UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Tęcza Krosno znaczy Walka!

Dzisiaj rozegrany został mecz IV rundy okręgowego Pucharu Polski pomiędzy Tęczą Homanit Krosno Odrzańskie i Falubazem Zielona Góra. To co pokazali multicolores w przekroju całych 90 minut wpłynęło na decyzję Rady Języka Polskiego, aby wprowadzić nowy synonim dla rzeczownika walka. Od teraz będzie można używać zamiennej formy Tęcza Krosno. I jeszcze słowo. Wiemy, że nie każdy ma cierpliwość doczytać nasz artykuł do końca, mamy więc prośbę. Zawodnik Tęczy - Kamil Adamów w wyniku brutalnego faulu ze złamaną nogą znalazł się w szpitalu (jazda w tym temacie będzie poniżej). Okażcie wsparcie sympatycznemu Adamsowi - zalajkujcie artykuł na facebooku, tak by Adams wiedział, że trzymamy za Niego kciuki i życzymy Mu szybkiego powrotu do zdrowia. Kamil zdrowiej!

Los w Pucharze Polski nie był zbyt łaskawy dla krośnian. W udziale przypadł im bój z liderem IV ligi - Falubazem Zielona Góra. Na początku rundy nasz team przegrał z zielonogórzanami w meczu ligowym 3:4. To jednak oznaczało, że jest szansa na wyrównany mecz i pokonanie wymagającego przeciwnika.

Już w pierwszej minucie najpierw na spalonym złapany został zawodnik gości, a pół minuty później stosując ostry pressing goście zdołali stworzyć sobie groźną sytuację. Zielonogórzanie grali agresywnie, ale niemal przez cały mecz w granicach przepisów. Przyjezdni przez pierwszą połowę mieli minimalną optyczną przewagę. W 4 min. prawym skrzydeł zaszarżował Paweł Cierech, ale chyba niepotrzebnie strzelał, niecelnie. Zielonogórzanie stosowali prostą, ale w ligowych meczach zabójczą broń, jedno, dwa podania, tak aby mieć czystą pozycję. Nasz zespół starał się odpowiadać tym samym. W 8 min. zawodnik Falubazu mocno uderzył w kierunku bramki, ale wprost w Kamila Duchnowskiego. W 10 min. rzut wolny dla Tęczy, strzał Mateusza Hałambca, ale w środek bramki, wprost w bramkarza, Karola Kubasiewicza. Zespół z Zielonej Góry, niemal przez cały mecz przeważał w środkowej strefie boiska, co pozwalało im wyprowadzać groźne ataki. Jednak nasza drużyna grała uważnie w obronie przy wzajemnej asekuracji. To jak się okazało przyniosło zabójczo skuteczny efekt. W 19 min. indywidualna akcja Czitosa, Pawła Cierech, który zdecydował się na strzał z dystansu, ale niecelny, obok słupka. W 24 min. rajd zawodnika gości prawą stroną, ale Patryk Szcześniak niczym neurochirurg usunął guza w postaci piłki z nogi pacjenta. W 27 min. do piłki kierowanej w pole karne nie doskoczył Radek Rakociński i napastnik "myszek" znalazł się sam na sam z naszym bramkarzem. Próbowali Małecki i Mycan, ale my cholera mamy Duchnowskiego! Ten, dokonał tego o czym mówił Marszałek Rydz-Śmigły w 1939 - "nie oddamy nawet guzika z całej sukni". Gibki jak rumuńska gimnastyczka, elastyczny jak ukraińska baletnica i do tego skoczny jak amerykańska czirliderka. W ciągu kilku minut zielonogórzanie coraz częściej starali się pokonać naszego goalkipera. Bezskutecznie. W naszym zespole mocno z przodu pracowali: Paweł Cierech i Marcin Piec. Dla odmiany w 39 min. dobre podanie Tomka Przybylskiego do Mateusza Hałambca i niecelny strzał w kierunku bramki, chociaż chwilę później arbiter odgwizdał spalonego. Stałe fragmenty nie przynosiły zbyt wielkich korzyści naszemu zespołowi. W 42 min. znowu Mati, tym razem soczyści, uderzył z pierwszej piłki i minimalnie obok bramki. Pod koniec pierwszej połowy, krośnianie, jakby świadomi, że upływający czas działa na ich korzyści i czując wiatr w żagle, poczynali sobie coraz pewniej i śmielej. Gwizdek sędziego i do przerwy wynik bezbramkowy.

Druga połowa rozpoczęła się od niecelnego strzału Huberta Babicza i dynamicznej akcji Kamila Adamowa. W 54 min. pierwsze trzęsienie ziemi. Kapitalne podanie Kamila Adamowa do wbiegającego Marcina Pieca [Od 1:19:00], który strzela obok wybiegającego Kubasiewicza. Szał radości, multicolores obejmują prowadzenie. Wbrew swojemu staremu zwyczajowi Tęcza zachowywała czujność i koncentrację. Goście zaś miotali się jak ryba w siatce. W 58 min. na plac gry wszedł doświadczony Wojciech Okińczyc i od razu skutecznie oddalił zagrożenie spod swojej bramki. W 59 min. idealna okazja dla gości, podanie Żukowskiego, ale Przemysław Mycan z najbliższej odległości strzelił ponad bramką. Przy okazji trochę poturbowano Kamila Duchnowskiego. W 63 min. drugie tąpnięcie. Uparty Hubert Babicz wyłuskał piłkę graczowi Falubazu, pognał w kierunku bramki, wyłożył futbolówkę jak kotleta na patelnię Patrykowi Szcześniakowi, który pewnie umieścił ją w siatce [Od 1:27:00]. Dwubramkowa zaliczka to było już coś. Multicolores zaczęli cisnąć, chwilę później Cierech i Adamów. Ataki gości gospodarze zdecydowanie pacyfikowali. Nie spieszyli się także w rozgrywaniu. W 69 min. błąd defensorów Falubazu w polu karnym, piłkę przechwycił Kamil Adamów i strzelił, ale niestety wysoko ponad bramką. W 71 min. dobra reakcja naszego bramkarza i wybiegnięcie z pola bramkowego niweluje groźną akcję przyjezdnych. Kilka minut później trzy rzuty rożne, zagrożenie pod bramką tęczowych, ale bez konsekwencji. W 76 min. mocno strzał Żukowskiego z dystansu, ale na całe szczęście niecelny. W 78 min. Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie ostatecznie ścina swoich przeciwników. Hubert Babicz po raz kolejny z zębem powalczył przy linii o piłkę i jak przystało na młodego wilka, "zawiatraczył" przeciwnikami, odegrał do Kamila Adamowa [1:42:26], a Adams śmignął do bramki z naddźwiękową. 3:0. To było już rozstrzygnięcie rezultatu pucharowej potyczki. Multicolores zameldowali się w kolejnej rundzie Pucharu Polski. W gościach zaczęła narastać sportowa i jak się okazało nie tylko, złość. Na celownik trafiał najczęściej Paweł Cierech, ale cóż, taki los żołnierza. Także tego z mafii "Kulika". W 81 min. doszło do skandalicznego faulu Wojciecha Okińczyca na Kamilu Adamowie. Sędzia zawodów, Maciej Mikołajewski błyskawicznie zareagował i wyciągnął czerwony kartonik. Zresztą praca arbitra była przez całe spotkanie wzorowa. Do ostatniego gwizdka rezultat nie uległ już zmianie. Tęcza Krosno Odrzańskie pokonała faworyzowany Falubaz Zielona Góra 3:0.

Nasz zespół był dzisiaj Wielki. Wielki przez duże W. Takiej woli walki, ambicji, zaangażowania, zaciętości i pragnienia wygranej nie widziałem już dawno. Graliście skutecznie, mądrze, efektywnie i co najważniejsze z (prawie) happy endem. To zasługa wszystkich Piłkarzy, Trenera Macieja Kulikowskiego i całego Sztabu. Jako stary kibic mogę stwierdzić jedno, ta drużyna nie zdobędzie Mistrzostwa Polski, nie będzie grała w ekstraklasie, ani europejskich pucharach. Jednak dzisiaj zdobyła serce przynajmniej jednego kibica. Panowie ogromne uznanie i szacunek od członka dolnośląskiego "młyna". I jak mam prawo domniemywać od wszystkich kibiców. 

Wracając do faulu Wojciecha Okińczyca na Kamilu... Okińczyc jest zawodnikiem niezwykle doświadczonym, piłkarzem, który grał na najwyższym szczeblu rozgrywek i ma bogate CV. Wszędobylski, bramkostrzelny i uniwersalny. Co prawda ekstraklasy nie zawojował, ale bez wątpienia to jeden z lepszych lubuskich futbolistów. Na pewno wiedział, że męska gra jest w cenie, a boiskowe chamstwo nie przystoi. Do czasu. To co dzisiaj zrobił kapitan Falubazu było chamskim wyczynem rodem z niskobudżetowych, chuligańskich filmów. O przepraszam. Obrażam postaci filmowe naparzające się po szczękach, ba, nawet hoolsów i ultrasów. Piszący te słowa zjeździł całą Polskę, oglądał grubo ponad 200 meczów na różnych szczeblach rozgrywek, był świadkiem zarówno wyczynów piłkarskich, jak i tych pozaboiskowych. Jednak zawsze obowiązywały i chyba obowiązują zasady - na placu gry w postaci regulaminów, a na placach pozastadionowych pewien niepisany kodeks. Narażenie rywala na ciężką kontuzję, wjeżdżając mu w nogę i łamiąc ją jest szczytem ..., i tutaj powinno paść słowo powszechnie uważane za obelżywe, ale niestety nie wypada. Wypikano nam to powiązanie dziecka z najstarszym zawodem świata. Kapitan zielonogórzan pomylił dzisiaj murawę z oktagonem MMA. Powinien zostać zawieszony przez Związek na rok i ukarany soczystą grzywną. To jednak nie wszystko. Powinien przeprosić Adamsa. Tak zwyczajnie, po ludzku. 
Nasi piłkarze po meczu podeszli do leżącego na noszach Kamila i podziękowali za mecz, życząc szybkiego powrotu do zdrowia. Zresztą Adamów był wyróżniającym się zawodnikiem. Kamil wracaj do Zespołu, bo drużyna bez Ciebie, jest jak lato bez Słońca i uśmiech bez radości. Zdrowiej!