weekend zaserwują nam nasze trojaczki? Pogoń Wężyska sprawdzi w jakim stopniu na wyjazdach relaksuje się Relaks Grabice. Niech was nie zwiedzie nazwa. Relaks relaksuje przede wszystkim siebie. Może tak węże zrelaksowałby nas, swoich kibiców? Czarni Czarnowo jadą sprawdzić samopoczucie Błękitnych Zabłocie. Ci po 0:10 z Pogonią, zremisowali 2:2 ze Spartakiem Budachów. Jeżeli są pamiętliwi i wiedzą, że zespół z Wężysk, to kuzyni Czarnych, bez wątpienia postawią trudne warunki. Jak nic trzeba będzie wziąć ze sobą kłonice. Z drugiej strony wierzymy w piłkarskie umiejętności schwarzteamu. Tramp Osiecznica podejmować będzie trzeci zespół Serie A - Kado Górzyn. To rywal nie wymagający, ale liczymy na refundację chusteczek. Karpie po ostatnich meczach zjechały w dół, a przecież muszą piąć się na szczyty. Na czubku najlepiej.

[B klasa]
W B klasie Odra z Rąpic okazała się regionalnym Dudelange dla Odry Radnica. Cichaczem wieszczyliśmy pierwszą wygraną Odraków, a oni niestety nie dali rady. Widać to już zbyt wysokie progi. Jest jednak dobra wiadomość, radniczanie nie spadną do C klasy. Będę niczym reprezentacja Polski, która może także nie spadnie. Chociaż w przypadku tych drugich jedyna nadzieja w tym, że rozszerzą grupę A Ligi Narodów. A nasza Odra nie spadnie i co wy na to! Można? Można! Pierwszą bramkę Odra straciła w 8 min. po trafieniu Dariusza Mijalskiego, drugą w 68 min. strzelił Łukasz Hałusko, a trzecią w 70 min. ponownie Dariusz Mijalski. Bez takich "derbowych", odrzańskich spotkań świat nawet nie dowiedziałby się o zawodnikach z Rąpic. A tak informacja poszła w eter.
W Starym Raduszcu odbył się mecz na szczycie B klasy. Lider, Energetyk Dychów podejmował wicelidera, Kruszywo Stary Raduszec. Wydawało się, że faworytem są energetycy, którzy nawet wystąpili z wnioskiem, by nawodnić boisko rywali, co też ci uczynili, stawiając akwedukt. Zresztą tym akweduktem to chyba nie tylko woda płynie. Ale skoro granica, to zobowiązuje.
Oba zespoły weszły w spotkanie z animuszem. Pojedynek rewolwerowców zobowiązuje. Jednak analizując spotkanie można odnieść wrażenie, że to miejscowy szeryf miał większą "rurę". Zresztą trzykrotne trafienie udowodniło to ponad wszelką wątpliwość. Już w 6 min. gospodarze w osobie Kamila Chmury, wykonywali rzut wolny. Piłka trafiła w gąszcz nóg w polu karnym, zakotłowało się jak to na prerii, ale najlepszym refleksem popisał się Paweł Rau i Kruszywo objęło zasłużone prowadzenie. Gwoli sprawiedliwości Energetyk stwarzał groźne sytuacje, ale w tym dniu rusznikarz się nie popisał, za to ostoją defensywy był Tomasz Kobita i uwijający się jak w ukropie bramkarz kruchych Błażej Trelewski. W 36 min. zamieszanie w polu karnym gości, przy piłce znaleźli się Adam Drezin i Kamil Chmura. Drezin przytomnie zostawił "egzekucję" koledze i Chmura pewnie trafił do bramki dychowian. Tuż po wznowieniu indywidualną akcję przeprowadził Adam Drezin i z impetem huknął do bramki przeciwników. To ostatecznie wstrzymało zapędy nowych kowbojów w świecie pogranicza. Wynik nie uległ zmianie, bo i ulec nie mógł. Mecz udowodnił, że Kruszywo to najlepsza ekipa (na tę chwilę) Serie B. Oby tak było po roztopach.
Po ostatnim gwizdku miejscowi przystąpili do "copomeczowego" rytuału apaczowko-staroraduszeckiego, tzw. "rytuału przejścia". Zapolowano na dwa stada żubrów i przynajmniej dwie żubrówki (dla niewtajemniczonych samice żubra). Rzucono wszystko na święty ogień i po kolei każdy zawodnik "przechodził" w świat duchów przodków. Ciekawe, warte opisania przez rodzimych etnografów. Do tego w celach konsumpcyjnych pozyskano kilka ptaków..., i ze dwa pieski preriowe. Szkoda, bo pieski nadawały kolorytu staroraduszczańskiej prerii. Podczas spotkania słowo na niedzielę wygłosił stary szeryf z magadanu. Cóż to było za kazanie. A ile można było dowiedzieć się o polowaniach na zwierzynę płową. Było ciekawie i w trakcie na pewno każdy ostatecznie mógł pomachać swoim przodkom.
A ponieważ wiemy, że czytają nas w stanicach, koszarach, komendach i harcówkach, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Oczywiście nie namawiamy do rytuału przejścia, no chyba, że ktoś ma ochotę popatrzeć na świat od strony duchowej. Teraz Darek może zaparzyć chłopakom czaju, a "brunet wieczorową porą" nawet pokroić ciasto śliwkowe. Jednak pamiętajcie - sezon na śliwki już się kończy

No i na zakończenie. Jak zawsze, niezmiennie, naszym chłopakom wygranej, a Kamilowi "na zdrówko"!